Til USA for å drøfte sikkerhetsgjerdets rute

De israelske representantene Dov Weisglass og Amos Yaron dro i går til Washington med mandat til å finne et kompromiss med USA for ruten til neste fase av sikkerhetsgjerdet. USA har gjort det klart at de motsetter seg å bygge gjerdet slik at det innlemmer bosetningen Ariel og omliggende steder. Ariel ligger 25 kilometer øst for «den grønne linjen», og USA hevder at gjerdets rute vil «forhåndsbestemme» den politiske løsningen. Bolig og konstruksjons-ministeren Effie Eitam sa i dag til Israel Radio at man burde bygge sikkerhetsgjerdet rundt Ariel tross amerikansk motstand. Ifølge en rapport vil det koste 200 millioner Shekel mer å sørge for Ariels sikkerhet uten gjerde rundt, enn å legge traséen rundt byen.
Sikkerhetsgjerdet beskytter mot inntrengende terrorister og selvmordsbombere, og har tvunget seg fram som en løsning etter de mange palestinske angrepene, og langt flere angrepsforsøkene. Gjerdets karakter varierer langs ruten, men består delvis av høye betong-elementer.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart