Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Sentralbanken advarer mot gjeldskrise

Israelske shekel-sedler (Foto: Michael Plump, flickr.com)
Israelske shekel-sedler (Foto: Michael Plump, flickr.com)
Israelske lånetakere har så mye gjeld at markedet kan gå mot en krise, advarer Sentralbanken.

I gjennomsnitt går 31 prosent av en israelsk husholdning sine månedlige inntekter til å betjene lån. I 2010 var det samme tallet 23 prosent. Boligprisene har økt mye raskere enn lønnsnivået, som er hovedårsaken til denne krisen. Mellom 2008 og 2012 økte lønningene med 20 prosent, mens boligprisene steg med 54 prosent.

Etter internasjonal standard er selv det å bruke 23 prosent av lønnsutgiftene på gjeldsnedbetalinger svært høyt, skriver Ha’aretz. Prosentandelen kan innen kort tid øke helt til 34 prosent, sier den israelske sentralbanken, dersom utviklingen fortsetter.

I år betaler 17 prosent av befolkningen ned på avdrag som tilsvarer over 40 prosent av inntektsgrunnlaget. Det er ny rekord i Israel.

– Israels bank (Sentralbanken) har slått på en høylytt alarm. Alle som har tatt eller som ønsker å ta opp lån, får råd om å høre etter og forberede seg for å hindre at de opplever en plutselig dramatisk økning i gjeldsnedbetalingene de neste årene, forklarer Shachar Avishai, ekspert på private lån i Excellence Investment House.

De advarende tallene kommer fram i en fersk gjeldsrapport fra sentralbanken. Rapporten er laget av forskerne Golan Benita og Ziv Naor. Den har tatt for seg flere mulige framtidsscenarioer for israelsk økonomi, hvor alle av dem har et negativt utslag.

1. Boligprisene fortsetter å øke i samme hastighet i ett år til, før veksten synker gradvis til inflasjonsnivået. Modellen tar også med at lønningene fortsetter å øke i samme tempo, mens inflasjon og styringsrenten øker gradvis slik banken tror. I dette scenarioet vil lånetakerne slite under et enda tyngre gjeldsregime, som vil spise opp stadig mer av inntektene.

2. Som i perioden 2002-2003 kan Israel plutselig oppleve en økonomisk nedgang og kraftig økning i rentene på en og samme tid. Blir dette scenarioet virkelighet, vil lønningene synke, arbeidsledigheten øke og boligprisene gå ned raskt.

3. Kommer Israel til et punkt der lånetakerne går personlig konkurs og ikke kan betale gjelden, vil bankene få store problemer med å få solgt eiendommene de overtar fra kundene. Det vil gi raskt synkende boligpriser og kan føre til nedleggelser av banker, slik en så under finanskrisen i USA i 2008.

For to uker siden presenterte sentralbanken en pakke med tiltak, for å lette på situasjonen. Blant annet får ikke israelske banker lenger lov til å godkjenne lån som tilsvarer mer enn 50 prosent av det månedlige inntektsgrunnlaget for private lånetakere.

Grafen viser utviklingen mellom inntektsgrunnlag (blå) og gjennomsnittlige månedlige gjeldsutbetalinger (rosa) for nye lånetakere, med desember 2003 som nullpunkt. (Foto: Sentralbanken i Israel)
Grafen viser utviklingen mellom inntektsgrunnlag (blå) og gjennomsnittlige månedlige gjeldsutbetalinger (rosa) for nye lånetakere, med desember 2003 som nullpunkt. (Foto: Sentralbanken i Israel)

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart