Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

En ubetenksom fordømmelse kan utilsiktet bli propaganda for krigsforbrytere

Biskopene i Den norske kirke. Fra venstre: Kari Mangrud Alvsvåg, Svein Valle, Ragnhild Jepsen, Herborg Finnset, Olav Øygard, Olav Fykse Tveit, Ingeborg Midttømme, Jan Otto Myrseth, Ole Kristian Bonden, Stein Reinertsen, Anne Lise Ådnøy og Kari Veiteberg. (Foto: DNK)
Søndag skal Den norske kirke ha markering foran Stortinget sammen med mange andre anti-israelske organisasjoner.

Det er mange norske organisasjoner som har vist seg ekstremt partiske mot Israel det siste halve året. Jan Benjamin Rødner, nestleder i MIFFs hovedstyre, kaller dem «godhetsposører» i et foredrag.

Søndag skal mange godhetsposører markere seg igjen. Den norske kirke står som arrangør sammen med blant andre LO (som går inn for en politikk som vil føre til at Israel utslettes som jødisk stat) og Fellesutvalget for Palestina. Hvis du er overrasket, burde du lese temasiden Den anti-israelske norske kirke.

Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Psykologforeningen er andre organisasjoner som har markert seg ekstremt ensidig. MIFF kritiserte dem for dette i en artikkel 2. april.

Nå har det også kommet et veldig bra svar i Psykolog Tidskriftet, ført i pennen av Tor Erik Befring og Jakob Sørbø. Psykologene har gode og viktige råd til hvem som helst som har kastet seg på fordømmelsene av Israel de siste månedene – inkludert biskopene og prestene i Den norske kirke. Derfor gjengir vi det meste av teksten:

«Krig medfører død, lidelse og store ødeleggelser. Men, som Aiskhylos påpekte allerede i den greske antikken: I krig er sannheten det første offeret. De stridende parter vil ofte bruke informasjon strategisk og gi et falskt bilde av omstendighetene. Det er derfor essensielt å erkjenne konsekvensen av ufullstendig og usikker informasjon: Du vet ikke alt som skjedde, og det du vet, behøver ikke å være sant. 

Et angrep på et sykehus er vanligvis å regne som en krigsforbrytelse. Sykehus kan i visse tilfeller være legitime mål dersom de gir effektive bidrag til militære operasjoner eller brukes av militære styrker (Rasmussen & Cooper, 2024). Brukes sykehus til å skjule eller hjelpe de væpnede styrkene, snus skylden, og det vil ifølge Genèvekonvensjonene være partene som bruker sykehuset ulovlig, som bryter humanitærretten.

En ubetenksom fordømmelse, basert på ufullstendig eller feilaktig informasjon, kan derfor utilsiktet bli propaganda for krigsforbrytere. Det er, for å si det forsiktig, uheldig.  

Når grensene mellom legitime og illegitime mål er omstridt, slik det ofte er i krigen på Gaza, må vi kjenne viktigheten av tålmodighet og klokskap. Det er ingen grunn til å ikke tilstå begge parter evne og vilje til å manipulere fakta og opinionen.

I lys av dette mener vi det er klokere om Psykologforeningen, fremfor å fordømme uoversiktlige hendelser, fremmer en nyansert forståelse av medisinsk nøytralitet, utfordrer overtramp fra alle krigførende parter og støtter uavhengige undersøkelser for å verifisere fakta på bakken. Først når slike undersøkelser er klare, vet vi konteksten rundt det som har skjedd.

Slik kan Psykologforeningen hegne om humanitærretten og bedre bidra til å sikre at begge krigførende parter respekterer lovene som er ment å beskytte de mest sårbare, samtidig som den opprettholder sin rolle som en kunnskapsbasert stemme i debatten om menneskerettigheter og medisinsk etikk, også i krig.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart