Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Handelsrelasjoner mellom Sverige og Israel

Lisa Abramovicz (bildet) er leder for Svensk Israel-Information. Her følger manuskriptet til hennes foredrag som hun holdt på MIFFs Israel-konferanse på Gardermoen i mai 2010.

 

Jag kommer att ta upp följande områden:

1) Israel – bakgrund och utveckling

a) Israels utveckling i producenttermer

b) High tech, miljöteknik, solenergi, IT, medicin, biotech,

c) Ekonomi Start up – Israel bäst på uppstart av nya företag

2) Handel med EU – allmänt

3) Handel med Sverige – utveckling, framtid

4) Hot – bojkott, BDS som drivs av Palestinagruppen och Vänstern

 

1 . Israel – bakgrund och ekonomisk utveckling
Vad kan man ha för ekonomiska förväntningar på ett land som omringas av fiender med vilka landet har utkämpat sju regelrätta krig samt otaliga terroristattacker?

Ett land som sedan självständigheten har mer än tiodubblat sin befolkning på drygt 60 år?

Ett land som saknar naturresurser, har en icke-homogen befolkning som dessutom till 96% har invandrat från icke-demokratiska länder?

Ett land som är isolerat i regionen?

Kanske inte så stora förväntningar. Men Israel är en liberal utpost omgiven av protektionistiska diktaturer.

Fram till 70-talet var Israel ett delvis planekonomiskt land.

Man sysslade med jordbruk och lättare industrier, exempelvis textilier. Idén var att man skulle vara helt självförsörjande inom alla viktiga områden.

Emellertid förstod Israel allteftersom att landet endast kunde överleva genom ökad handel med sin omvärld.
Den snabba omvandlingen från jordbrukssamhälle till hi tech-industri beror på främst fyra saker:

1. Utbildade invandrare (nära 1 miljon) från fd. Sovjetunionen, särskilt inom teknologi och naturvetenskap.

2. Teknologiöverföringar från armén till näringslivet.

3. Förbättrat affärsklimat.

4. Liberaliseringar i ekonomin och privatiseringar av statliga företag.

Eftersom Israel är det enda öppna samhället i hela Mellanöstern har mängder av företag, däribland flera svenska, valt att förlägga sina Mellanösternkontor i Israel.

Många företag har också fabriker för forskning, utveckling och tillverkning i Israel; exempelvis ligger det amerikanska företaget Intels fabriker i Haifa. IBM har en stor forskningsenhet i Haifa.

Det innebär en trygghet för företag att investera i Israel, handla med och från Israel.

I Israel är äganderätten fastställd i lag och ingen diktator kommer att nationalisera företag såsom har skett i länder såsom Egypten eller i Iran.
Avtal och priser hålls som överenskommet – uppstår tvister finns ett västerländskt rättegångssystem – ett rättssamhälle – som kan lösa tvisterna.

Landets befolkning är högutbildad, flerspråkig och entreprenörsbenägen.
Det finns exempelvis fler israeliska företag noterade på Nasdaq än alla europeiska sammantagna! Det är alltså inte så konstigt att flertalet länder och företag valt att handla med Israel.
En ökande handel ger högre grad av ekonomisk frihet vilket går hand i hand med demokratiska rättigheter.
Av 46 länder låg Israel bland de 7 främsta då sambandet mellan ekonomisk frihet och politiska rättigheter undersöktes nyligen.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sammanfattningsvis kan man säga att globaliseringen och den ökande handeln har gjort Israel rikt.

Det som gör Israel så attraktiv som handelspartner är de satsningar landet gjort på bland annat innovation och forskningsaktivitet.

Enligt en rapport från The Council of Higher Education, baserad på data från 2005, är Israel världens fjärde främsta nation när det gäller antal publicerade vetenskapliga rapporter per 1 miljon invånare. Pallplatserna intogs av Schweiz, Sverige och Danmark.

Israel följdes av Finland på femte plats, samt Holland och Kanada. USA (12:e plats) och Tyskland (15:e plats) t ex fick väsentligt lägre placeringar.

Av alla uppsatser totalt stod israeliska forskare för 0,89 %. Israels roll i den globala forskningen är ungefär 10 gånger större än befolkningens proportion av världens befolkning.

En av de mest produktiva och citerade forskarna var professor Avram Hershko (som tilldelades Nobelpriset i kemi 2004); Hershko publicerade 148 artiklar och citerades mer än 16 000 gånger.

The Council for Higher Education varnar dock för ökad konkurrens från andra länder, inte minst Kina och Indien.

Enligt en uppdaterad ranking från The Economist Intelligence Unit, kallad «världens mest innovativa länder», rankas Israel på en 9:e plats 2008, och man räknar med att Israel kommer att stiga till en högre placering mellan 2009-2013. Innovationsindexet rankar 82 länder baserat på deras innovationskapacitet.

Israel High-Tech and Investment Report, december 2009

I TIDEN – Satsning på MILJÖTEKNIK
Elbilar behöver ström
Det privata Israel Corporation har trefaldigat sin elproduktion till 800-1200 megawatt med nya naturgaseldade gasturbiner.

GRÖN ENERGI
Siemens in på Israels solenergimarknad.

Siemens har köpt den israeliska tillverkaren av termiska solenergisystem. Solel Solar Systems, baserat i staden Bet Shemesh väster om Jerusalem (Bet Shemesh betyder för övrigt «Solens hus»). Solel bygger energifält med stora paraboliska speglar.

Siemens har förvärvat 40 % av Arava Power Company, ett av de tre ledande solenergibolagen i Israel. Siemens önskar investera av finansiella skäl, men också för att kunna leverera utrustning för de planerade solenergifälten.

– Det kan nämnas att Siemens från sin turbinfabrik i Finspång i Sverige redan är storleverantör av ångturbingeneratorer till de stora termiska solenergifälten som byggs efter israelisk modell i Kalifornien och Spanien.

Israelisk teknik kan lösa vattenkriser
Nyligen startades Kinrot Ventures, den första israeliska inkubatorn som enbart fokuserar på företag inom vattenteknik.

Kinrot Ventures är ett privat företag som kanaliserar offentliga såväl som egna medel för att hjälpa idéer bli verklighet. För att få en uppfattning om potentialen, kan nämnas att den globala vattenindustrin omsätter ungefär 450 miljarder USD varje år – ungefär lika mycket som hela läkemedelsindustrin.

Israel, kallat vattenteknikens «Silicon Valley», anses vara världsledande på området. Israeliska företag har haft stora exportframgångar med vattenteknik.

Inkubatorn hjälper de nya företagen med såväl affärsrådgivning, juridisk rådgivning och kontorsutrymme som laboratorielokaler samt hjälp att navigera genom den offentliga byråkratin. Kinrot Ventures har redan 12 företag i sin portfölj. Ett av dem är TACount Ltd., som utvecklar en teknik som kan räkna mikroorganismer och därmed analysera vattenföroreningar på några minuter istället för dagar, som idag. Möjliga kundgrupper är vattenmarknaden, läkemedelsindustrin liksom livsmedels- och bryggerinäringarna.

Man vänder sig också till högstadieelever för att få nya idéer. I maj månad varje år det senaste decenniet har elever i åldrarna 15-19 tävlat om att få skicka Israels bidrag till Stockholm Water Prize, som delas ut varje år.

Kinrot Ventures överväger nu att skjuta till en halv till en miljon US-dollar för att hjälpa lovande projekt under de kommande två-tre åren. Man har över 35 miljoner US-dollar till sitt förfogande.

Ett annat företag inom vattenteknik är Kolmir Water Technologies Ltd. som syftar till att påskynda reningsprocessen för avloppsvatten. Detta sker genom ultraljudsteknik, vilket skall spara både tid och pengar. Då Israel idag återvänder uppåt 75 % av sitt avloppsvatten skulle en sådan teknik ha uppenbara användningsområden.

Ett tredje företag inom Kinrot Ventures är Aquarius Spectrum Ltd, som arbetar med en teknik som kan upptäcka läckor på vattenledningar i komplicerade kommunala vattenledningsnät

MEDICINSKA FRAMSTEG
Alzheimerprojekt involverar Israel och Sverige.
I ett nytt forskningsprojekt om Alzheimers sjukdom samarbetar parter från Sverige, Israel, Frankrike, Tyskland, Norge och Schweiz. Totalt satsas 50 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor går till Linköpings universitet.
Projektet – kallat Lupas – startade i november 2009 och kommer pågå under de närmaste 3 åren. Per Hammarström, professor i biokemi vid Linköpings universitet, förklarar för tidningen Corren att deltagarna i projektet är de som är främst på forskning om Alzheimers. Exempelvis har Israel tagit fram en speciell kamera som kan visa olika proteinstrukturer i hjärnan.

Målet med projektet är att leda forskarna närmre gåtan om varför man får Alzheimers och huruvida man kan förutse och stoppa sjukdomen i ett tidigt stadium.

Vart tog farmor vägen?
En annan forskningsutveckling på området är en sändare för dementa.
Tyvärr får många uppleva att deras kära gamla anförvanter blir dementa fastän de är fysiskt friska. De får oftast röra sig fritt inom vårdhemmet och dess område men risken finns alltid att de vandrar iväg och inte vet vart.
Nu finns det en möjlighet att med hjälp av en sändare i form av ett större armbandsur hålla reda på farmor. Det blir då larm hos sköterskan om farmor skulle lämna hemmets område.
Systemet heter HomeFree och har utvecklats av det israeliska Dmatek Ltd i Tel Aviv. Snart kommer det till även en GPS-sändare som visar var patienten befinner sig även utanför området.

Lungdiagnostik utan strålning.
Med denna kan man diagnosticera förändringar av lungornas funktion som orsakas av bl.a. astma, rökning och cancer. Det är det israeliska företaget Deep Breeze Ltd. som utvecklat ett slags mätande stetoskop med 42 akustiska detektorer som kopplats till en dator.

Apparaturen marknadsförs i Sverige och andra länder av GE Healthcare. Systemet är tänkt att spara både tid och pengar.

Hjälpmedel för patienter med makuladegeneration – gula fläcken
Nu har det nya inplanterbara miniatyrteleskopet från VisionCare Ophtalmic Technologies Ltd. i Petach Tikva kommit till klinisk utprovning i fas III på 28 kliniker med 200 patienter.
Dessa lider av en fullgången åldersbetingad makuladegeneration (AMD), som brukar kallas gula fläcken.

Det är en miniatyrlins som gör att patienten kan se något igen mitt i synfältet som annars är svart. Det kan dock dröja ytterligare något år innan denna miniatyrlins kommer att finnas i Sverige.

«Sov bättre med nya snälla piller»
Professor Nava Zisapel vid Tel Avivuniversitetets neurobiologiska avdelning som kom på idén att skapa ett depotpiller med sömnstyrningshormonet melatonin, där hormonet frigörs långsamt under hela natten. Medlet kan hjälpa äldre människor som har svårt att somna eller som vaknar flera gånger under natten. Preparatet Circadin finns receptbelagt på svenska apotek.

Ny stor studie visar att Azilect bromsar Parkinson
En stor studie kallad ADAGIO, visar övertygande att Azilext (kemiska namnet rasagiline) bromsar utvecklingen av Parkinson säkert och utan biverkningar. I Sverige används Azilect redan och finns i FASS och på förmånslistan för läkemedel.

Azilect tillverkas av Teva Pharmaceutical Industries i Jerusalem, och den har från början forskats fram av professorerna Moussa Youdim och John Finberg vid Israels Tekniska Högskola Technion i Haifa.

Israel är världens främsta Start-up Nation, dvs främst när det gäller att starta nya företag.
Fareed Zakaria Newsweeks chefred. CNNs ankare påtalade detta faktum i sitt program GPS i början av året och rekommenderade, särskilt till arabiska politiker och affärsmän att studera boken «Start up Nation» för att lära sig nyckelns till Israels framgångar på företagandeområdet.

A fascinating expert look at Israel’s meteoric rise in the global economy – with timely hints for a world reeling from financial crisis

Start-Up Nation addresses the trillion-dollar question: How is it that Israel – a country of 7.1 million, surrounded by enemies, in a constant state of war, with no natural resources – produces more start-up companies than large, peaceful nations like Canada, Japan, China, India, and the U.K.? With the savvy of foreign policy insiders, Senor and Singer examine Israeli culture and government to reveal the secrets behind the world’s first ever «start-up nation.» As countries across the globe restart their own economies, and as businesses try to re-energize their entrepreneurial spirit, we can all look to Israel for some impressive, surprising clues.

Hampered by an Arab nation boycott that makes regional trade impossible and endowed with precious little by way of natural resources, Israel has beaten the odds to become a major player in the global business world, especially in the technology sector. With the highest number of startups per capita of any nation in the world and massive venture capital investment, Israel is one of the world’s entrepreneurship hubs. Senor, senior fellow at the Council on Foreign Relations, and Singer (Confronting Jihad ) track Israel’s economic prowess using a number of factors, including the social networks and leadership training provided by Israel’s mandatory military and reserve service, a culture of critique fostered by centuries of Jewish tradition and an open immigration policy for Jews that continually restocks Israel’s population with motivated people from around the world-all of which foster a business climate in which risk is embraced and good ideas are given a chance to grow. The authors ground their analysis in case studies and interviews with some of Israel’s most brilliant innovators to make this a rich and insightful read not just for business leaders and policy makers but for anyone curious about contemporary Israeli culture.

2 . Handel med EU

I november 2009 skrev EU och Israel under ett nytt jordbruksavtal i Bryssel. Avtalet skrevs under av Israels EU-ambassadör Ran Curiel och Sveriges EU-ambassadör Christian Danielsson i kraft av att Sverige då var ordförandeland i EU. Det nya avtalet är en uppdatering av det ursprungliga jordbruksavtalet från 1970-talet och förbättrar dramatiskt tillgången till respektive marknader för bägge parter.

Avtalet innebär en liberalisering av handeln medjordbruksprodukter mellan parterna.

Över 95 % av alla förädlade jordbruksprodukter kommer inte beskattas och 80 % av produkterna kommer vara befriade från importtull.

Israel exporterar årligen jordbruksprodukter till EU till ett värde av cirka 1 miljard dollar.

EU är Israels viktigaste handelspartner för jordbruksprodukter.

Drygt 25 % av Israels jordbruksproduktion innefattande drygt 75 % av Israels produktion av färska livsmedel exporteras till EU. Det israeliska jordbruksministeriet förutspår att det nya avtalet kommer stimulera en expansion av den israelska jordbruksexporten till EU.

Drygt 60 % av denna kommer från Negev- och Arava-regionerna i söder som tillsammans med Galiléen i norra Israel ligger utanför Israels storstadsområden och som staten vill stärka ekonomiskt.

Israel använder sig av världsledande teknologier för intensivproduktion av frukt, grönsaker och blommor med minimal vattenåtgång. Både Israel och EU prioriterar modernt jordbruk i perifera områden som ett medel i den övergripande strategin att bevara öppna landskap och hålla tillbaka urbaniseringen.

3 HANDELSRELATIONER Sverige – Israel

3a Israels samarbete på industriområdet med Sverige.

Svensk handel med Israel har ökat markant sedan 1995 då associeringsavtalet med Europeiska Unionen undertecknades
Innan 1995 reglerades den bilaterala handeln av avtalet mellan EFTA och Israel. Associeringsavtalet med EU innebär att all handel med industriprodukter – såväl import som export – är tullfri, medan endast ett fåtal jordbruksprodukter åtnjuter samma tullprivilegium.

Ett avtal mellan Sverige och Israel om utvecklings- och forskningssamarbete inom högteknologi undertecknades i december 2000. Inom ramen för avtalet skapades även ett specifikt projekt – SIBED – i syfte att främja utvecklingen inom området mobil kommunikation.

Ett flertal svenska företag är aktiva i Israel. I december år 2000 undertecknades även ett bilateralt forsknings- och utvecklingsavtal inom högteknologi med en speciell inriktning på mobil kommunikation.
Svenska produkter har ett gott namn på Israels innovationsbenägna, konsumtionsinriktade och mogna marknad. Den ekonomiska utvecklingen erbjuder således goda förutsättningar för en utökad bilateral handel med Sverige och ett större antal investeringar i bägge riktningar.

När det gäller Sveriges officiella inställning till Israel och relationer med landet står följande på den svenska regeringens hemsida:

«Sverige strävar efter goda relationer med Israel och har regelbundna politiska kontakter och utbyte med Israel inom handel, kultur och forskning … / … Israel har ett demokratiskt styrelseskick och är uppbyggt enligt rättsstatliga principer.»

OM OECD-medlemskap som nyligen antagit Israel:
«Sverige välkomnar Israel till OECD … / …

Israel har genomfört och påbörjat en rad reformer inom antikorruption, miljö, konkurrens och immaterialrätt för att bereda vägen för ett OECD-medlemskap. En särskild granskning har gjorts av arbetsmarknads- och socialpolitiken med fokus på situationen för minoritetsgrupper.

Dessutom:
«Israel har en högt utvecklad och starkt internationaliserad ekonomi och är därför en naturlig partner i OECD. Ett OECD-medlemskap möjliggör en närmare dialog med Israel om bland annat ekonomisk politik, handel och investeringar och arbetsmarknadspolitik.»

Under några år på 2000-talet minskade handelsutbytet mellan Sverige och Israel något. Den svenska exporten till Israel 2008 ökade emellertid med hela 39% och motsvarar nu ett värde av nära 3.5 miljarder kr. (2009 har exporten gått ner något och motsvarar nu ungefär 2,5 miljarder kr.)
Detta kan jämföras med att den totala exporten till Mellanöstern ökade med 26% under samma period. Även importen från Israel till Sverige ökade och är nu värt nära 1.1 miljarder, en ökning på motsvarande 8% jämfört med 2007.

De mest notabla ökningarna stod områdena fartyg och skepp, papper och massa, byggnation och gruvmaskineri samt telekommunikation för. Motsvarande positiva områden på importsidan var råmaterial, matprodukter, kemiska produkter samt drivmedel.

Historisk tillbakablick de senaste 15 åren
Bilateralt ramverk och de ekonomiska förutsättningarna.
Den bilaterala handeln mellan Sverige och Israel har sett över en lång period ökat markant sedan 1995.
Ett flertal större svenska företag exporterar till, och investerar i Israel.
Siffrorna för handeln mellan Sverige och Israel år 2001 utgjorde telekom 40% och elektronik och maskiner ytterligare 20% av Israels export till Sverige. Resten var jordbruksprodukter.

Från Sverige exporterades då till Israel främst transportutrusning (24%) pappersprodukter (19%) maskiner (17%) och elektronik (14%).

Sverige exporterade 2001 varor för totalt $338 miljoner till Israel och importerade för $136 miljoner. Genom handeln mellan Sverige och Israel gavs även palestinierna en möjlighet att ta sig ut på världsmarknaden. Detta gällde under fredsprocessen fram till den andra Intifadan började.

Palestinierna ville kunna exportera sina varor till Sverige, bland annat frukt och grönsaker. Genom samarbete med Israel kunde israeliska flygplan fyllas med palestinska varor som exporterades till Sverige. Väl i Sverige fylldes planen med varor som Israel ville importera.

Större svenska företag exporterar till, och investerar i Israel är
Ericsson, som öppnade ett kontor i Israel februari 1998 och har för närvarande 55 anställda; Ericsson har även samarbete med den Palestinska myndigheten.

ASSA ABLOY, som 1999 köpte ett israeliskt säkerhetsföretag (Multilock); och Volvo, med cirka 600 anställda, som 1996 investerade i en bussfabrik i Caesarea. Möbelföretaget IKEA öppnade sin första butik i Israel i april 2001 och har redan omkring 450 anställda.

Tack vare de stora framgångarna finns långt framskridna planer på att öppna ytterligare butiker. För närvarande har sammanlagt tio svenska storföretag fasta kontor i Israel.

H&M öppnade en första butik 2010 i Tel Aviv och en i Jerusalem. Ytterligare fem följer mellan i år och tre stycken under 2011.

Israeliska media gav stort utrymme åt premiären torsdagen den 11 mars med en lång förväntansfull kö mest av ungdomar då portarna slogs upp till den första butiken som ligger i ett flott shoppingcenter i Tel Aviv.
I Jerusalem har en butik öppnats den 16 mars. Ytterligare en butiker kommer att öppna i april, en under hösten och tre stycken under 2011. Av H&M:s hemsida framgår att man redan är etablerad i åtta arabstater.

DATA, IT och ELEKTRONIK
Israelisk fotboja med GPS-sändare sparar pengar åt svenska staten
Under Almedalsveckan på Gotland presenterade Kriminalvården en ny fotboja som ska testas i höst.
Den har en inbyggd GPS-sändare som gör att varje steg kan övervakas. Fotbojan levereras av ett israeliskt företag, Elmo-tech Ltd.

Den nya fotbojan har börjat testas under hösten på ett begränsat antal fångar, framför allt personer under utslussning från anstalt. I dag används en enklare fotboja som bara kan användas i de områden som övervakas av kriminalvårdens mottagare.

2008-års handelsstatistik från Exportrådet:

Sveriges export till Israel uppgick till 3,4 miljarder kronor, en ökning med hela 39 % jämfört med 2007. (Nu en viss sänkning till 2,6 miljarder).
Den största enskilda kategorin var «Engineering Products» som stod för 2,078 mdr kronor (plus 75 %).
Telekommunikationsprodukter såldes för ca 600 milj kr (+ 183 %). Kategorin «Lorries, trucks and buses» utgjorde 480 milj kr (+72 %) och komponenter till dessa 223 milj kr. Personbilar tappade 38 % och såldes endast för knappt 58 miljoner kr.
Israels export till Sverige blev enligt Exportrådet 1,073 mdr kronor, en ökning med 8 %. «Engineering Products» svarade för drygt hälften eller 0,58 mdr kr (+ 3 %) medan «Livsmedel» svarade för 0,174 mdr kronor (+ 41 %). Därtill kommer export av tjänster, såsom licensavgifter för dataprogram, samt import av blommor som gått via Holland.

Nytt samarbete mellan israeliskt och svenskt dataföretag

Top Image Systems Ltd. (TIS) i Tel Aviv, noterat på NASDAQ-börsen, har slutit ett samarbetsavtal med det svenska IT-företaget Medius AB. Företagen har kompletterande produkter. TIS har en egenutvecklad skanning- och tolkningsprogramvara, eFlow, medan Medius arbetar med en egenutvecklad workflowprodukt, MediusFlow.

Samarbetet avser i ett första steg de europeiska marknaderna. Många företag har idag problem med den stora mängden pappersfakturor och andra dokument som ska kontrolleras, jämföras och läsas in i datasystemen, säger Medius vd Per Nordling. Detta görs idag ofta manuellt till stora kostnader.

Med systemet från TIS kan text och siffror på fakturor – och andra dokument – benas upp var de än har placerats på pappret, sorteras och tolkas in automatiskt.
Dessa data överförs sedan till MediusFlow som bland annat kan matcha fakturor automatiskt mot inköpsordrar, kontera, leverera rapporter och listor samt en stor mängd övriga rutiner som normalt inte stöds av det ordinarie affärssystemet. Dessa hanterade data kopplas slutligen samman med vanliga affärssystemet.

Ericssons VD på besök i Israel
Den svenska telekomgiganten Ericssons VD, vann en upphandling okt 2008 om bygge av nytt 3G-nätverk för mobiloperatören Pelephone. Upphandlingen var en av de största någonsin i Israel. Tidigare har Ericsson vunnit upphandlingar från andra israeliska operatörer såsom Cellcom Israel och Partner Communications.
Ericsson utvecklar för övrigt en teknik med namn LTE för nästa generations mobilnät (4G) som är en direkt konkurrent med CDMA/WiMAX-tekniken som bl.a. säljs av israeliska Alvarion. LTE-tekniken verkar dock gå vinnande ur striden.

Dåvarande VD Carl-Henrik Svanberg:
– Inspirationen här i Israel är enorm och jag är väldigt imponerad över vad som har gjorts här. Jag tror att vi skulle kunna göra mycket mera.

Sveriges ambassadör i Israel arrangerade israelisk-svensk konferens om Cleantech i Tel Aviv den 25 november 2008.

Ambassadör Elisabeth Borsiin-Bonnier skrev i sin inbjudan att «Israel har en framstående företagskultur och är ledande inom sol- och vattenteknologi.
Flera multinationella bolag har egna kontor i Israel och söker ständigt efter nya idéer och samarbetspartners. Israel har också många prominenta riskkapitalister med omfattande erfarenhet av informationsteknologi, läkemedel, biotech och medicinteknik.
Dessa söker sig nu alltmer in på Cleantech-området. För svenskt vidkommande välkommet då Sverige har en lång tradition av innovativa produkter, välutbildad arbetskraft samt har teknik, investerare och företag som ligger i absolut framkant på Cleantech-området ……» Ambassadören bedömde det vara synnerligen intressant att försöka matcha israeliska och svenska företag och investerare.

Flera ministrar har under den borgerliga regeringen sedan 2006 besökt Israel, bl.a. handelsminister Ewa Björling, utrikesminister Carl Bildt och finansminister Anders Borg.

RESENYTT
Direktflyget Stockholm-Tel Aviv började igen 2007.
Sabraexpress flyger direkt på 4,5 timmar från mars – november.
Ännu har inga Charterbolag har startat resor till Israel.

IKEA öppnade sitt andra varuhus i mars i år
Efter många förseningar, har nu IKEA Israel meddelat att företagets andra varuhus i landet, uppfört i Rishon LeZion, kommer att öppnades den 9 mars 2010. Franchiseägaren av IKEA Israel, Matthew Bronfman, meddelade detta i slutet av december:

«Vi ser verkligen fram emot öppnandet av det andra IKEA-varuhuset i Israel. Vi har inga tvivel om att företaget kommer att bidra till ökat välstånd för hela regionen, precis som att IKEA-varuhuset i Netanya bidrog till utvecklingen av Poleg-området. Redan nu har kommunen i Rishon Le Zion börjat vidga tillfartsvägarna från Palmachim för att kunna ta emot den ökade trafiken. IKEA räknar med att öppna upp till tre ytterligare varuhus i landet. »

Framgång för israeliska bubbelvattenmaskiner
I Sverige säljs maskinerna under namnet SodaStream tillsammans med gascylinder och smakessenser efter eget val. De är helt och hållet tillverkade i Israel av firman SodaClub som är privatägd. SodaClub säger att man nu säljer maskinerna för hemtillverkning av sodavatten, Coke, lemonad, etc. i 24 länder och genom 25 000 försäljningsställen. De senaste 6 månaderna har man även erövrad marknaden i Frankrike, Italien och Finland.

Svenska alkoholdetaljhandeln
Systembolaget erkänner Israel som intressant vinproducent
Under de gångna åren har det inte varit så lätt att hitta israeliska viner på Systemet. De har inte varit listade under ursprungslandet Israel utan som ospecificerat.

Trots påstötningar från bl.a. Handelskammaren har Systembolaget tagit ställning i en utrikespolitisk fråga och sagt att Golanhöjderna, varifrån de lagerförda röda och vita Yardenvinerna kommer, är ockuperat (syriskt) område och därför inte Israel.
Nu har man åtminstone tagit in Israel i sin länderbeskrivning. Men söker man på Israel i sortimentet finns där endast ett vin, tillfälligt i lager, Barkan Classic. Vinerna från Golan kommer fram om man söker på Yarden. Yarden-vinerna har fått utmärkta omdömen i svensk press.

 

4 Hot – bojkott, BDS som drivs av Palestinagruppen och Vänstern

Anna Wester informationschef på PGS refererar till ett beslut från Palestinagruppernas kongress häromdagen (de var 45-50 personer närvarande endast):

«Varje kongress fungerar som något av en nystart. Vi antog ett strategidokument där vi beslutade att arbetet med BDS – Boycott, divestment and Sanctions är prioriterat.»

Det är mycket tråkigt när de organiserade stödtrupperna till palestinierna i första hand ägnar sig åt hetskampanj mot Israel, snarare än att främja palestiniernas intressen. Vi har kunnat se att de senaste åren har det s k solidaritetsarbetet har främst tagit sin form i att bojkotta eller propagandera för bojkott av Israel i alla möjliga och omöjliga fora. T ex Eurovision Song Festival och i kampanjer mot H&M, IKEA, och alla som inte har beröringsskräck för Israel. Alla former av motåtgärder stämplas som «Israellobbyn». Även om manifestationerna inte lockar mycket folk så är aktivisterna desto mer aggressiva.

Palestinska företag är sedan länge kunder till israeliska tillverkare och grossister och köper av dem när deras varor är billigare eller mera prisvärda än annan import.

Precis som svenska tillverkare etablerar sig i exempelvis Polen, kan israeliska och andra tillverkare etablera sig i Gaza och på Västbanken, vilket skapar jobb där.

Under de konstruktiva samtal som fördes mellan israeliska och palestinska ekonomer under Osloåren kom det fram att det fanns gott om investeringsvilligt kapital från exilpalestinier och andra arabiska kapitalister som ville satsa och trodde på palestiniernas företagsamhet.
En ljuspunkt är det samarbete som etablerats mellan experter, företagsledare och höga politiker från Palestinska myndigheten, Israel och Sverige under en konferens på Industrihuset i Stockholm i september 2008.

Huvudämnet var samverkan mellan den offentliga och privata sektorn vid samhällsuppbyggnad, i infrastrukturprojekt, vattenförsörjning och avloppshantering samt turism. Som arrangör stod Palestine International Business Forum, PIBF, som etablerats i Stockholm av Näringslivets Internationella Råd med hjälp av ett generöst anslag från SIDA. I Ramallah och i Tel Aviv finns lokala aktiva PIBF-kontor.

Denna konferens påminde om de sakliga diskussioner som hölls mellan parterna under Osloåren. Även nu lyste politisk polemik i huvudsak med sin frånvaro. Arafat-årens sorgliga historia hoppade man över men det kom dock en påminnelse från en palestinsk talare om en missad chans när det gällde det amerikanska anbudet att bygga en stor avsaltningsanläggning för dricksvatten åt palestinierna.

Nu gäller det för palestinska politiker att frigöra sig från den antiisraeliska retorik de har ägnat sig åt och att uppfostra sina barn i en anda av eget ansvarstagande istället för att fostra till offermentalitet, dödskult och syndabockskultur.

Palestina har alla förutsättningar att nå samma välstånd som de förut så fattiga länderna i Fjärran Östern som Sydkorea, Taiwan och Singapore, m.fl.
Deras självutnämnda «vänner» i väst borde fundera om de inte skulle agera på liknande sätt, främja handel och utveckling för Palestina.

Israels handel med arabvärlden med vissa undantag obefintlig. Detta beror till viss del på den arabiska bojkotten av Israel – numera inofficiell. Men vissa länder är dock villiga att handla med Israel ibland genom ombud.

I framtiden kommer förhoppningsvis handeln att successivt öka och i och med det även välståndet och freden i regionen. Det tjänar alla på.

Lisa Abramowicz
Maj 2010

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart