Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Tid for å vokse i antall

Saul Singer. (Foto: Hubert Burda Media, flickr)
Saul Singer. (Foto: Hubert Burda Media, flickr)
Saul Singer mener det jødiske folk må åpne døren på vidt gap for alle som vil bli jøder.

Saul Singer er kjent blant en del norske Israel-venner fordi han var en av forfatterne til ei bok om Israel som oppstartsnasjon, altså landet med mange nye bedrifter som lager nye ting. Her skal vi gjengi noen synspunkter av ham og noen fra leserkommentarer til hans artikkel. Vi vil da gjøre oppmerksom på at mange israelere har andre synspunkter på disse sakene.

Avhengig av hvem man regner som jøde, finnes det 12-15 millioner jøder i verden. Det er under 0,5 % av verdens befolkning. Antallet jøder har ikke vokst nevneverdig etter krigen (hvor det selvsagt ble kraftig redusert pga. Holocaust). Dersom det går som mange eksperter tror, at verdens samlede befolkning øker til ca. 9 milliarder før den stabiliserer seg, vil andelen jøde komme ned i 0,16 %. Til sammenligning regnet man med at ca. 10 % av befolkningen i Romerriket var jøder. En leser skriver at i Alexandria i Egypt var det en gang en million jøder.

I motsetning til kristendommen og Islam driver ikke jødene misjon. De ortodokse, som har kontrollen i Israel med hva som skal til for at ikke-jøder skal kunne bli godkjent som jøder, er meget restriktive. I Israel er det et stort antall ikke-jøder som ønsker å bli jøder. De er kanskje gift med en jøde. Eller de har en jødisk far. I jødedommen er det mor som avgjør. Hvis man ikke har jødisk mor, må man konvertere til jødedommen. Og der stiller altså de ortodokse, og dermed staten Israel, meget strenge krav, mange opplever døra som stengt.

Israel ønsker flere jøder. Det har mange grunner – når folketallet vokser, øker inntektene også. Med den militære trusselen Israel hele tiden er utsatt for, trengs det mange soldater. Men per i dag er rekrutteringsgrunnlaget altså bare 12-15 millioner jøder i verden.

Tenk om alle verdens jøder flyttet til Israel. Det kunne på en måte være fint. Men det er betenkelig dersom det ikke finnes jødiske samfunn rundt om i verden. Singer foreslår å gå en annen vei. Det er nok et mindretall som er enige med ham i den.

Singer vil åpne døra på vidt gap for dem som vil bli jøder. Han tenker nok mest på interesserte ikke-jøder i Israel. Men neppe bare dem – han skriver ikke så konkret om det. Men han ser for seg 90 millioner jøder i verden, og 20 av dem skal bo i Israel. Han tror at hvis jødene vokser, og føler at deres liv tjener en hensikt, vil mange ønske å slutte seg til jødene, og få vil forlate flokken.

Jødene har ikke vært så nøye på å være mange. De har satt sterke spor etter seg på mange felter selv om de var få. Et synlig uttrykk for det er at over 20 % av de Nobel-prisene som er utdelt, har gått til jøder. Men Singer mener at det nytter ikke bare med kvalitet. Det må være en viss mengde jøder også.

I Bibelen finner vi den vakre historien om Rut. Hun tilhørte et nabofolk, men fulgte sin svigermor til Israel, sluttet seg til Israels folk og ble oldemor til kong David. Singer skriver at gjennom historien har jødene drevet atskillig misjon. Det var først på 1800-tallet at ikke-misjons-linjen ble nokså enerådende. De ortodokse er vel først og fremst redde for at en stor flom av ikke-jøder vil påvirke jødene negativt i forhold til jødedommens tradisjonelle innhold. Singer skriver at jødene er mer redde for å vokse enn for å minke i antall.

En leser, J Leland Kupferberg, skriver at de fleste av oldtidens jøder, blant annet millionen som var i Alexandria, ble bort som jøder fordi de assimilerte seg, de ble like flertallet. De som ble værende jøder, var de som holdt fast ved den muntlige loven, de reglene ortodokse jøder følger.

En leser, Andrew Leidner, er enig med Singer. Jødedommen kan tilby ikke bare en religion, men tilhørighet til et meget spesielt folk.

Noen lesere påpeker at i USA står døra til jødedommen på vidt gap mange steder. (I Israel har de ortodokse et sterkt grep om tingene, i USA er mer liberale retninger mye sterkere.) En annen leser skriver at det er noe særskilt, noe «distinctive», med jødene. Han er tydeligvis redd for at det skal forsvinne hvis strømmen av ikke-jøder inne flokken blir for stor.

Så i overskuelig framtid vil antakelig Singer representere et mindretalls-syn i det jødiske folket.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart