Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Trajtenbergs anbefalinger

Trajtenberg-komiteen for sosioøkonomiske forandringer publiserte nylig sin 267 sider lange rapport om hvordan Israel kan omfordele økonomiske goder.

Sommeren 2011 vil for alltid huskes i Israel for de enorme teltprotestene rundt i landets største byer. Ultra-ortodokse jøder, beduiner og arabere har vært flinke til å protestere når de har følt seg urettferdig behandlet og slik skaffet seg oppmerksomhet fra presse og politikere. Men i sommer samlet den sekulære jødiske majoriteten i Israel seg for å få endret den politiske retningen og skape oppmerksomhet om sine kampsaker.

Demonstrasjonene førte til at statsminister Benjamin Netanyahu nedsatte en komité som skulle granske hvordan Israel kunne omfordele økonomiske goder, uten at det gikk ut over de gjeldende budsjettrammene. Komitéen fikk sitt navn etter komitéleder professor Manuel Trajtenberg.

Forrige uke ble rapporten publisert. Jerusalem Post har satt opp en enkel liste som kortfattet forklarer anbefalingene . De setter opp fire hovedpunkter, hvor Trajtenberg og hans medarbeidere mener regjeringen bør sette inn fokuset.

1. Boligpriser
Langsiktig økning i aktiviteten i boligbyggingen, for å senke prisene.
Flere leieboligprosjekter må utvikles, særlig i sentrale deler av Israel.
Midlertidige løsninger for fattige familier, med boliger de kan ha råd til å beholde.

2. Konkurranse og levekostnader
Fjerning av toll på varer fra utlandet.
Lavere merverdiavgift.

3. Sosiale tjenester
Bedre offentlig transport.
Fjerning av barrierer som hindrer arabiske kvinner og ultra-ortodokse menn fra å komme i arbeid.

4. Skatt
Regjeringens planlagte skattekutt på inntekt må avbrytes.
Innføring av ny toppskatt på 48 prosent.
Økning i bedriftsbeskatningen til 25 prosent.
Den nylig innførte ekstraavgiften på drivstoff må fjernes.

Noe både Netanyahu, komitéen og demonstrantene har vært enige i, er at de israelske lovene ikke i sterk nok grad forhindrer private monopoltilstander i markedet. Derfor har regjeringen bekreftet at de vil endre spillereglene, slik at konkurransen øker. Men det skal skje uten at dem som allerede har mye kapital settes ut av spill.

Støtte fra Steinitz
Netanyahu er også høyreorientert, rent økonomipolitisk. Det har påvirket hvem han har valgt til å sitte i Trajtenberg-komiteen og hva som har blitt resultatet av deres arbeid. Tanken er at gjennom å bruke og regulere markedsøkonomien på en mer fornuftig måte, vil det i seg selv kunne løfte Israels fattige og middelklassen ut av en vanskelig situasjon.

Finansminister Yuval Steinitz, en nær personlig venn av Netanyahu, lovpriser Trajtenbergs arbeid og ønsker også i høy grad å lytte til deres anbefalinger.

– Komiteen har gjort en god jobb med å anbefale betydelige forbedringer uten å bryte budsjettrammene og uten å sette fundamentene i den israelske økonomien i fare, sier Steinitz.

– Klynger seg til kapitalismen
Men Trajtenberg har også sine kritikere. De to regjeringspartiene Shas og Israel Beiteinu nekter for eksempel å godta komiteens anbefalinger. Også forsvarsminister Ehud Barak er skeptisk, fordi han mener de 50 milliardene komiteen har satt av for de fem neste årene, ikke er nok.

Arbeiderpartiets nye leder, Shelly Yachimovich, støtter regjeringsopposisjonens skepsis og mener kapitalismens vei nettopp er den økonomipolitikken som har feilet fram til nå i Israel.

– Det er en skam at statsminister Benjamin Netanyahu ikke makter å dele sine ministeres forståelse, og velger å klynge seg til en radikal kapitalistisk tilnærming som befolkningen ikke lenger ønsker å etterfølge, sa hun til Yedioth Aharonoth mandag.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart