Bli aktiv for Israel nå!

Arabiske elever best

Under matematikk-eksamen på videregående skole i fjor, gjorde arabiske elever det bedre enn jødiske.

Under matematikk-eksamen på videregående skole i fjor, gjorde arabiske elever det bedre enn jødiske.

I Nasaret fikk ikke mindre enn 84 % av avgangselevene minst 85 % riktig på den største matematikk-eksamen. I Umm-el-Fahm fikk 81 % av elevene minst 85 % riktig. En representant for utdanningsdepartementet sier at disse resultatene er “fantastiske”.

Dersom israelske elever skal sikre seg studiekompetanse, må de ha minst 23 poeng med bestemte fag. Fagene gir ulik poeng etter hvor omfattende de er, og for flere fag kan man velge hvor omfattende man vil gjøre dem. (5 poeng for størst fordypning, 4-2 poeng hvis man tar mindre fordypning.)

Eleven kan sette sammen en meny hvor man legger mest vekt på de fagene man er sterkest i. – Så langt etter artikkelen på Y-net.

Det er nok ikke så vanlig at araberne er best. De arabiske skolene får generelt lavere bevilgninger enn de jødiske. Den arabiske ungdommen har også en del handicap som minoritet språklig og kulturelt. Likevel viser resultatene i matematikk at “hardt arbeid kan gi positive resultater, uansett de sosio-økonomisk realitetene”, som representanten for departementet sa.

Relatert stoff
Her er noen artikler som forteller noe om de problemene arabisk ungdom sliter med i Israel. Noe av det har Israel skylden for, noe av det araberne selv har skylden for og noe av det som “bare er slik”:
Arabisk utdanning
Hebraisk for araberne
Utdanning i Israel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0

Your Cart