Nye avtaler underskrevet med EU

Industri- og handelsminister Ehud Olmert har frdigforhandlet en handelsavtale mellom EU og Israel som omhandler produkter fra Gaza-stripen og Vestbreddeen. Avtalen ble undertegnet i Brussel, hvor Olmert møtte EUs skattekommisær Frits Bolkestein.
Avtalen pålegger Israel å merke alle sine eksportvarer fra de omstridte områdene med en opplysning om hvor varene er produsert (f.eks Israel-Be’er Sheeva). Forslaget må likevel legges frem for alle EU-landene for en avstemning, før det kan tre i kraft.
Bolkestein og Olmert sa seg enige om at avtalen ryddet tidligere stridigheter av veien, og dermed åpnet for større integrering mellom den europeiske og den israelske økonomien.
Spørsmålet om eksport av israelske varer til EU ble diskutert også i fjor, da fagmenn fra det israelske utenriksdepartementet, industri- og handelsdepartementetet, samt skattemyndighetene møtte sine kolleger fra EU, etter at unionens egne skattemyndigheter påla restriksjoner på varer fra Gaza-stripen og Vestbredden, skriver Ma’ariv. (KOB, 15.07.04)

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart