Saul Singer. (Foto: Hubert Burda Media, flickr)
Saul Singer. (Foto: Hubert Burda Media, flickr)

– Tid for å vokse i antall

Saul Singer mener det jødiske folk må åpne døren på vidt gap for alle som vil bli jøder.

Onsdag 29. november kl. 18.00-20.30 blir det stor solidaritetskveld med ofrene og gislene etter 7. oktober-massakren i Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo. Ta med venner og familie for å vise din solidaritet!

Se program og bestill billetter her

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1400 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter og den nasjonale konferansen MIFF Forum på Sola 11.-12. november

15. oktober arrangerte MIFF og tolv andre en stor støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Se og hør alle talene. Les MIFFs taler

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

Saul Singer er kjent blant en del norske Israel-venner fordi han var en av forfatterne til ei bok om Israel som oppstartsnasjon, altså landet med mange nye bedrifter som lager nye ting. Her skal vi gjengi noen synspunkter av ham og noen fra leserkommentarer til hans artikkel. Vi vil da gjøre oppmerksom på at mange israelere har andre synspunkter på disse sakene.

Avhengig av hvem man regner som jøde, finnes det 12-15 millioner jøder i verden. Det er under 0,5 % av verdens befolkning. Antallet jøder har ikke vokst nevneverdig etter krigen (hvor det selvsagt ble kraftig redusert pga. Holocaust). Dersom det går som mange eksperter tror, at verdens samlede befolkning øker til ca. 9 milliarder før den stabiliserer seg, vil andelen jøde komme ned i 0,16 %. Til sammenligning regnet man med at ca. 10 % av befolkningen i Romerriket var jøder. En leser skriver at i Alexandria i Egypt var det en gang en million jøder.

I motsetning til kristendommen og Islam driver ikke jødene misjon. De ortodokse, som har kontrollen i Israel med hva som skal til for at ikke-jøder skal kunne bli godkjent som jøder, er meget restriktive. I Israel er det et stort antall ikke-jøder som ønsker å bli jøder. De er kanskje gift med en jøde. Eller de har en jødisk far. I jødedommen er det mor som avgjør. Hvis man ikke har jødisk mor, må man konvertere til jødedommen. Og der stiller altså de ortodokse, og dermed staten Israel, meget strenge krav, mange opplever døra som stengt.

Israel ønsker flere jøder. Det har mange grunner – når folketallet vokser, øker inntektene også. Med den militære trusselen Israel hele tiden er utsatt for, trengs det mange soldater. Men per i dag er rekrutteringsgrunnlaget altså bare 12-15 millioner jøder i verden.

Tenk om alle verdens jøder flyttet til Israel. Det kunne på en måte være fint. Men det er betenkelig dersom det ikke finnes jødiske samfunn rundt om i verden. Singer foreslår å gå en annen vei. Det er nok et mindretall som er enige med ham i den.

Singer vil åpne døra på vidt gap for dem som vil bli jøder. Han tenker nok mest på interesserte ikke-jøder i Israel. Men neppe bare dem – han skriver ikke så konkret om det. Men han ser for seg 90 millioner jøder i verden, og 20 av dem skal bo i Israel. Han tror at hvis jødene vokser, og føler at deres liv tjener en hensikt, vil mange ønske å slutte seg til jødene, og få vil forlate flokken.

Jødene har ikke vært så nøye på å være mange. De har satt sterke spor etter seg på mange felter selv om de var få. Et synlig uttrykk for det er at over 20 % av de Nobel-prisene som er utdelt, har gått til jøder. Men Singer mener at det nytter ikke bare med kvalitet. Det må være en viss mengde jøder også.

I Bibelen finner vi den vakre historien om Rut. Hun tilhørte et nabofolk, men fulgte sin svigermor til Israel, sluttet seg til Israels folk og ble oldemor til kong David. Singer skriver at gjennom historien har jødene drevet atskillig misjon. Det var først på 1800-tallet at ikke-misjons-linjen ble nokså enerådende. De ortodokse er vel først og fremst redde for at en stor flom av ikke-jøder vil påvirke jødene negativt i forhold til jødedommens tradisjonelle innhold. Singer skriver at jødene er mer redde for å vokse enn for å minke i antall.

En leser, J Leland Kupferberg, skriver at de fleste av oldtidens jøder, blant annet millionen som var i Alexandria, ble bort som jøder fordi de assimilerte seg, de ble like flertallet. De som ble værende jøder, var de som holdt fast ved den muntlige loven, de reglene ortodokse jøder følger.

En leser, Andrew Leidner, er enig med Singer. Jødedommen kan tilby ikke bare en religion, men tilhørighet til et meget spesielt folk.

Noen lesere påpeker at i USA står døra til jødedommen på vidt gap mange steder. (I Israel har de ortodokse et sterkt grep om tingene, i USA er mer liberale retninger mye sterkere.) En annen leser skriver at det er noe særskilt, noe «distinctive», med jødene. Han er tydeligvis redd for at det skal forsvinne hvis strømmen av ikke-jøder inne flokken blir for stor.

Så i overskuelig framtid vil antakelig Singer representere et mindretalls-syn i det jødiske folket.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 12.500 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart