Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Krigen går hardt ut over velferdssystemet i Israel

Finansminister Abraham Hirchson vil mandag presentere for regjeringen de viktigste punktene i forslaget til statsbudsjett for 2007. Forslaget inkluderer en rekke omprioriteringer etter krigen mot Hizbollah. Regjeringen vil deretter avholde en debatt rundt budsjettforslaget neste søndag. Hirchsons budsjett må så godtas, med eller uten endringer, før det kan legges frem for høring i Knesset. De viktigste økonomiske endringene som er planlagt for neste år er følgende: 60 kommuner som ligger i nærheten av hverandre, vil bli slått sammen. Aldersgrensen for rett til arbeidsledighetstrygd, vil bli økt fra 20 til 28 år. Det israelske postselskapet vil bli privatisert. Importen av utenlandsk arbeidskraft vil gå kraftig ned. Pensjonsalderen for polititjenestemenn vil bli økt. For å kunne få frigjort midler til å dekke krigsutgiftene og gjenoppbyggingen av Nord-Israel, har statsminister Ehud Olmert og Hirchson allerede blitt enige om at budsjettunderskuddet skal økes til 2,9 prosent. I tillegg har forsvarsdepartementet bedt om ca. 35 milliarder kroner ekstra i 2007. Disse midlene skal blant annet brukes til å dekke ekstrakostnadene for 2006 og for å styrke beredskapen i IDF i tilfelle en ny krig. Finansdepartementet ser likevel ikke ut til å innfri disse kravene, og har til nå gått med på 13,5 milliarder kroner i løpet av en treårsperiode. Miff.no: Israelsk politikk


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart