STRATEGI: Fem måter å stanse det palestinske opprøret

Israel og Sharons nye regjering må ta et valg på en strategi som kan stanse det palestinske opprøret. Her er sannsynlige strategivalg:
Militær offensiv: Dette er det minst sannsynlige utfall. Israel er ikke interessert i å ta tilbake palestinsk-kontrollert område.
Flere forsvarstiltak: Store områder mellom palestinsk og israelsk område er uten effektiv kontroll. Men vil Israel investere i å bygge ut sikkerheten?
Økonomisk press: Stenge palestinske arbeidere ute, blokkere utenlands hjelp. Men tør Israel å ta knekken på de palestinske myndighetene?
Krigserklæring: Det vil gjøre forsvarstiltak lettere, men effektivt stanse muligheten for videre forhandlinger.
Deling: Dette blir en mer formell variant av å innføre flere forsvarstiltak.
Ingen av punktene gir en magisk løsning, men det kan øke presset mot de palestinske myndighetene til å stanse opprøret som gir dem store tap og ingen materiell gevinst.
Les analysen av Barry Rubin i jpost.com.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart