Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Norsk bistand til palestinerne

Siden 1993 har Norge gitt omlag 14 milliarder kroner i bistand til palestinerne. Ingen andre land har fått mer bistand i denne perioden, og ingen er i nærheten av å ha fått like mye bistand per innbygger. Den enorme norske pengestøtten har ikke gitt fred, ikke noen palestinsk stat og ikke noe palestinsk demokrati.

Misbruk av norsk bistand

Norges generelle budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter finansierer barnemisbruk, som for eksempel å fortelle en hel generasjon palestinske barn at hensikten med deres liv er å være ammunisjon for islam. Barna blir indoktrinert til hat og jihad. Palestinske myndigheter gjør det klart for barna, gjennom skole og medier, at det er forventet at de kjemper og ofrer sitt liv. Palestinske barn blir opplært til at de ikke er skapt for glede, men martyrdød. Palestinske mindreårige vet at de selv og deres familie vil bli rikelig økonomisk belønnet og æret dersom de gjennomfører terror.

Norsk bistand finansierer palestinsk terror

Belønningssystemet for terror som praktiseres i «Palestina» er skalert. Jo mer alvorlig terror du er dømt for, og dermed jo lengre fengselsstraff du har sonet i Israel, jo høyere lønn får du utbetalt i soningstiden og også etter at du er blitt løslatt. De verste terroristene får dermed mest betalt, med mange ganger høyere lønn enn vanlige ansatte i palestinske myndigheter, som for eksempel politi eller lærere.

Se MIFFs artikler med et kritisk søkelys på norsk bistand til palestinerne, og klikk her for å bli medlem av MIFF i protest i misbruket av dine skattepenger!

0

Your Cart