Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Den anti-israelske norske kirke

Olav Fykse Tveit. (Foto: SEK/Studio Casagrande/Louis, flickr)

Den norske kirke (DNK) har over 3,6 millioner medlemmer. Blant medlemmer, frivillige og ansatte er det alle variasjoner av holdninger til Israel, men de siste tiårene har de anti-israelske holdningene blitt stadig mer dominerende i kirkens ledelse. Gjennom assosierte organisasjoner, som for eksempel Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM Global har deler av kirken blitt aktivistiske i sin fiendtlighet mot Israel. I 2017 ga Mellomkirkelig råd full støtte til palestinsk krav som vil ødelegge Israel og advarte mot «jødisk stat».

Biskop for boikott

Mens tusenvis av raketter avfyrt av nazi-inspirerte og antisemittiske terrorister regnet ned over jødene i Israel i mai 2021, oppmuntret Kari Veiteberg, Oslo-biskop i Den norske kirke, til boikott av Israel. Veiteberg har også stått åpent fram for å rekruttere medlemmer til Palestinakomiteen, en organisasjon som senest i september 2021 hyllet dømte terrorister.

Er kirken antisionistisk?

Deler av Den norske kirke har en flere tiår gammel antisionistisk historie, påpekte pensjonert lektor Olav Vidar Landsverk i et foredrag (MIFFs YouTube) i januar 2018. I 2017 ga Mellomkirkelig råd full støtte til palestinske krav som vil ødelegge Israel og advarte mot «en utvikling i Israel mot en ‘jødisk stat’». MIFF har ofte påpekt mangel på logikk i Mellomkirkelig råds kritikk av Israel.

Kirkeuka og Israel

Mellomkirkelig råd og andre organisasjoner med sterk tilknytning til Den norske kirke står bak «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel». I årevis har dette vist seg å være en uke for ensidig hets og demonisering av Israel, uten noen rom for å formidle synspunktene til mainstream israelere.

«Kirkeuka for fred i Palestina og Israel»

Mellomkirkelig råd og andre organisasjoner med sterk tilknytning til Den norske kirke står bak «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel». I årevis har dette vist seg å være en uke for ensidig hets og demonisering av Israel, uten noen rom for å formidle synspunktene til mainstream israelere.

Kirkeuka for demonisering av Israel

I virkeligheten er Kirkeuka en arena for demonisering og utfrysning av Israel – verdens eneste jødiske stat. Dette har MIFF vist i en rekke artikler de siste årene.

Mellomkirkelig råd og Israel

Mellomkirkelig råd går inn for å avvikle Israel, skrev MIFF allerede i 2010. De ser ikke hvor ekstremt det er å støtte «rett til retur» for den eneste flyktninggruppen i verden som vil ødelegge verdens eneste jødiske stat. Mellomkirkelig råd kjemper ikke for returrett for andre flyktninggrupper fra tiårene etter andre verdenskrig, kun den som kan demografisk true jødenes stat. Folkeretten er klar: Flyktninger har ingen allmenn rett til å vende tilbake, og etter alle vanlige regler har palestinerne mistet en slik rett for lenge siden.

Det er stadig mer tydelig at det er den jødiske karakteren til Israel som plager styret i MR. Når de argumenterer for «rett til retur» viser de til en ikke-bindende resolusjon fra FNs generalforsamling fra desember 1948, men samtidig ser de ut til å overse fullstendig en resolusjon som ble vedtatt ett år tidligere. FNs resolusjon 181 (delingsplanen fra november 1947) nevner «jødisk stat» 30 ganger, men hva skriver MR 70 år senere: De vil «advare mot en utvikling i Israel mot en «jødisk stat», da dette vil kunne forsterke diskriminering og segregering».

MR vil fjerne Israels suverenitet over Jerusalem. De vil «arbeide for at Jerusalem anerkjennes som en by for tre religioner og to nasjoner, og at tilgangen til de hellige stedene er trygg og tilgjengelig for både jøder, kristne og muslimer.» MR burde vite at jøder, kristne og muslimer har hatt tilgang til sine hellige steder etter 1967, og at det er israelsk suverenitet i byen som har sikret dette. Jerusalem har aldri vært en arabisk eller palestinsk hovedstad, men det jødiske folkets sentrum på jorden i tre tusen år.

Den norske kirken og jødene

Den norske kirke definerer seg selv som «en evangelisk-luthersk kirke». Martin Luthers grove anti-jødiske litteratur har påvirket lutherske kirkers holdning til jødene helt fram til vår egen tid. I 2016 tok bispemøtet i Den norske kirke «et oppgjør med den antijødiske arven fra Luther». «For oss er det vesentlig at Jesus og disiplene ikke bare selv var jøder, men også identifiserte seg med sitt folk og dets tradisjoner, og de så kontinuitet i Guds løfter for dette folk og alle folkeslag. Dette gir oss som kristne en særskilt tilknytning til det jødiske folk,» uttalte bispemøtet.

Til tross for fine erklæringer om vennskap til det jødiske folk, har kirken etter 2016 trappet opp sin fiendtlige retorikk mot verdens eneste jødiske stat. Dette har også ført til en krise i dialogen med den norske jødene. «Den norske kirke sier de jobber for en bredere forståelse av konflikten, og for fred, men handler på stikk motsatt måte,» skrev Joav Melchior, rabbiner i Det mosaiske trossamfunn, i 2018. DMT oppmuntret sine unge medlemmer til å ikke delta på Operasjon Dagsverk i 2018, da inntektene gikk til KFUK-KFUM Global.

Joav Melchior

Den norske kirke og Jerusalem

I 2017 laget Lise Martinussen, daværende sokneprest i Strindheim, et opprop hvor «prester og kirkelig ansatte står opp for at Jerusalem skal være en hellig by for tre religioner og to nasjoner». Med sitt opprop avslørte ansatte og frivillige i Den norske kirke at de ikke vil erkjenne realitetene i Jerusalem. Mer alvorlig er det at de drev palestinerne enda lengre bort fra forhandlingsbordet.

Den norske kirkes preses og Israel

Olav Fykse Tveit støtter politisk krav som vil gjøre slutt på verdens eneste jødiske stat og fordømmer barrieren som beskytter israelere for islamistiske terrorister.

Den norske kirkens preses ser på konflikten mellom israelere og palestinere som «det grunnleggende problem» i Midtøsten. Han tror det vil bli mindre religiøs ekstremisme dersom konflikten blir løst. Dette er å snu det hele på hodet. Religiøs ekstremisme er mye mer en kilde og årsak til konflikten, enn at konflikten er en kilde til ekstremisme. Midtøsten herjes av konflikter som ikke har noe med konflikten mellom Israel og palestinerne å gjøre. 

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart