Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Palestinernes hatpensum på siste halvdel av 1990-tallet

Arkivbilde fra den andre intifadaens første år, 2000/2001. (Illustrasjonsfoto: GPO)
Arkivbilde fra den andre intifadaens første år. Tusenvis av israelere ble drept og skadet. (Ilustrasjonsfoto: GPO)
I følge de palestinske skolebøkene som ble utgitt på slutten av 1990-tallet er jøder og israelere ville dyr, ranere, snyltere, tyvaktige erobrere, tyvaktige fienderm.m.

Skolebøkene presenterte jøder som islams fiender, arabernes fiender og generelt som onde og farlig personer. Bøkene ble utgitt mens den såkalte Oslo-prosessen pågikk.

Bakgrunn for rapporten
Denne siden inneholder en full norsk oversettelse av en rapport om de palestinske skolebøkene utarbeidet av Center for Monitoring the Impact of Peace. Den andre utgaven av rapporten, som opprinnelig ble utarbeidet av Itamar Marcus, ble publisert i mars 2001 [engelsk tekst].

Innledningsvis gjengir vi noen eksempler på sitater fra skolebøkene:

´Det beste eksemplet på rasistisk ideologi og rasediskriminering i verden er nazismen og zionismen.

´Jødene hevder at dette er et at stedene som tilhører dem, og kaller det ‘Vestmuren’, men det er ikke riktig.

´Jerusalem er en palestinsk-arabisk by, og den har ingen forbindelse med Israel.

´…det vil komme en jihad og vårt land skal bli frigjort. Dette er vårt historie med de tyvaktige erobrerne. Du må vite, min sønn, at Palestina er ditt tunge ansvar…

´Husk: det endelige og uunngåelige resultat vil bli muslimenes seier over jødene.

´Jihad er troens hovedpunkt som aldri vil ta slutt, uansett hvor mange som faller.

´… hvert barn bærer Palestina i sitt hjerte, og sin hånd har han en stein, et gevær og en olivengren…

Eksempel på stiloppgave:
´Hvordan skal vi frigjøre vårt stjålne land? Bruk følgende ideer: Arabisk enhet, ekte tro på Allah, de fleste moderne våpen og ammunisjon, bruk av olje og andre dyrebare natur- ressurser som våpen i kampen for frigjøring.

Andre elementer av rapporten
Israel finnes ikke på kartene i palestinske skolebøker, israelske byer kalles palestinske byer og Jerusalem er hovedstad i Staten Palestina.

De palestinske skolemyndighetene får betydelig finansiell støtte fra det internasjonale samfunn.


De palestinske myndighetenes skolebøker – innledning
Bøkene som gjennomgås i denne rapporten utgis av De palestinske selvstyremyndighetenes (PA) utdanningsdepartement. En bok som er utgitt privat er også inkludert – et atlas, utgitt i 1998, som ble godkjent av PA. Med ett unntak blir alle bøker som det siteres fra i denne rapporten offisielt utgitt av PA’s utdanningsdepartement, og blir brukt i PA’s skoler.

Beskrivelse av bøkene
Antall bøker som gjennomgås
140

Forlag——————-
De palestinske selvstyremyndighetens utdanningsdepartement

Emner————
samfunnslære
grammatikk og syntaks
språk og litteratur
historie
geografi
islamske studier

Klassetrinn——— ——
1-12

Bøkene deles i to kategorier: originale PA-publikasjoner og bøker basert på tidligere utgitte bøker i Jordan og Egypt. I løpet av de årene Israel var ansvarlig for skolesystemet i områdene som nå administreres av PA, utga Israel på samme måte jordanske og egyptiske bøker. Imidlertid ble disse bøkene da utgitt uten deres antisemittiske og aggressive innhold. I dag er PA’s utdanningsdepartement eneste ansvarlige instans for utvelgelse, redigering og innhold i bøkene som gjennomgås i denne rapporten.

Undersøkelsen
Utvalget fra de av PA’s skolebøker som presenteres i denne rapporten har blitt hentet fra fredsrelevante emner, og er representativt for et større materiale med liknende budskap. Tradisjonell islamsk undervisning kritiseres (i denne rapporten – overs. anm.) ikke der den beskriver jøder negativt. Imidlertid har den blitt inkludert der redaktørene har brukt islamsk materiale som grunnlag for eksplisitt å oppfordre til aggressive politiske ytringer. Eksempel: ´Lekse: … en må passe seg for jødene, for de er svikefulle og illojale.ª (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, s. 79).

Palestinske selvstyremyndigheters kringkasting
PBC TV er en avdeling av PA’s utdannelsesdepartement. Sporadisk titting på PBC TV i løpet av månedene mars – august 1998 viste at flere av budskapene som opptrer i skolebøkene kringkastes regelmessig på fjernsyn. Noen av dem er tatt med i rapporten.

Prosedyre for redigering og kildeappendix
Redigering av tekstmateriale til rapporten er blitt gjort for korthets skyld, uten endring av konteksten. Alle tekster som forekommer i rapporten kan som regel finnes igjen med bredere kontekst i appendix. I tillegg inneholder appendix en rekke andre tekster med liknende og beslektede undervisningsbudskap.

DE PALESTINSKE MYNDIGHETENES SKOLEBØKER

Innhold
A. A. Beskrivelse av jødene og Israel
1. 1. Aggressiv terminologi
2. 2. Den onde fiende
3. 3. Benekting av legitimitet
4. 4. Kamp gjennom jihad (hellig krig)
5. 5. Israel eksisterer ikke på kart. Dets plass kalles ´Palestinaª
6. 6. Israelske byer kalles palestinske byer
7. 7. Israels hovedstad, Jerusalem, kalles ´Palestinas hovedstadª

B. B. Opplæring i jihad , hellig krig, og martyrdom
1. 1. Opplæring i jihad
2. 2. Opplæring i martyrdom

C. C. Appendix – tilleggskilder for dybdestudier
1. 1. Plikten til kamp mot Israel
2. 2. Oppfordring til kamp for Israels hovedstad, Jerusalem
3. 3. Aggressive beskrivelser av jøder, israelere og Israel
4. 4. Benekting av Israels legitimitet og jødisk historie
5. 5. Oppfordringer til jihad og martyrdom
6. 6. Forherligelse av eksempler på jihad og martyrdom
7. 7. Vestens fall og dens erstatning med islam
8. 8. Tilleggstekster av interesse

D. D. PA’s skolesystem
1. 1. Bakgrunn
2. 2. Nåværende system
3. 3. Utvikling

E. E. Internasjonal bistand til PA’s skolesystem

BESKRIVELSE AV JØDER OG ISRAEL

1. 1. Aggressiv terminologi
En lakmustest på en regjerings oppriktige interesse for fred er intensiteten av dens forsøk på å erstatte aggressive stereotypier med positive holdninger. Derfor er det alarmerende at den nedenstående aggressive ordbruken overfor israelere, jøder og israelske trekk brukes i PA’s skolebøker og kringkastes på PBC TV.
(Alle kilder beskrives senere i rapporten.)

PA’s skolebøker
Jøder og israelere er:
Smarte
Bedragerske
Upålitelige
Illojale
Ville dyr
Jødiske aggressorer
Ranere
Snyltere
Tyver
Fiender
Tyvaktige erobrere
Tyvaktige fiender
Profetens og de troendes fiender

Israel og israelske egenskaper:
En provokasjon mot araberverdenen
En rasistisk jødisk administrasjon
Den zionistiske fiende
Undertrykkere
Okkupanter av Palestina
Den israelske fare
Den zionistiske enhet
Grådige zionister
Zionistiske okkupanter

Kartet over Israel byttes ut med kart over:
Palestina

Israelske byer og regioner kalles:
Israelske bosettinger i Galilea og nordre Palestina

Negev-ørkenen kalles:
Sør-Palestina

PA’s fjernsynsprogrammer
Jøder og israelere er:
Svikere
Snyltere
Løgnere
Kreftbyller
Terrorister
Grusomme
Brutale
Umenneskelige
Fascistiske
Rasistiske
Folkemordere

Israel og israelske egenskaper:
Undertrykkere
Okkupanter
Den israelske enhet
Den zionistiske enhet
Jødiske gangstere

Kartet over Israel byttes ut med kart over:
Palestina

2. 2. Den onde fiende
Palestinske skolebarn læres eksplisitt at jøder og israelere er den generelle fienden. Skolebøkene presenterer jøder som islams fiender, arabernes fiender og generelt som onde og farlig personer. Jøder er mordere og ranere som har stjålet arabisk jord. Moderne historiske hendelser tolkes dithen at Israel og jøder er onde krefter i verden. Zionisme likestilles med nazisme. Zionisme og rasisme beskrives sammen som prototypene på rasisme. Disse beskrivelsene påtreffes også jevnlig i palestinsk fjernsyn.

Den onde fiende
Den onde fiende

 • ´Fyll ut de blanke feltene med det passende ordet: Den zionistiske fiende … [angrep]… sivile med sine fly.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 3. klasse, # 523, s. 9.)
 • ´Hvorfor hater jødene den muslimske enhet og vil splitte den? Gi et eksempel på jødenes onde forsøk, fra hendelser av i dag.ª
  ( Islamsk opplæring, for 7. klasse, s. 19.)
 • ´Jødene… har drept og bortført muslimske og kristne innbyggere av Palestina, hvis innbyggere fortsatt blir undertrykket og forfulgt under den rasistiske jødiske adminis- trasjonen.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, s. 182.)
 • ´Hvem er tyven som har splittet vårt hjemland?ª
  (Vårt arabiske språk, for 6. klasse, del 1, # 553, s. 15.)
 • ´Skriv i øvelsesboken: En hendelse som viser jødenes fanatisme mot muslimer eller kristne i Palestina.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, s. 182.)
 • ´En må passe seg for jødene, for de er svikefulle og illojale.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, s. 79.)Et avsnitt om zionismen har som overskrift:
 • ´Zionistisk grådighet.ª
  (Moderne arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 49.)Også rasisme defineres som jødisk, og zionisme likestilles med nazisme:
 • ´Rasisme: menneskeheten har lidd under denne ondskap både i eldgamle så vel som i moderne tider, for sannelig har Satan, etter manges syn, fått sine onde handlinger til å synes vakre… Et slikt folk er jødene…ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, s. 95.)
 • ´Det beste eksemplet på rasistisk ideologi og rasediskriminering i verden er nazismen og zionismen.ª
  (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 123.)
 • ´Forklaring på den zionistiske bevegelses rasistiske og aggressive karakter. Sammendrag av likhetene mellom nazisme, fascisme og zionisme.ª
  (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 92.)Bruk av islamske kilder i dannelse av stereotypier
  Av og til baseres aggressive beskrivelser på islamske kilder. Barn læres å anvende tradisjonelle legender i beskrivelsen av jøder og israelere i dag. Fem eksempler:
 • ´I dette avsnittet lærer jeg: å vite at jøder er fiender av profeten og de troende.ª
  ( Islamsk opplæring, del 2, for 4. klasse, # 531, s. 67.)
 • ´Fra Uhud-ekspedisjonen…kan en rekke ting læres…: lureri og illojalitet er karaktertrekk ved jøder, og derfor bør en passe seg for dem.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, s. 87.)
 • ´Jødene antok en fiendtlig og bedragersk holdning til den nye religionen. De kalte Muhammed en løgner og fornektet ham, de kjempet mot hans religion med alle midler, en krig som ennå pågår, og de konspirerte med hyklerne og avgudsdyrkerne mot ham, og de oppfører seg fortsatt på denne måten.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, s. 125.)
 • ´På mange måter handlet jødene utfra sin velkjente sluhet og falskhet, og de skaper krig (mellom arabiske stammer)…ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, s. 78.)
 • ´Det er viktig å huske: En må vokte seg for borgerkrig som jødene prøver å skape, og for deres onde planer mot muslimene.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, s. 94.)Feiltolkninger av nyere tekster
  Nyere begivenheter feiltolkes, slik at Israel beskrives som kontinuerlig i angrep på islam og araberne. To eksempler: I 1969 satte en australier (ikke-jødisk) fyr på al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Likevel lærer barna at Israel stod bak.
 • ´Denne brannen er enda en del av den zionistiske planen, hvis mål det er å ta kontroll over dette hellige islamske stedet, Klippemoskeen og hele det hellige Jerusalem, og å ødelegge alt som er hellig i islam.ª
  (Lesebok og litteraturtekster, for 8. klasse, # 578, s. 97.)Zionismen har aldri ønsket å utvise Israels arabiske innbyggere. Likevel forteller denne boken om zionismens ´forvisningsplanerª:
 • ´Zionismen er en politisk, aggressiv og kolonistisk bevegelse, som ønsker judaisering av Palestina ved å utvise dets arabiske innbyggere.ª
  (Moderne arabisk historie og samfunnslære, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 49.)PA’s fjernsynsprogrammer
  Samme aggressive beskrivelser av jøder og Israel forekommer regelmessig på palestinsk TV. Der beskrives også Israel som den onde fienden:
 • ´Israels onde, brutale, umenneskelige, fascistiske, rasistiske, utrenskende kriger…ª
  (PBC TV, 14. mai, 1998.)
 • ´De jødiske gangsterne gikk til etnisk-utrensknings-kriger mot uskyldige palestinere… motbydelige massakre i stor stil sparte ikke kvinner eller barn.ª
  (PBC TV, 14. mai, 1998.)
 • ´En dag angrep de…angrep de mitt land, de drepte de gamle og slaktet de unge de brente Koranen og ødela huset de marsjerte over mitt hjerte, du er mitt land.ª
  (Sommerleir-sang, PBC TV, 19. juli, 1998.)Jødiske og israelske egenskaper karakteriseres som onde:
  Jødiske og israelske egenskaper karakteriseres som onde:
 • ´Okkupanten er, som dere alle vet, en bedrager, en snylter, og dessuten en løgner…ª
  (Tale av Khalid Mismar, visepolitiker, PBC TV, 14. mai, 1998.)
 • Zionismen beskrives som ´en kreftbyll i nasjonenª.
  (PBC TV, 14. mai, 1998.)
 • Israelske soldater beskrives som ´de terroristeneª.
  (PBC TV, 14. mai, 1998.)
 • ´…den terrorisme som de israelske okkupasjonsstyrkene setter i verk overfor vår palestinske nasjon siden 1948.ª
  (PBC TV, 19. mai, 1998.)3. 3. Benekting av legitimitet
  PA’s skolebøker omtaler bare jøder i Israel i negativ betydning, og fabrikerer rasistiske uttalelser som blir tilskrevet jødiske kilder. PA’s skolebøker omtaler den muslimske og kristne religion og disses historiske og religiøse steder, men refererer ikke til jødiske steder. Turister omtales som muslimske eller kristne, det vises ikke til jødiske turister. Vestmuren i Jerusalem kalles ´al-Buraq-murenª, men dens jødiske historie nevnes ikke. En historiebok beskriver annen verdenskrig, Hitler og nazistenes rasisme, men nevner ikke jøder eller Holocaust.
  (Moderne tiders verdenshistorie, for 8. klasse, # 586, ss. 34-45.)

  Fabrikering av rasistiske ´Talmud-sitaterª

 • ´Talmud sier: ‘Vi (jødene) er Guds folk på jorden…(Gud) tvang alle dyr, mennesker og nasjoner til å tjene oss, og Han spredte oss rundt i verden for å dominere og herske over dem. Vi må gifte bort våre vakre døtre til konger, ministre og fyrster, og skaffe våre sønner innpass i de forskjellige religioner, da vil vi få det avgjørende ordet når statene skal styres. Vi bør svindle dem (ikke-jødene) og så splid blant dem, da skal de kjempe mot hverandre….Ikke-jøder er svin som Gud skapte i menneskets bilde så de skal egne seg til tjenere for jødene, og Gud skapte verden for dem (jødene).’ª
  (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 120.)Benekting av jødisk nasjonalitet
  Som del av en generell delegitimisering, benekter bøkene den jødiske nasjons kontinuitet og plass i Israel, ved å avskjære moderne jødedom og det moderne Israel fra dets historie i dette landet. Barna lærer at Israel ikke er en nasjon, men en religiøs gruppe:
 • ´…som lurte seg selv til å tro at deres religiøse tro var nok til å gjøre dem til et folk.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 49.)Benekting av jødisk oldtidshistorie
  årtusener av israelsk-jødisk historie og tradisjoner og 2000 med lengsel etter hjemkomsten til Israel avfeies:
 • ´Zionistene rettet oppmerksomheten mot Palestina som jødisk nasjonalhjem, mens de støttet seg på falske historiske og religiøse krav.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, s. 50.)Benekting av moderne jødisk historie
  Opprettelsen av staten Israel beskrives ikke som et resultat av den autentiske jødiske nasjonal-bevegelse, men som en imperialistisk anti-arabisk sammensvergelse for å splittet araber-verdenen. Selv om den likner imperialismen, viser tabellen nedenfor at denne ´sammen-svergelsenª er mye verre:
 • ´Kolonimaktene betraktet zionistbevegelsen som middelet til å oppnå sine grådige imperial- istiske mål og så Palestina som stedet for en jødisk stat, slik at det arabiske hjemlandet ble splittet og påtvunget deres styre for å utnytte dets naturressurser. De europeiske koloni- maktene spredte ideen om zionismen blant jødene…ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 48.)
 • ´Forskjellen mellom zionisme og imperialisme:ª (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 123.)Zionisme
  Imperialisme
  Ikke knyttet til land eller geografisk område
  Kolonier er utvidelser av hjemlandet
  Redskap for å opprette ikke-eksisterende stat
  Redskap for å tjene en faktisk stat
  ønsker å utrydde de opprinnelige innbyggere
  ønsker ikke å utrydde opprinnelige innbyggere
  Bosetning basert på falske religiøse og
  historiske rettigheter
  Basert på økonomiske interesserVidere nektes Israel internasjonal anerkjennelse fram til i dag:
 • ´Balfour-deklarasjonen anses som ulovlig.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 51.)Israel kalles fortsatt:
 • ´det okkuperte Palestina.ª
  (Ibid., s. 95.)Benekting av religiøs historie
  I skolebøkenes beskrivelse av religiøse, historiske og arkeologiske steder, beskrives muslimske og kristne steder, men ikke jødiske. Selv jødenes tilknytning til restene av deres helligste sted, Vestmuren av Tempelet, benektes:
 • ´Jødene hevder at dette er et at stedene som tilhører dem, og kaller det ‘Vestmuren’, men det er ikke riktig.ª
  (Lesebok for 8. klasse, # 578, s. 103.)
 • ´Jerusalem: Jeg har mange muslimske hellige steder og gjenstander. Dette er al-Aqsa- moskeen, og dette er Klippemoskeen…Vest for den hellige moskeen kan du se en stenmur som kalles ‘al-Buraq-muren’ (Vestmuren av Tempelet – red.), der engelen Gabriel, fred være med hans minne, bandt hesten til profeten Muhammed den natten han reiste (til himmelen – red.)…ª ´Når det gjelder mine kristne hellige steder, er det mest kjente av dem al-Quiama-kirken (Gravkirken – red.), ved siden av Omar ibn al Khatab-moskeen, og al-Juthmana-kirken, overfor al-Isbat-porten, utenfor muren.ª
  (Palestinsk samfunnslære, for 3. klasse, # 529, s. 14.)
 • ´Oppgaver: Skriv ned navnene til de muslimske hellige stedene i Jerusalem. Skriv ned navnene til de kristne hellige stedene i Jerusalem.ª
  (Ibid., s. 15.)
 • ´Palestinas betydning skyldes det faktum at Allah har valgt det til å være sentrum for religionene. Dette er stedet der nazareneren, Marias sønn, fred være med hans minne, ble født, og det er stedet der Muhammed, bønn og fred være med ham, foretok sin reise… Tusener av kristne kommer til Jerusalem for å utføre sine religiøse plikter…ª
  ( Palestinsk samfunnslære for 4. klasse, # 539, s. 5.)
 • ´Turister fra hele verden kommer til Palestina for å besøke dets hellige religiøse steder… Muslimer kommer for å besøke den første Qibla (bønnestilling)… kristne kommer for å besøke Betlehem, fødestedet til Herren Messias, og Gravkirken i Jerusalem…ª
  (Ibid., s. 23.)Palestinsk historieskriving
  Etter at jødisk historie i Israel blir ignorert og utvisket, erstattes den av eldgammel palestinsk historie:
 • ´Kjære elev, vet du hvem palestinerne er? Det palestinske folk er etterkommere av kanaanittene.ª
  (Palestinsk samfunnslære for 5. klasse, # 550, s. 19.)For å skape et bånd til Jerusalem før den byen ble Israels hovedstad, skriver skolebøkene at innbyggerne i Jerusalem, før jødene, var arabere:
 • ´ Jerusalem er en eldgammel arabisk by, bygget av de jebusittiske araberne før islam…ª (Islamsk kultur, for 8. klasse, # 576, s. 50.)
 • ´ Jerusalem: Jeg er en eldgammel by, tusener av år gammel. Jeg ligger på et fjellplatå i det sentrale Palestina… mitt eldste navn, Jebus, kommer fra oldtidens arabere, jebusittene.ª
  (Palestinsk samfunnslære, for 3. klasse, # 529, s. 12.)PA’s fjernsyn
  Også på fjernsyn benektes jødisk religiøs og nasjonal historie og Israel og dets legitimitet. Dette går så langt at PBC TV hevder at religionen i oldtidens Israel var islam.
 • ´Israel (det bibelske)… holdt til ved Yemen… Dets (Israels) opprinnelige religion på vår hersker Mose tid … det er underlig at Torah ikke gir den navn, og jeg våger nesten si at det er islam… Sinai-fjellet er Sinin-fjellet i Yemen…Alle disse hendelsene (fra Bibelen) fant ikke sted i Palestina…90% av dagens jøder har ingen (biologisk) forbindelse med israelittene.ª
  (´Palestina – historie og tradisjonª, PBC TV 26. mai, 1998.)
 • ´Jerusalem er en palestinsk-arabisk by, og den har ingen forbindelse med Israel.ª (PBC TV, 24. mai, 1998, Abd al-Rachman, PBC-ansatt.)Som i bøkene kalles jødisk historie i Israel ´usannª, ´oppdiktetª, ´hevdelserª og ´påstanderª:
 • ´Palestina er det ‘…vakre og velsignede hjemland, herjet av inntrengere som kom fra fjerne land med falske løfter og falske kontrakter’.ª
  (PBC TV, 19. mai, 1998.)
 • ´Under konferansen…ble de jødiske krav og historiske påstander om deres rett til Palestina lagt merke til, og arabernes historiske rettigheter over Palestina fra tidenes morgen ble understreket…ª
  (PBC TV, 19. mai, 1998.)Igjen som et ekko av skolebøkene presenterer PBC TV Israel som en fremmed imperialistisk ´enhetª:
 • ´Den israelske enheten på vår palestinske jord…krigen i 1948 frambragte dannelsen av den zionistiske enheten på palestinsk jord…de voldtok Palestina og plantet den zionistiske enheten i hennes jord som et imperialistisk prosjekt.ª
  (PBC TV, 14. mai, 1998.)4.4. Israel må bekjempes gjennom jihad (hellig krig)
  Oppfordring til å bekjempe Israel
  Oppfordringer til å kjempe mot og utslette Israel gjennom jihad (hellig krig) og martyrdom for Allah forekommer ofte i PA’s skolebøker. I tillegg forekommer et eget, stadig tilbakevendende tema: barna lærer å slåss for og erobre Israels hovedstad, Jerusalem.
 • ´Vit dette, min sønn, at Palestina er ditt land… at dets rene jord er stenket med martyrers blod… Hvorfor må vi bekjempe jødene og drive dem ut av vårt land?ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, ss.64-66.)
  Denne teksten står under et kart over ´Palestinaª, som erstatter hele Israel.
 • ´…det vil komme en jihad og vårt land skal bli frigjort. Dette er vårt historie med de tyvaktige erobrerne. Du må vite, min sønn, at Palestina er ditt tunge ansvar…ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, ss. 69-70.)I diktet ´Palestinaª lærer barna å føre jihad (hellig krig) mot Israel:
 • ´Mine brødre! Undertrykkerne (Israel – red.) har oversteget grensen. Derfor er jihad og oppofrelser en plikt… skal vi la dem stjele dets arabiske karakter… trekk ditt sverd… la oss samles for krig med rødt blod og flammende ild… døden skal kalle og sverdet skal bli slitt av mye slakt… å, Palestina, ungdommen skal frelse ditt land…ªBøkene stiller så spørsmål for å vektlegge budskapet av Israel, fienden, skal bekjempes og tillintetgjøres:
 • ´Hvem er ‘undertrykkerne’ som diktet viser til i første vers?
 • Hvilken vei til seier over fienden nevner dikteren?
 • Dikteren oppfordrer araberne til å utføre jihad. Vis i hvilket vers han gjør dette.ª
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, ss. 120-22.)
 • ´Hvis du ser mot byen Jerusalem, vil du se Klippemoskeen med sin vakre gyldne farge, og du vil føle at du har ansvaret for å frigjøre den erobrede Moskeen og den sørgende Domen fra sine tyvaktige erobrere.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 4. klasse, s. 28.)
 • ´Hvilken måte, er etter din mening, den rette til å frigjøre Jerusalem, inspirert av dens frigjøring av muslimene på Saladins tid (som erobret Jerusalem i 1187 – red.)?ª
  (Lesebok, for 8. klasse, s. 102.)
 • ´Diktet ‘Bajonetter og fakler’:
  … I din venstre hånd bærer du Koranen,
  og i din høyre hånd et arabisk sverd…
  Uten blod vil ikke engang en centimeter bli frigjort
  Derfor, gå fremad mens du roper: Allah er stor.ª
  (Ibid., ss. 131-33.)
 • ´Dette diktet viser palestinsk virkelighet. Forklar dette.ª
  (Ibid., s. 135.)
 • Dikt som skal læres utenat:
  ´O, Jerusalem
  Hvis tyver splitter vårt hjemland
  Og vårt folk fordrives fra landet
  Hva er tilbake uten ropet til Allah…
  Som vil gripe sverdet, uten frykt for døden…
  Eller vil holde flagget først i en stor, seierrik hær
  Ledet av Al-Faruk…(Omar ibn al Khatab, som erobret Jerusalem i 638 – red.)ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 14.)
 • Spørsmål til teksten:
  ´Hvem er tyven som har stjålet vårt hjemland? Hvordan mener dikteren Jerusalem skal frigjøres? Kan Al-Faruk lede en hær? Hvorfor nevner dikteren ham?ª
  (Ibid., s. 15.)
 • ´Muslimer må beskytte alle moskeer. .. og må utføre jihad, både med hensyn til liv og eiendom, for å frigjøre al-Aqsa-moskeen fra zionistisk erobring.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, s. 184.)
 • Stiloppgave:
  ´Hvordan skal vi frigjøre vårt stjålne land? Bruk følgende ideer: Arabisk enhet, ekte tro på Allah, de fleste moderne våpen og ammunisjon, bruk av olje og andre dyrebare natur- ressurser som våpen i kampen for frigjøring.ª
  (Vårt arabiske språk, for 7. klasse, del A, # 566, s. 15.)
 • ´Hva må vi gjøre for å frigjøre Jerusalem?ª
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, s. 63.)
 • ´Hvordan kan vi redde Jerusalem og frigjøre den fra den tyvaktige fienden?ª
  (Ibid., s. 99.)
 • ´Bruk følgende uttrykk til å lage meningsfylte setninger:
  Klok holdning den zionistiske fare han oppfordret til jihad katastrofe å holde hodet kaldt.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 29.)
 • ´Et dikt om Palestina:
  Til Palestina sendes hilsener fra arabiske hjerter…
  Som har hardnakket og vellykket motsatt seg fiendens lenker.
  For meg – løftet om martyrdom er min sang
  Fra Jerusalem skal jeg bygge min stige til evigheten.ª
  (Vårt arabiske språk, for 2. klasse, del 2, # 513, s. 51.)
 • ´Muslimene forbinder al-Aqsa-moskeens hellighet, og dens område, med Den hellige moskes hellighet i Mekka. Derfor er enhver aggresjon mot den ene en aggresjon mot den andre, og å forsvare dem er å forsvare selve islam. Mangel på overholdelse av denne plikten hos de som tror på Allah og Hans Profet, er en forbrytelse som Allah vil straffe.ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 50.)
 • ´Sett inn det riktige av de følgende ordene: de, han, hun:
  ——- er leder for de muslimske styrkene i erobringen av Jerusalem.ª
  (Vårt arabiske språk, for 2. klasse, del 2, # 513, s. 42.)Behovet for å bekjempe Israel, som hevdes å ligge på ´okkupert arabisk jordª, blir et religiøst imperativ, hvorav følgende utledes:
 • ´…hvis fienden har erobret en del av sitt land og de som kjemper for det ikke er i stand til å gjendrive fienden, blir jihad den individuelle religiøse plikt for hver muslimsk kvinne og mann, til angrepet er drevet tilbake og landet frigjort, og for å forsvare muslimsk ære…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 108.)Islams og arabernes forestående seier over Israel og Vesten
  Endelig forsikres barna gjennom skolebøkene om at islams og arabernes seier over jødene, Israel, og alle andre religioner er predeterminerte hendelser.
 • ´Vit, min sønn, at Palestina er ditt land… at dets (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 123.) /li rene jord er stenket med martyrers blod… Slik som dets hellige jord ble bragt tilbake til dets eiere (i fortiden), vil det bringes tilbake igjen gjennom ditt mot og fasthet…ª (På kartet som følger med utgjør ‘Palestina’ hele Israel – red.)
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 69.)
 • ´Våre brødre i arabiske og muslimske land følte faren true oss og gikk sammen med oss i en ærerik jihad… til (den arabiske) nasjonen samler sine styrker og det vil komme en jihad og vårt land skal bli fritt, ved Allahs vilje.ª
  (Ibid., s. 69.)
 • ´Husk: det endelige og uunngåelige resultat vil bli muslimenes seier over jødene.ª
  (Ibid., s. 67.)
 • ´Denne religionen vil nedkjempe alle andre religioner, og den vil bli utbredt, ved Allahs vilje, gjennom muslimske jihad-krigere.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, s. 125.)
 • ´I den nåværende perioden, som overgår alle tidligere perioder hva angår det materielle og vitenskapelige framskrittet som finner sted, er samfunnsvitere, psykologiske og medisinske forskere i Vesten sjokkert av den bekymringsfulle økningen av nervøse lidelser, … og statistikken fra Amerika på dette området er en klar indikasjon på dette…Det finnes ingen flukt fra (behovet for) en ny sivilisasjon… Den vestlige verden er ikke i stand til å fylle denne rollen… Det finnes bare Èn nasjon som evner å løse denne oppgaven, og det er vår nasjon (islam)… Vi tror ikke at sammenbruddet av den vestlige sivilisasjon, og skiftet av senter for sivilisasjon til oss (islam) vil skje i de neste par tiår eller om femti år, for sivili- sasjoners vekst og fall følger naturens prosesser… Uansett har (den vestlige sivilisasjon) begynt å gå i oppløsning og å bli en ruinhaug.ª
  (Noen framstående eksempler på vår sivilisasjon, for 11. klasse, ss. 3, 12, 16.)PA’s fjernsyn
  Oppfordringen til vold mot Israel er framtredende på palestinsk fjernsyn.
 • ´Jihad er troens hovedpunkt som aldri vil ta slutt, uansett hvor mange som faller.ª
  (PBC TV, 12. juli 1998.)
 • ´Jeg kom til deg med sverdet i hånden… vi skal skyve dem (Israel) ut mot havet. Din dag kommer, erobrer, da vil vi gjøre opp regnskap. Vårt regnskap er endeløst i steiner og kuler.ª
  (Sommerleir-sang, PBC TV, 2. juli 1998. Ung pike, PBC TV, 7. juli 1998.)
 • ´Mine brødre! Undertrykkerne (Israel – red.) har overskredet grensen. Derfor er jihad og oppofrelser en plikt… skal vi la dem stjele dets arabiske karakter…trekk ditt sverd… la oss samles for krig med rødt blod og flammende ild… Døden skal kalle og sverdet skal bli slitt av mye slakt… O, Palestina, ungdommen skal frelse ditt land…ª
  (Samme dikt som ovenfor, fra en skolebok. PBC TV, 14. mai 1998.)
 • ´… hvert barn bærer Palestina i sitt hjerte, og sin hånd har han en stein, et gevær og en olivengren…ª
  (PBC TV, 14. mai 1998.)
 • ´Dette er vårt Palestina. Vi vil forsvare det med blod.ª
  (Setning som gjentas flere ganger daglig, PBC TV, mai 1998.)
 • Et kort innslag viser en ungdom som kaster stein, umiddelbart etterfulgt av et innslag der en israelsk soldat blir truffet av en stor stein. Dette klippet ble gjentatt 6 ganger.
  (PBC TV, 18. mai 1998.)
 • Som en gjentakelse av skolebøkene loves også her den endelige seier over Israel:
  (Etter et kart over ‘Palestina’, som erstatter hele Israel:)
  ´Palestina er mine forfedres land
  Kom dere vekk fra det. Forsvinn! Forsvinn!
  O, erobrer! Du blir ikke værende, du blir ikke værende…ª
  (Setning som gjentas flere ganger daglig, PBC TV, mai 1998.)5.5. Israel eksisterer ikke på kart. Dets plass merkes ´Palestinaª
  PA’s skolebøker og fjernsyn bruker kart over Midtøsten der Israel ikke eksisterer og i sin helhet byttes ut med en stat som kalles ´Palestinaª. Det nye atlaset (som utgis privat i Nablus i det palestinske selvstyrte området) er godkjent av PA til bruk i PA’s skoler.

  I bøker og i skolene

 • Under ordene ´Vårt land Palestinaª erstatter kartet hele Israel.
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 2. klasse, # 519, s. 21.)
 • På to enorme kart over ´Palestinaª, som er hengt opp ved inngangen til to PA-skoler, er Israel fjernet.
  (PBC TV.)
 • På et kart som kalles ´Kart over Palestina før og etter 1967-krigenª, defineres det røde området (Israel 1948-67) som ´arabisk land erobret før 1967ª, og det grønne området (Vestbredden og Gaza) som ´arabisk land okkupert etter 1967ª.
  (Moderne arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, ss. 66.)
 • Kart over Midtøsten, der Israel ikke eksisterer og dets område kalles ´Palestinaª, forekommer på følgende sider: 81, 84, 88, 89, 103, 107, 109, 110, 122 og 124.
  (Sosial og nasjonal opplæring, for 5. klasse, del A, # 549, s. 107.)
  Registeret i atlaset viser en oversikt over alle verden land og deres hovedsteder. Det inkluderer ´Palestinaª, hvis hovedstad er Jerusalem. Israel er ikke inkludert.
 • Et kart, som brukes som illustrasjon av kapittelet som heter ´Vårt hjemland Palestinaª, dekker hele staten Israel og viser flere israelske byer: Safed, Acco, Haifa, Tiberias, Nazaret, Beit Shean, Jaffa, Jerusalem og Beersheva.
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 64.)
 • ´Palestina ligger midt i hjertet av vårt arabiske hjemland, i den vestre delen av kontinentet Asia, ved bredden av Middelhavet.ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 5. klasse, # 550, s. 7.)
 • En tegning viser en kvinne som vifter med PA’s flagg, og i bakgrunnen finnes et kart av ´Palestinaª, som dekker hele Israel.
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 1. klasse, # 509, s. 11.)
 • Nitten ganger i denne boken definerer kartene Israel som ´Palestinaª (sidene 12, 20, 23, 36, 48, 53, 55, 61, 66, 72, 73, 75, 80, 81, 88, 90, 115 og 124).
  (Vårt arabisk hjemlands geografi, for 6. klasse, # 557.)PA’s fjernsyn
  På liknende måte viser PBC TV flere ganger daglig kart over Palestina som erstatter hele Israel. Et av kartene vises ved begynnelsen og slutten av hver nyhetssending.

  6. 6. Israelske byer kalles palestinske byer. Israel er ´det okkuperte Palestinaª.
  Hele landområdet til staten Israel, byene, inkludert hovedstaden Jerusalem, betraktes ofte som ´Palestinaª, ´palestinskª eller ´det okkuperte Palestinaª. Hendelser som har forekommet i Israel hevdes ofte å ha funnet sted i ´Palestinaª. Israelsk industri, som ´sitrusfrukt-industrienª og ´oljeraffineriene… i Haifa og Ashdodª, beskrives som palestinsk industri.

  Israelske byer kalles palestinske byer
  Følgende israelske byer og områder defineres som palestinske i en eller flere tekster: Safed, Tiberias, Haifa, Jaffa, Ashdod, Nazaret, Beersheva, Beit Shean, Lod, Acco, Negev-ørkenen, Shaar Hagai, Jezreel-dalen, Galilea og det sørlige Israel. Israels grense til Libanon er ´grensen til det okkuperte Palestinaª.

 • ´Etter at Jordan-elven renner ut fra Genesaret-sjøen… renner den i vest gjennom Beit Shean-sletten, som fører til ‘Bani Amer-dalen’, som har den beste jord i hele Palestina…ª (Denne dalen er Jezreel-dalen i nordre Israel – red.)
  (Arabiske lands geografi, for 12. klasse, # 650, s. 49.)
 • ´Forklar følgende:…
  ‘Bani Amer-dalen’ er den mest fruktbare i Palestina.ª
  (Ibid., s. 55.)
 • ´Du skal vite, min sønn, at Palestina er ditt land… dets rene jord er stenket med martyrers blod, fordi det er et land av ærerike slag og kriger: i Jerusalem… i Acco, i Haifa… i Shaar Hagai… og i Negev.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, ss. 65-66.)
 • ´Det arabiske hjemland tiltrekker seg turister fra hele verden. Noen av turistene kommer for å besøke hellige steder, som: Jerusalem, Betlehem og Nazaret i Palestina.ª
  (Det arabiske hjemlands geografi, for 6. klasse, # 557, s. 79.)
 • Kart over feriesteder i Palestina: Haifa.
  (Det arabiske hjemlands geografi, for 6. klasse, # 557, s. 83.)
 • ´Spørsmål: Jaffa er en palestinsk by erobret av jødene. Nevn tre andre arabiske byer som ble erobret av jødene.ª
  (Vårt arabiske språk, for 7. klasse, del A, # 556, s. 13.)
 • ´…Det finnes ingenting som kan påminne oss om at Jaffa fortsatt eksisterer… og vårt blod er fortsatt stenket på dens eldgamle vegger mens dens plyndrere og snyltere lever av dens marker… veien er svingete og full av hindringer og lang; de med svakt hjerte kan ikke holde ut lenge på den. Jaffa, vi skal komme tilbake til deg i morgen…ª
  (Stil for 8. klasse, # 581, s. 29.)
 • ´Vakre Jaffa
  Og jeg sa: jeg er forhekset av Jaffa:
  Hvor gode er Jaffas venner
  Palestina, O, gode mor – dine døtre er vakre og gode
  Langt borte fra har vinden båret meg til Jaffa…
  Og jeg så Lod bre seg mellom dens brønner…ª
  (Lesebok, for 9. klasse, del 2, # 592, s. 33.)Israel er ´det okkuperte Palestinaª
 • ´Etter økningen av det palestinske nærvær i Libanon på begynnelsen av 70-tallet, og dens bevæpnede opprør mot den israelske okkupasjon av Palestina, handlet Israel – i samarbeid med det libanesiske falangist-partiet – for å fjerne palestinerne fra Libanon… Israel erklærte at dets mål var å fjerne faren for motstandsbevegelsens angrep mot israelske bosetninger i Galilea i nordre Palestina.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 70.)
 • ´Det er enda et problem som kommer av det faktum at Israel overfører vann fra Jordan- elven til det søndre Palestina.ª
  (Ibid., s. 91.)
 • ´Disse styrkene (den kristne sør-libanesiske hær – red.) tok med Israels hjelp kontroll over en rekke libanesiske landsbyer nær grensen til det okkuperte Palestina.ª
  (Ibid., s. 95.)
 • ´Det finnes folkevandringer som finner sted for et ønske hos migrantene om å forbedre sin økonomiske levestandard, slik som migrasjonen til Gulf-området, og det finnes folkevandringer som finner sted på grunn av tvang, som den som fant sted fra det okkuperte Palestina.ª
  (Generell geografi, for 7. klasse, # 569, s. 60.)Israelsk industri beskrives som palestinsk industri Barna lærer stadig vekk at israelsk industri egentlig er palestinsk, som i disse eksemplene:
 • ´Diagram 38: Avling fra frukttrær i Det arabiske hjemland: Palestina har de fleste sitrus- trærne, flere enn Marokko og Algerie.ª
  (Arabiske lands geografi, for 12. klasse, # 650, s. 142.)
 • ´Tabell nr. 10: Oljeraffinerier i Det arabiske hjemland: Palestina, 2 raffinerier, raffinerer 132 000 tønner, i Haifa og Ashdod.ª
  (Ibid., s. 186.)PA’s fjernsyn
  Israelske byer presenteres som palestinske også på PBC TV. En ung pike fremsa dette under et barneprogram:
 • ´… Landet er mitt land
  her er huset mitt og jeg skal bygge det…
  med mitt blod skal jeg vanne det…
  Haifa og Jaffa og landet omkring Lod
  Jerusalem kaller og det er Acco
  som kaller oss…
  I Galilea har vi en søster som vi hilser…
  og hvis Ashkelon kaller, gå til henne…
  skal vi glemme Galilea og Beersheva?ª
  (PBC TV, 3. mars 1998.)En pike anklager Israel, og referansen er Israel av 1948, ikke Vestbredden og Gaza:
 • ´Vet dere hva som skjedde i 1948? De tok alt! De tømte rommet, smadret husene, satte fyr på skogene, de forandret navnene… mitt lands navn er Palestina.ª
  (PBC TV, flere sendinger, mai 1998.)7. 7. Israels hovedstad, Jerusalem, kalles ´Staten Palestinas hovedstadª
  PA’s skolebøker lærer barna at en uavhengig palestinsk stat allerede eksisterer, uavhengighetsdagen feires hvert år, og Israels hovedstad, Jerusalem, kalles ´Palestinasª hovedstad.
 • ´Palestinas hovedstad:
  Jihad spurte læreren: Hvilken hovedstad har vi?
  Læreren: Jerusalem er vår hovedstad.
  Jihad: Har den andre navn?
  Læreren: Ja. Den velsignede jord…
  Spørsmål: Hva heter vår hovedstad? Skriv om: Jerusalem, vår hovedstad.ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 1. klasse, # 509, s.63.)
 • ´øvelse: Skill mellom verb og substantivklasser:
  Dette landet er vårt, og Jerusalem er vår.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, s. 542, s. 74.)
 • ´Bestem subjekt og predikat i de følgende setninger: Jerusalem er arabisk.ª
  (Ibid., s. 167.)
 • ´Muntasar besøkte Jerusalem…
  Jerusalem: Jeg er en eldgammel by, tusener av år gammel. Jeg ligger på et fjellplatå i det sentrale Palestina…ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 3. klasse, # 529, s. 12.)
 • ´Proklamasjonen av Den palestinske stat:
  Under Det palestinske nasjonalråds 19. samling i Alger ble det opplest et dokument som proklamerer palestinsk uavhengighet. Det følgende er utdrag fra dette dokumentet: Det palestinske nasjonalråd deklarerer i Allahs navn og Den palestinske nasjons navn at staten Palestina er opprettet på vår palestinske jord, og dens hovedstad er Jerusalem…ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 5. klasse, # 550, s. 39.)
 • ´Den andre seksjonen vil gi generelle betingelser og administrative og juridiske institusjoner … i staten Palestina.ª (Denne boken tar opp statsstrukturen til ‘staten Palestina’, og bruker uttrykket ‘i staten Palestina’ 12 ganger – red.)
  (Palestinsk nasjonalopplæring for 6. klasse, # 596, innledning, s. 6.)
 • ´Jødenes grådige plan for Jerusalem:
  Jødene har klare, grådige planer for Jerusalem. De tror at deres stat ikke er komplett uten Jerusalem som hovedstad, som er det de hevder. Beviset på dette er at deres forsvars- minister deklarerte, på den tredje krigsdagen i 1967, sammen med statsministeren, da begge stod ved ‘al-Buraq’, som de kaller Vestmuren: ‘Vi har kommet tilbake til deg, Jerusalem, og vi skal aldri igjen skilles fra deg. Du er ikke bare hovedstaden i ‘Israel’, men hele det jødiske folks hovedstad…’ Dermed konspirerer jødene, rett foran øynene til araberne og muslimene. Hva kan vi gjøre for å redde Jerusalem og for å frigjøre den fra den tyvaktige fienden…?ª
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, ss. 96, 99.)OPPLÆRING I JIHAD – HELLIG KRIG OG MARTYRDOM
  1.1. Opplæring i jihad – hellig krig
  PA’s skolebøker lovpriser og oppfordrer til jihad – hellig krig.
 • ´Jihad for Allah er et av de viktigste bud og forpliktelser i islam, hensikten er å etablere Allahs styre på jorden… Jihad er ikke et behovsspørsmål, nødvendig til bestemte tider, men en alltid tilstedeværende nødvendighet som et muslimsk samfunn aldri må gi avkall på. å avstå fra den skaper svakhet og ydmykelse og initierer aggresjon.ª
  (Islamsk opplæring, for 12. klasse, # 641, ss. 284, 139.)Kamp er det høyeste nivå av jihad:
 • ´Jihad med ens eget liv: Dette skjer ved å slåss mot fienden… Dette er det høyeste nivå av jihad, fordi jihad-kjemperen ofrer seg selv i henhold til Allahs vei for religionens skyld og for å forsvare sin nasjon…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 107.)Belønningen for jihad:
 • ´Belønningen for å skyte en pil for Allah dekker ikke bare skytteren, men også han som laget pilen, og han som ga den til skytteren…ª
  (Islamsk opplæring, for 12. klasse, # 641, s. 319.)
 • ´En muslim tror på Allah og Hans budbringer og kjemper en jihad for Allah med sitt liv og sin eiendom for å glede Allah og for å vinne en plass i paradiset på oppstandelsens dag…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 129.)Straffen for å unndra seg jihad:
 • ´Disse versene beviser overlegenheten som ligger i jihad for Allahs skyld… og advarte mot å unndra seg jihad for Allah. … og en advarsel til muslimene om ikke å svikte Hans ord eller holde seg fra jihad…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 124.)
 • ´Islam har forbudt flukt fra kamp og ser det som en alvorlig synd.ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 176.)Det oppfordres til jihad ikke bare i bøker om islam, men også i lærebøker i grammatikk, litteratur og samfunnsfag:
 • ´Bestem hva som er subjekt og predikat i følgende setninger: Jihad er en religiøs plikt for hver muslimsk mann og kvinne.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 167.)2. 2. Opplæring i martyrdom
  PA’s lærebøker forherliger martyrstatus som et ideal. De heldige er de som blir drept – som blir martyrer.
 • ´Martyrdom inntreffer når en muslim blir drept for Allahs skyld… Et menneske som dør på denne måten, kalles ‘martyr’ (shahid)… Martyrdom for Allah er håpet til alle dem som tror på Allah og har tillit til Hans løfter… Martyren fryder seg i det paradis Allah har skapt for ham…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 112.)
 • ´Muslimen ofrer seg selv for sin tro, og kjemper en jihad for Allah. Han kjenner ikke feighet, fordi han vet at tidspunktet for døden allerede er bestemt, og at døden som martyr på slagmarken er å foretrekke framfor døden i sengen…ª
  (Islamsk opplæring,, for 8. klasse, # 576, s. 176.)
 • ´Jihad-kjempere som har blitt martyrer er de mest ærerike, nest etter Profetene…ª
  (Lesebok, for 10. klasse, # 607, s. 103.)
 • ´…de kaptes om å oppnå martyrdom i slaget…ª
  (Vårt arabisk språk, for 5. klasse, # 542, s. 193.)
 • ´Martyrdom er livet.ª
  (Lesebok, for 10. klasse, # 607, s. 171.)I flere dikt oppfordres barna til å se seg selv som framtidige jihad-kjempere som søker martyrstatus. Flere skolebok-dikt har ordet ´martyrª i tittelen, for eksempel det følgende, som finnes i minst to grammatikkbøker. Barna oppfordres til å lære diktet utenat, og nylig ble det kringkastet tre ganger på PBC TV, der det ble lest av forskjellige barn.
 • ´Martyrens sang
  1 – Jeg vil ta sjelen i hånden
  og slynge den ned i dødens avgrunn (i krig)…
  5 – I ditt liv ser jeg min død
  og jeg marsjerer mot den
  6 – I ditt liv finnes menns død
  og han, som søker en ærerik død – dette er den død.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 60. Guide for å forbedre språket, for 12. klasse, # 719, s. 84. PBC TV, 22. mai 1998.)Elevene oppfordres også til å lære følgende dikt utenat:
 • ´Mitt hjemland
  … Ungdommen vil ikke gå trett
  den ønsker å være fri eller å forgå
  vi henter vårt vann fra døden
  og vi skal ikke være fiendens slaver…
  Våre symboler er ‘sverdet’ og ‘pennen’, men ikke ‘ord’…
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 1. klasse, # 509, ss. 67-68.)
 • ´Å, muslimer, muslimer, muslimer, der det finnes sannhet og rettferd skal vi være. Døden behager oss, og vi nekter å bli ydmyket. Hvor søt er døden for Allah…ª
  (Islamsk opplæring, for 6. klasse, # 551, s. 151.)Dette diktet, som heter ´Vi er ungdommenª, uttrykker liknende følelser:
 • ´Vi er ungdommen, og morgendagen er vår…
  vi skal marsjere videre til tross for døden
  videre, videre
  Vi skal bygge, og ikke støtte oss på andre
  Vi skal forgå, men ikke bli ydmyket…ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 10. klasse, # 529, s. 70.)
 • ´Intifadaens martyrer…
  … De steinet med dem (steinene), de ville dyrene på veien…
  De døde stående, mens de brant av begeistring…
  Døden angrep med hevet øks
  De stod oppreist mens de mottok døden…ª
  (Lesebok, for 10. klasse, # 607, s. 167.)På liknende måte blir martyrstatus forherliget i grammatikkøvelser:
 • ´Skriv fem linjer om martyrenes dyder og deres overlegne posisjon.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 201.)Jihad-martyr-begrepet glorifiseres og oppmuntres gjennom flere historier. Det følgende er et utdrag fra en bok for 6. klasse.
 • ´De første ordene den lille gutten hørte var ordene ‘jihad’, ‘angrep’ og ‘erobring’… Disse ordene lå ham bestandig på leppene… (Gutten) Uqba vokste opp med kjærligheten til Jihad i årene, og den fylte hver fiber av hans eksistens… For ham fantes ingen større glede enn å delta i jihad… Intet ga ham større glede enn synet av sverd og spyd som skinte i hendene til de kjempende rytterne. Intet var så behagelig for hans ører som lyden av hester som red ut i kamp, og intet ga ham større glede enn synet av fienden som lå død på slagmarken, eller nedkjempet og flyktende for livet… Uqba viste heltemot og tapperhet… han angrep dem fra hesten og hakket fiendens soldater i stykker, han gikk på dem gang på gang, knuste skallene deres…ª
  (Uqba bin ‘Nafi, Afrikas Erobrer, for 6. klasse, # 700, ss. 6-7, 43, 83, 96.)Hele denne boken er viet forherligelsen av krig og jihad.

  APPENDIX
  Utvalg for dybdestudier av PA’s skolebøker
  Dette appendix inneholder tekstmateriale som forekommer i rapporten, ofte i større sammenheng, så vel som tilleggsutvalg av interesse.

  1. 1. Plikten til å kjempe mot Israel
  ´Hvis du ser mot Jerusalem, vil du se Klippemoskeen med sin vakre gyldne farge, og du vil føle at du har ansvar for å frigjøre den erobrede Moskeen og den sørgende Domen fra de tyvaktige erobrernes hender.
  Spørsmål: Hva føler du når du ser Klippemoskeen?ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 4. klasse, # 532, ss. 28-29.)

  Palestina, vårt hjemland (1):
  ´Vit, min sønn, at Palestina er ditt land (kartet som følger med viser at ‘Palestina’ dekker hele Israel – red.)… at dets rene jord er stenket med martyres blod fordi det er et land av ærerike slag og kriger: i Jerusalem… i Acco, i Haifa, …i Shaar Hagai… og i Negev. På dets jord ble de brutale korsfarerne nedkjempet, slik tatarene og hærene til Napoleon og andre imperialister ble det. Slik som denne hellige jord ble bragt tilbake til sine eiere (i fortiden), vil den bringes tilbake gjennom ditt mot og din fasthet, hvis Allah vil.

  Spørsmål: 4. Nevn fire ærerike slag som ble utkjempet på Palestinas jord.
  7. 7. Hvorfor må vi kjempe mot jødene og drive dem ut av landet?

  Husk dette: Araberne og muslimene kjemper mot jødene, som motarbeidet dem, undertrykket dem og urettmessig drev dem fra sine hjem. Det endelige og uunngåelige resultat vil bli muslimenes seier over jødene.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, ss. 64-67.)

  Palestina, vårt hjemland (2):
  ´Noen av de mest framstående opprørshandlinger ble utført av jihad-kjemperen sheik ‘Iz al-Din al-Quassam og hans brødre, jihad-kjemperne… Våre brødre i arabiske og muslimske land følte faren som truet oss, og kom sammen med oss i en ærerik jihad… til (den arabiske) nasjonen samler sine styrker og det vil komme et rop om jihad, og vårt land skal bli fritt, ved Allahs vilje. Dette er vår historie med de tyvaktige erobrerne. Du skal vite, min sønn, at Palestina er ditt tunge ansvar…ª
  (Ibid., ss. 68-79.)
  ´Spørsmål: 7. Palestina er vårt ansvar. Hva er vår plikt?
  øvelse: Finn verb og substantiv: – Landet er vårt og Jerusalem er vår.ª (Ibid., s. 70.)

  ´øvelse: Bruk følgende uttrykk i en substantiv-bisetning og en verb-bisetning: – Palestina elv martyrer vårenª
  (Ibid., s. 74.)

  ´øvelse: Gjør disse setningene om fra aktive til passive: – Muslimene nedkjempet hæren. – Saladin frigjorde Jerusalem. – Den reisende mistet bagasjen sin. – Studenten leser en bok.ª
  (Ibid., s 157.)

  ´øvelse: Gjør setningen om fra passiv til aktiv: – Fienden ble drept.ª
  (Ibid., 167.)

  ´Bestem subjekt og predikat i denne setningen: – Jihad er en religiøs plikt for enhver muslimsk mann og kvinne.ª
  (Ibid., s. 167.)

  ´Spørsmål: Hvordan ble seieren vunnet over den zionistiske hæren?ª
  (Ibid., 196.)

  ´Sett de følgende setningene inn i et avsnitt som gir mening: – Stor seier over den zionistiske hæren. – Dette slo hull på myten om fiendens uovervinnelige hær.ª
  (Ibid., s. 201.)

  ´Fra ‘Bajonetter og fakler’:
  … I din venstre hånd bærer du Koranen,
  Og i din høyre et arabisk sverd…
  Uten blod vil ikke en centimeter bli frigjort

  Spørsmål: Dette diktet gjenspeiler palestinsk virkelighet. Forklar hvorfor.ª
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, ss. 131, 133, 136.)

  ´’Palestina’ av Muhammad Tah:
  1 – Mine brødre! Undertrykkerne (Israel – red.)
  har overskredet grensen
  Derfor er jihad og oppofrelse en plikt.
  2 – Skal vi la dem stjele dets arabiske karakter…
  Trekk ditt sverd og deretter
  skal det ikke henges tilbake i sliren…
  6 – Min bror, i Jerusalem har vi en
  søster
  for hvem slakterne
  har slipt knivene
  8 – Min bror, gå til henne (Jerusalem – red.)
  la oss samles til krig
  med rødt blod og flammende ild
  10 – Døden skal kalle og sverdet
  skal slites av mye slakt…
  13 – Kyss martyren for landet
  som ba til Allah for det og ble drept…
  14 – å, Palestina,
  ungdommen vil frelse ditt land
  15 – å, Palestina, med vårt bare bryst
  skal vi forsvare deg. Derfor, enten liv eller
  død!
  (Ibid., s. 120.)

  Spørsmål: 2. Hvem er ‘undertrykkerne’ som dikteren viser til i første vers?
  3. 3. Hvilken vei til seier over fienden nevner dikteren? (Jihad -red.)
  Hvilken vei til seier over fienden nevner dikteren? (Jihad -red.)
  2. 2. Dikteren oppfordrer araberne til jihad. Vis i hvilket vers han gjør dette.ª
  (Ibid., s. 122.)

  ´Diskusjon og analyse: Ali Mahmud Tah sier: ‘Å, Palestina, med våre bare bryst skal vi forsvare deg. Derfor, enten liv eller død!’
  Og ‘Abd al-Rahim Mahmud skrev (i ‘Martyrenes sang’): ‘Enten liv som vil glede våre venner, eller død som fienden vil betale prisen for.’
  A – Forklar disse to versene, og finn deres felles tema.
  B – Hvilket av disse versene synes du er vakrest, og hvorfor?ª
  (Ibid., s. 123.)

  ´Muslimer må beskytte alle moskeer, og disse tre spesielt. De må vie alle sine krefter og ressurser til å reparere dem og forsvare dem, og må kjempe jihad både for liv og eiendom for å frigjøre al-Aqsa-moskeen (i Jerusalem – red.) fra den zionistiske erobring.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 184.)

  ´Finn subjekt og predikat i følgende setning: – Jerusalem er arabisk.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 167.)

  ´Islam, den sanne religion: Islams seier:
  Disse versene forklarer undertrykkernes holdning til islam, Allahs religion, de forsøker å ødelegge den… og deres handlinger sammenliknes med den som forsøker å slukke solen ved å blåse svakt fra sin kraftløse munn. Kunne han klare noe slikt? Det kunne han ikke. Dette er de ikke-troendes situasjon, for de kan ikke ødelegge islam, uansett hvor sterkt de prøver… Denne religionen vil nedkjempe alle andre religioner, og den vil spres, med Allahs vilje, gjennom de muslimske jihad-kjemperne.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 125.)

  ´Jødenes grådige plan med Jerusalem (fra ‘Jerusalems urbane utvikling’ av Dr. ‘Abd al-Halim Khader):
  Jødene har helt klart grådige planer for Jerusalem. De tror at deres stat ikke er komplett uten Jerusalem som hovedstad… Jødene har også planer for selve al-Aqsa-moskeen… okkupasjons- myndighetene utførte vidtrekkende utgravinger under denne moskeen, på leting etter falske arkeologiske funn… Videre satte okkupantene fyr på al-Aqsa-moskeen den 21.08.69. Denne brannen er nok et kapittel i den zionistiske sammensvergelsen, hvis hensikt er å ta kontrollen over dette islamske hellige sted og Klippemoskeen, hele området til det hellige Jerusalem, og å ødelegge alt som er hellig for islam der, og etterpå vil de bygge på ruinene det de hevder er Tempelet… (brannen ble påtent av en ikke-jøde fra Australia – red.) Slik konspirerer jødene, helt åpent for araberne og muslimene. Hva kan vi gjøre for å redde Jerusalem og frigjøre den fra den tyvaktige fienden?
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, ss. 96-99.)

  Diskusjon og analyse: 4. Hva var jødenes hensikt med å sette fyr på al-Aqsa-moskÈen?
  7. 7. Kan du finne en forskjell mellom korsfarernes okkupasjon av
  Jerusalem i fortiden og den jødiske okkupasjonen nå?
  Uttrykk din mening om saken.

  8. Hvordan skal, etter ditt syn, Jerusalem frigjøres, hvis en inspireres av muslimenes frigjøring på Saladins tid?
  (Ibid., s. 101-102.)

  Selvstudium: … skriv av et dikt som kaster lys over Jerusalems frigjøring på Saladins tid.ª
  (Ibid., s. 103.)

  ´Araberne i Palestina reiste seg mot Mandatets politikk og de grådige zionistiske planene… og dette igangsatte en rekke væpnede opprør på grasrota fra 1920 og utover, og det kjempes fortsatt i dag mot zionistisk grådighet.
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, ss. 55-56.)

  Spørsmål: PLO hadde en pakt som inneholdt dens prinsipper, mål og funksjon. Hva var hensikten med etableringen av PLO?ª (PLO’s pakt ønsket Israels utslettelse – red.)
  (Ibid., ss. 72-75.)

  ´Stiloppgave: Hvordan skal vi frigjøre vårt røvede land? Bruk følgende ideer: arabisk enhet, ekte tro på Allah, moderne våpen og ammunisjon, bruk av olje og viktige naturressurser i kampen for frigjøring.ª
  (Vårt arabiske språk, for 7. klasse, del A, # 566, s. 15.)

  ´Lær diktet utenat:
  ‘Alle byers mor’ av ‘Abd al-Karim al-Karmi
  Bagdad, til deg har jeg med kjærlighet fra Palestina
  Husker du min arabiske karakter, Bagdad, min jihad?…
  Og på din jord finnes rekker av ‘martyrdom’…
  Var det ikke du som frigjorde ‘Amuriah’…
  Jeg kan se gjennom hennes (Bagdads – red.) bokstaver
  Jaffa, Nablus og Shaar Hagai.

  Spørsmål: Hva er båndet mellom Bagdad og Palestina? (Det korrekte svar er at Irak, som frigjorde Amuriah ved jihad, skal frigjøre disse israelske byene – red.)
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 6. klasse, # 554, ss. 32-34.)

  ´Språkøvelse: Araberne vil aldri klare å frigjøre Palestina hvis de ikke ———.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 33.)

  ´Mitt lands flagg består av tre striper og en triangel… Den første stripen er sort, og symboliserer de sorte dagene som vil inntreffe for enhver som forsøker å skade oss eller vår frihet…ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 5. klasse, # 550, s. 40.)

  ´Bruk følgende uttrykk i logiske meningsbærende setninger: – klok holdning
  den zionistiske fare han oppfordret til jihad katastrofe.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 29.)

  2. 2. Opplæring i å kjempe for Israels hovedstad, Jerusalem
  ´Dikt som skal læres utenat:
  ‘O, Jerusalem’, av Yusuf al-‘Izam:
  Hvis tyver river i vårt hjemland
  Og vårt folk drevet fra landet
  Hva er tilbake bortsett fra ropet til Allah…
  Hvem vil gripe sverdet, uten frykt for døden…
  Eller vil bære flagget først en stor seierrik hær
  Ledet av Al-Faruk… (‘Umar ibn al Khatab, som erobret Jerusalem i 638 – red.)

  Spørsmål: 3. Hvem er tyven som har sønderrevet vårt hjemland?
  6. 6. Hvordan skal Jerusalem frigjøres, i følge dikteren?
  Hvordan skal Jerusalem frigjøres, i følge dikteren?
  2. 2. Kan Al-Faruk føre en hær? Hvorfor nevner dikteren ham?ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, ss. 14-15.)

  ´Dikt om Palestina, av Dr. Mahmud al-Shalabi:
  Til Palestina kommer hilsener fra arabiske hjerter…
  Som hardnakket og vellykket har motsatt seg fiendens lenker
  /strongbr /´De første ordene den lille gutten hørte var ordene ‘jihad’, ‘angrep’ og ‘erobring’… Disse ordene lå ham bestandig på leppene… (Gutten) Uqba vokste opp med kjærligheten til Jihad i årene, og den fylte hver fiber av hans eksistens… For ham fantes ingen større glede enn å delta i jihad… Intet ga ham større glede enn synet av sverd og spyd som skinte i hendene til de kjempende rytterne. Intet var så behagelig for hans ører som lyden av hester som red ut i kamp, og intet ga ham større glede enn synet av fienden som lå død på slagmarken, eller nedkjempet og flyktende for livet… Uqba viste heltemot og tapperhet… han angrep dem fra hesten og hakket fiendens soldater i stykker, han gikk på dem gang på gang, knuste skallene deres…ªbr /pFor meg – løftet om martyrdom og Paradis er min sang
  Fra Jerusalem skal jeg bygge min stige mot evigheten.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 2. klasse, # 513, s. 51.)

  ´Muslimer… må kjempe jihad både med liv og eiendom for å frigjøre al-Aqsa-moskeen fra den zionistiske erobring.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 184.)

  ´Muslimene sammenlikner al-Aqsa-moskeens og dens områdes hellighet med Den hellige moskes hellighet og Mekka. Derfor er enhver aggresjon mot den ene en aggresjon mot den andre, og å forsvare dem er å forsvare selve islam. Mangel på overholdelse av denne plikten hos de som tror på Allah og Hans Profet, er en forbrytelse som Allah vil straffe.ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 50.)

  Ytterligere eksempler på oppfordring til kamp for Jerusalem kan finnes i foregående kapittel, ´1. Plikten til å kjempe mot Israelª.

  3. 3. Aggressive beskrivelser av jøder, israelere og Israel
  ´De viktigste eksemplene på rasistiske holdninger og rasediskriminering er nazismen og zionismen.ª
  (Nyere arabisk og verdenshistorie, s. 123.)

  ´Oppgaver: 2. Forståelse av zionistbevegelsens rasistiske og aggressive karakter.ª
  6. 6. Lag et sammendrag av likhetene mellom nazismen, fascismen og zionismen.ª
  (Ibid., s. 92.)

  Fabrikasjon av et angivelig rasistisk Talmud-sitat:
  ´Det nevnes i Talmud: ‘Vi (jødene) er Guds folk på jorden…(Gud) påla menneskedyrene og alle nasjoner og raser å tjene oss, og Han spredte oss utover i verden for å snylte på dem og herske over dem. Vi bør gifte bort våre vakre døtre med konger, ministre og fyrster, og skaffe våre sønner innpass i de forskjellige religioner, da vil vi få det siste ord når statene skal styres. Vi bør svindle dem (ikke-jødene) og så splid blant dem, slik at de kjemper mot hverandre… Ikke-jøder er svin som Gud skapte i menneskets bilde slik at de skal kunne tjene jødene, og Gud skapte verden for dem (jødene).ª
  (Ibid., s. 120.)

  ´Forskjellen mellom zionisme og imperialisme:ª

  ZIONISME
  IMPERIALISME

  Ikke knyttet til land eller stat
  Kolonier er en utvidelse av moderlandet
  Redskap for å etablere en ikke-eksisterende stat
  Redskap for å tjene en eksisterende stat
  Tror på utslettelse av opprinnelige befolkning
  Ikke gått så langt som å utslette opprinnelig befolkning
  Bosetning basert på falske religiøse og historiske retter
  Basert på prinsipper for økonomiske interesser
  (Ibid., s. 123.)

  ´Noen avvikende trender:
  Rasisme: … Menneskeheten har lidd under dette ondet både i oldtiden såvel som i moderne tid, for Satan har sannelig, i manges øyne, fått deres onde handlinger til å se vakre ut, til de trodde at deres egen rase var den beste av alle og deres eget slag bedre enn alle andre, og at andre folk er deres slaver som ikke når opp til deres nivå. Et slikt folk er jødene…ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 95.)

  ´Heltemot og oppofrelse:
  1. 1. Fyll ut tomrommet med det riktige ordet: – Den zionistiske fienden ____ (angriper) _____ sivile med sine fly.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 3. klasse, # 523, s. 9.)

  ´Inntrykk fra den jihad som ble utkjempet av Profeten og hans følge:
  Sønn: Hva gjorde Guds budbringer for å sikre befolkningens trygghet?
  Far: Profeten forsøkte av all makt å gjøre samfunnet i al-Medina trygt og fredelig, og derfor gjorde han en avtale med jødene. …Men jødene, for slik er deres måte, ønsker ikke at folk skal leve i fred… og konspirerte mot muslimene. Men muslimene var smarte, og derfor mislyktes jødene med sine onde planer. Under ledelse av Profeten, straffet muslimene dem med død og forbannelse.ª
  (Islamsk religionsopplæring, for 4. klasse, # 736, s. 44.)

  ´I dette kapittelet har jeg også lært at: Jødene er svikefulle og illojale.ª
  (Ibid., s. 55.)

  ´Den generelle hensikten med dette kapittelet: Etter å ha gjennomgått dette kapittelet, skal elevene være i stand til: 2. å oppspore den zionistiske grådighet i Palestina.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 47.)

  ´Martyren ‘Izz al-Din al-Qassam:
  I 1935 dro sheik al-Qassam fra Haifa sammen med en gruppe jihad-krigere… de forberedte et angrep på den engelske og jødiske bosetningene i Haifa for å rense byen fra deres skjensel (jødene)…ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, ss. 21-22.)

  ´Historien om Jesus hos israelittene:
  (Etter at teksten på bokens foregående side beskriver jødenes avvisning av Jesus og deres forsøk på å drepe ham – red.) I dette kapittelet lærte jeg: – Jeg tror at jødene er fiender av Profeten og de troende.ª
  (Islamsk opplæring, del 2, for 4. klasse, # 531, s. 67.)

  ´Islam – den sanne religion:
  Jødene inntok en posisjon av fiendtlighet og bedrag overfor den nye religionen. De kalte Muhammed en løgner og fornektet ham, de kjempet mot hans religion på alle måter og med alle midler, en krig som ennå ikke er over, og de konspirerte med hyklerne og kjetterne mot ham, og de oppfører seg fremdeles på denne måten…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, ss. 123, 125.)

  ´Bruddet på alliansen mellom jødene fra Qainuqa’-stammen:
  Da Profeten kom til al-Medina, fant han at det blant innbyggerne i byen fantes jødiske stammer… I mange tilfeller hadde disse jødene, i henhold til deres velkjente sluhet og bedrag, skapt interne stridigheter… Da muslimene seiret i slaget ved al-Badir, mottok jødene nyheten om denne seieren med raseri… De første som viste hat mot islam og spottet dens tilhengere, var jødene fra Qainuqa’-stammen… Budbringeren ble rasende over jødenes handlinger, da disse tydelig viste deres forræderi og brudd på alliansen… som dømte dem til bannlysning fra deres hjem, som straff for deres forræderi…

  Lekse å lære i denne historien: 4. En må passe seg for jødene, for de er forræderske og illojale.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, ss. 78-79.)

  ´Bannlysningen av Nadir-stammen:
  Profeten dro med noen av sin følgesvenner til jødene fra Nadir-stammen for å oppnå deres hjelp til å betale løsesummen for to drepte medlemmer av ‘Amar-stammen. De lot som om de var villige til å gå med på dette ønsket, og ba ham om å sette seg ved siden av et av deres hus. Da ba de en av sine menn om å klatre opp på taket og kaste en stein ned på Profeten…

  Fra Uhud-ekspedisjonen og hendelsen med (den jødiske) Nadir-stammen kan flere budskap læres: 6. Forræderi og upålitelighet er egenskaper ved jødene, og en bør vokte seg for dem.ª
  (Ibid., ss. 86-87.)

  ´…En av jødene kom forbi… (og jødene hatet den muslimske enheten og frydet seg når det var kjekling og stridigheter mellom muslimene)… Derfor, sendte han mannen som var sammen med ham for å sitte sammen med dem og minne dem på krigene mellom dem… Han fortsatte med dette til stemningen ble opphetet og stammene som var samlet der ble mer og mer sinte på hverandre… og lette etter sine våpen… Profeten hørte om det som skjedde, og han kom til dem og begynte å berolige dem…

  Diskusjon: 4. Hvorfor hater jødene muslimsk enhet og vil splitte den?
  5. 5. Gi et eksempel på jødenes onde forsøk fra hendelser av i dag.ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 745, ss. 16, 19.)

  ´Avstraffingen av Quraiza:
  Da jødene så at den muslimske hæren nærmet seg, flyktet de inn i festningene sine… Allahs budbringer nektet (å gå med på deres krav) og forlangte at de underkastet seg ham… Sa’ad avsa dom: … (de jødiske) mennene skal drepes, deres eiendom skal deles, og kvinnene og barna skal fengsles… Al-Medina og al-Munwara ble renset for jøder da Quraiza ble drept, og muslimene unnslapp forræderiet.

  Moral: 5. En må vokte seg for borgerkrig som jødene forsøker å sette i gang og deres planer mot muslimene.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, ss. 92-94.)

  ´Følger av freden i Hudaibiya…
  3. 3. Muslimene var nå frie til å ta seg av den endelige likvidasjonen av jødisk fiendtlighet på Den arabiske halvøy.ª
  (Ibid., ss. 98-99.)

  ´Khaibar-ekspedisjonen:
  Da Budbringeren og hans følge reiste til al-Hydaibiya, benyttet jødene i Khaibar seg av situasjonen og begynte å oppfordre stammene til å invadere og ta kontroll over al-Medina. Da Budbringeren kom tilbake fra al-Hudaibiya, fikk han høre om strekene til jødene i Khaibar og bestemte seg for å gå til krig mot dem, fordi de hadde blitt en kilde til fare for muslimene.

  øvelse: Skriv i skriveboken om den tiden da Den arabiske halvøy endelig ble renset for jøder, og om hvem det var som forlangte at de ble fjernet.

  Lekse å lære fra denne historien: 1. Muslimene må være strenge med dem som bryter avtaler eller med fiender som setter dem på spill, basert på eksempelet om Budbringeren som straffet jødene i Khaibar.ª
  (Ibid., ss. 107-109.)

  ´…Omar-pakten… med de kristne i Jerusalem, er et vidunderlig eksempel på muslimenes toleranse når det gjelder statsadministrasjon, der de bor side om side med folk fra andre religioner… Disse rettighetene har ikke blitt trukket tilbake, bortsett fra under korsfarerne, kolonistene og zionistisk erboring. Jødene har ødelagt kirker og moskeer og vanæret gravenes hellighet. De har drept de muslimske og kristne innbyggerne i Palestina, hvis innbyggere fortsatt lider på grunn av undertrykkelsen og forfølgelsen til den rasistiske jødiske administrasjonen. øvelse: Skriv i skriveboken om: 7. En hendelse som viser fanatismen til jødene i Palestina mot muslimer eller kristne.ª
  (Ibid., ss. 181-182.)

  ´Innbyggerne i al-Medina som drev med jordbruk og handel var stort sett jødiske. Dette førte til at de fikk kontroll over markedene, de utnyttet folk og kontrollen over handelen. Da Profeten og hans følge kom til al-Medina, forsøkte Profeten å frigjøre økonomien fra jødisk kontroll… og dermed ble markedshandelen grunnlagt på rettferd og ærlighet, langt fra (den jødiske) utbyttingen, kontrollen og ågervirksomheten…

  Spørsmål: 4. Budbringeren foretok handlinger for å frigjøre den muslimske økonomien fra jødisk kontroll. Forklar dette.ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, ss. 63-64.)

  ´Israelsk provokasjon:
  Israel utgjør en militær, politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig provokasjon mot araber-verdenen. Kampen har tæret bort mange av de økonomiske ressursene til araberverdenen… Det fantes mange forskjellige meninger om hvordan en skulle møte den israelske faren…ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, ss. 89-90.)

  4.4. Benekting av Israels legitimitet og jødisk historie
  ´… al-Buraq-muren (Vestmuren – red.) er al-Aqsa-moskeens sørvestlige mur, som bestemt av Nasjonenes Forbund i 1929. Jødene hevder at dette er et av de stedene som tilhører dem og kaller den ‘Klagemuren’, men det er ikke riktig.ª
  (Lesebok, for 8. Klasse, # 578, s. 103.)

  ´Opprøret i 1929: Dette begynte i Jerusalem, da jødene samlet seg ved al-Buraq-muren (Vestmuren – red.) og heiste det zionistiske flagget over den, som en provokasjon mot araberne. Dette var en fornærmelse mot muslimske troende, og de angrep jødene i området foran al-Buraq-muren…ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 1, for 10. klasse, # 613, s. 56.)

  ´Der finnes mange brolagte veier, og det ville være mulig å reise fra øst i til vest i Det arabiske hjemland, hadde det ikke vært for Israel, som har erobret Palestina og dermed skilt deler av Det arabiske hjemland fra resten.ª
  (Det arabiske hjemlands geografi, for 6. klasse, # 557, s. 89.)

  ´Spørsmål: Hvilke mennesker okkuperte Palestina og drev innbyggerne vekk?ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 4. klasse, # 533, s. 86.)

  ´Vannproblemet: … ytterligere ett problem springer ut av det faktum at Israel overfører vann fra Jordan-elven til det sørlige Palestina. Jordan og Syria har forsøkt å bruke vannet fra Jordan-elven og dens tilførselselver ved å bygge demninger, men, generelt sagt, ble ikke disse prosjektene vellykkede, på grunn av gjentatte israelske angrep.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 91.)

  ´… noen (libanesere) gikk inn i De nasjonale libanesiske styrker, og noen deserterte til den israelske fienden og kalte seg Den sør-libanesiske hær. Israel ga sistnevnte hjelp og assistanse. Disse styrkene tok, med Israels hjelp, kontrollen over en rekke libanesiske landsbyer nær grensen til det okkuperte Palestina.ª
  (Ibid., s. 95.)

  ´Kolonistisk og imperialistisk grådighet i Palestina: Kolonimaktene betraktet zionistbevegelsen som et middel til oppnåelse av deres griske kolonistiske hensikter, og betraktet Palestina som basen for opprettelsen av en jødisk stat, slik at Det arabiske hjemland ble revet i stykker og påtvunget deres styre for å utnytte dets naturressurser. De europeiske kolonimaktene spredde ideen om zionismen blant jødene for å framskynde opprettelsen av en stat i Palestina.ª
  (Ibid., s. 48.)

  ´Jødespørsmålet: Zionistiske tenkere foreslo en rekke løsninger på problemet med ikke-integrasjon av jøder i samfunnene i øst-Europa. .. Jødene lurte seg selv til å tro at deres religiøse tro var nok til å gjøre dem til en nasjon. Deres tenkere søkte å finne et nasjonalhjem for jødene, på lik linje med andre nasjoner.
  Zionistisk grådighet: Zionismen er en politisk, aggressiv og imperialistisk bevegelse… zionistene vendte sin oppmerksomhet mot Palestina som et nasjonalt hjemland for jødene, og støttet seg på falske historiske og religiøse rettigheter.
  Balfour-deklarasjonen: Storbritannia offentliggjorde denne deklarasjonen for å få støtte fra USA under første verdenskrig, og de var blitt overbevist av zionistisk snakk… I tillegg fryktet engelskmennene den arabiske enhet, og forsøkte å hindre foreningen av deres land. Balfour-deklarasjonen betraktes som ulovlig, da den inneholder selvmotsigende løfter.ª
  (Ibid., ss. 49-51.)

  5. 5. Oppfordring til jihad og martyrdom
  ´’Bajonetter og fakler’:
  O, du som forlater oss (i døden – red.) – du lever fortsatt i vårt hjerte…
  I din venstre hånd bærer du Koranan,
  Og i din høyre et arabisk sverd…
  I dag er din bryllupsdag…
  Du levde som en fri mann, du døde som en fri mann
  Du døde ikke, for Allah brakte deg i rettferdighet til paradiset…
  Uten blod vil ikke en centimeter bli frigjort
  Gå derfor fremad mens du roper: Allah er stor.ª
  (Lesebok, for 8. klasse, # 578, ss. 131-133.)

  ´Spørsmål: 2. Diktet inneholder følgende idÈer: – Martyren forsvarte sitt hjemland med verdighet og ble drept med ære. – Martyrens minne lever i denne verden og i den neste.
  – Martyrens belønning er Paradis.ª
  (Ibid., s. 134.)

  ´Diskusjon og analyse: 1. Dikteren valgte tittelen ‘Bajonetter og fakler’. Hva viser det til?
  2. 2. Dikteren sier ‘I din venstre hånd bærer du Koranen, i din høyre et arabisk sverd’. Forklar betydningen av dette. 9. Diktet representerer palestinsk virkelighet. Forklar dette.ª
  (Ibid., ss. 135-136.)

  ´Språkøvelse: Gjør om fra entall til flertall, for eksempel: martyr…. martyrer.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, s. 70.)

  ´Språkøvelse: Bestem verb og subjekt: Vi har ofret martyr etter martyr.ª
  (Ibid., s. 74.)

  ´Språkøvelser: C. Flertall: En martyr æres av Allah……. To martyrer æres av Allah.
  2. Fyll ut: Det som ble tatt med makt ____ kan bare gis tilbake ____ med makt.
  4. 4. Grammatikk: Jihad-kjemperen døde som martyr mens han forsvarte sitt hjemlands jord.ª
  (Ibid., s. 71.)

  ´’Lenge leve hjemlandet’, av Muhammad Mahmud Sadiq:
  O, mitt land, mitt land, mitt blod skal ofres for deg
  Jeg har gitt mitt liv som offer, godta det.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 4. klasse, # 533, s. 91.)

  ´Intifadaens martyrer:
  … de steinet med dem (steinene), de ville dyrene på veien…
  De døde stående, mens de brant av begeistring…
  Døden angrep med hevet øks
  De mottok døden mens de stod oppreist…ª
  (Lesebok, for 10. klasse, # 607, s. 167.)

  ´Spørsmål: – Hvordan beskriver dikteren fienden i det første avsnittet, og hvorfor?
  (Riktig svar: som ville dyr – red.)
  – Hvilken død snakker dikteren om, og hvordan døde martyrene mens de stod oppreist?
  – Martyrdom er livet…ª
  (Ibid., s. 170-171).

  ´Skriv seks linjer der du forklarer for vennene dine det fine med jihad for Allah.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 29.)

  ´Skriveøvelse:
  B. B. En gutt spurte faren sin: Far, den som kjemper jihad for Allah og forsvarer sin religion og blir drept av Ham, gjelder Allahs sanne ord for ham…?
  -Godt sagt, min sønn.
  -Takk, far. Jeg ber Allah om å gi oss martyrdøden og at han samler oss (i døden) hos profetene, de ærlige og martyrene.ª
  (Språket i bruk, for 9. klasse, del 2, # 594, s. 35.)

  ´øvelse: Les noen bøker med historier om islamsk ære og skriv om en av de muslimske heltene som tappert kjempet jihad for Allah.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 6. klasse, # 554, s. 27.)

  ´’Martyren’, av Ibrahim Tuqan:
  Faren var stor, men han smilte
  Frykten tok (ham), men han fortsatte
  Rolig og klok, sikker på føtter og i hjerte
  Uberørt av skade, ikke avledet av plutselig smerte
  Hans sjel lystrer viljen, uten den vil der ikke finnes vilje
  Han gikk storhetens vei og banket på evighetens dør (Paradis)
  Uten tanke for om han kommer dit bundet eller død
  For han er sin bestemmelses gissel.ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 25.)

  ´Dikt som skal læres utenat:
  ‘Martyrens sang’, av Abd al-Rahim Mahmud
  1- 1- Jeg skal ta sjelen i hånden
  og slynge den ned i dødens avgrunn (i krig)
  og slynge den ned i dødens avgrunn (i krig)
  2- 2- Og da – skal jeg enten leve et liv som vil glede mine venner
  eller dø en død som vil ryste fienden
  eller dø en død som vil ryste fienden
  3- 3- En ærerik manns sjel har to mål:
  dødens oppskrift og ønskenes oppfyllelse…
  dødens oppskrift og ønskenes oppfyllelse…
  5- 5- I ditt liv ser jeg min død
  og jeg marsjerer raskt mot den
  og jeg marsjerer raskt mot den
  6- 6- I ditt liv finnes menns død
  og han som søker en ærerik død – dette er den død
  og han som søker en ærerik død – dette er den død
  7- 7- Jeg kaster ned mitt sverd for fienden
  mitt hjerte er av jern og min ild er helvetes ild
  mitt hjerte er av jern og min ild er helvetes ild
  8- 8- Jeg skal vokte mitt land med mitt skarpe sverds ære
  og mitt folk skal vite at jeg er en helt.

  Spørsmål: 1. Hvordan uttrykker dikteren ønsket om martyrdom i første vers?
  2. 2. Hvilken død vil ryste fienden?
  Hvilken død vil ryste fienden?
  2. 2. Dikteren mener at det finnes to mål med jihad. Hvilke?

  3. 3. Frykter dikteren døden? Begrunn svaret.ª
  (Vårt arabiske språk, for 5. klasse, # 542, ss. 60-61. Guide for å forbedre språket, for 12. klasse, # 719, s. 84. PBC TV, 22. mai 1998.)

  ´De stod oppreist på slagmarken mens de forsvarte hjemlandet med sine legemer og sine liv, de kaptes med hverandre om å oppnå martyrdom i slaget…ª
  (Ibid., s. 193.)

  ´Skriv fem linjer om martyrenes dyder og deres overlegne stilling.ª
  (Ibid., s. 201.)

  ´øvelse: … hæren eksisterer bare på grunn av individet, som villig gir sitt liv for å frelse sitt hjemland…ª
  (Språket i bruk, for 9. klasse, del 1, # 595, s. 49.)

  ´Lær diktet ‘Mitt hjemland’ utenat:
  … Ungdommen vil ikke gå trett,
  den vil være fri eller forgå
  Vi trekker vårt vann (nastaqi) fra døden
  Og vi skal ikke være slaver for fienden…
  Våre symboler er ‘sverdet’ og ‘pennen’, men ikke ‘ord’.
  Stoltheten og eden
  og plikten til trofasthet driver oss.ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 1. klasse, # 509, ss. 67-68.)

  ´Verbøvelse: 2. Soldaten ofret seg selv som martyr for sitt hjemland.
  3. 3. Jihad-krigeren kjempet i slaget for Allahs skyld.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 6. klasse, # 554, s. 24.)

  ´Lær diktet ‘Muslimer’ av Dr. Yusuf alQardawi utenat:
  å, muslimer, muslimer, muslimer, der sannhet og rettferd finnes skal vi være Døden behager oss og vi nekter å bli ydmyket. Hvor søt er døden for Allah.ª
  (Islamsk opplæring, for 6. klasse, # 551, s. 151.)

  ´’Vi er ungdommen’:
  Vi er ungdommen og morgendagen er vår…
  Vi skal marsjere videre til tross for døden
  Videre, videre
  Vi skal bygge, vil skal ikke støtte oss på andre
  Vi skal forgå, men vil skal ikke ydmykes…ª
  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 3. klasse, # 529, s. 70.)

  ´’Tapperhet og gavmildhet’:
  1. 1. Tapperhet i møte med fienden.
  Allah har befalt muslimen å opptre modig i møte med fienden og å kjempe med styrke og utholdenhet, uten frykt for døden, fordi han vet at hans skjebne har blitt bestemt av Himmelen og vil verken komme før eller etter den fastsatte tid.ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 114.)

  ´Forbudte handlinger:
  Desertering fra slagmarken.
  Muslimen ofrer seg selv for sin tro og kjemper jihad for Allah. Han kjenner ikke feighet, for han vet at tiden for hans død allerede er bestemt, og at døden på slagmarken er å foretrekke framfor døden i sengen. Allah har befalt de troende å stå fast mot fienden, og ved dette beviser de sin tro og forsvarer sin religion. Islam har forbudt flukt fra kamp og ser dette som en alvorlig synd…ª
  (Ibid., s. 176.)

  ´Muntlig framstilling: 1. Diskuter emnet ‘jihad’. Bruk følgende temaer: A. Jihads betydning.
  E. E. å hjelpe jihad-kjempere å produsere moderne våpen. F. Farene ved å gå bort fra jihad. å hjelpe jihad-kjempere å produsere moderne våpen. F. Farene ved å gå bort fra jihad.
  2. 2. Diskuter emnet ‘jihad’ i hele klassen.ª
  (Stil, for 9. klasse, enhet 3, # 593, s. 23.)

  ´… jihad for Allahs skyld er årsaken til seier over falskheten.ª
  (Språket i bruk, for 9. klasse, del 1, # 595, s. 53.)

  ´Noen haditer (religiøse tekster):…
  3. 3. …Jeg spurte Allahs budbringer, må han få Allahs velsignelse: ‘Hva er det beste å gjøre?’ Han svarte: ‘Bønn til de fastlagte tider.’
  Jeg spurte: ‘Og etter det?’
  Han svarte: ‘Jihad for Allah’…
  …Profeten sa: ‘Den som virkelig søker martyrdom for Allah, skal bringes av Allah til Martyrenes Hus, selv om han dør i sin seng.’
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 6. klasse, # 554, S. 19.)

  ´Lag setninger av disse ordene: …dør som martyr forsvarer vår helt hjemlandet.ª
  (Vårt arabiske språk, del 2, for 3. klasse, # 523, ss. 8-9.)

  ´Han som vokter for Allahs skyld, må Han opphøyes, oppnår ære og utmerkelse fordi han:
  5. kjemper jihad mot fienden i navnet til sine muslimske brødre
  6. 6. ofrer seg selv, sin tid og sin eiendom for å glede Allah
  Spørsmål: Hvorfor er en muslim forpliktet til å være jihad-kjemper for Allah?ª
  (Islamsk opplæring, for 6. klasse, # 551, ss. 145-146.)

  ´I denne delen har jeg lært følgende:
  – å ofre sitt liv og sin eiendom for Allah og hjemlandet
  – å tåle vansker og å tro på Allahs budskap og den skjebnen han har bestemt – jødene er forræderske og upåliteligeª
  (Islamsk religionsopplæring, for 4.klasse, # 736, s. 55.)

  ´Versene klargjør mange ting, inkludert:
  – Profeten er det beste eksempelet på hengivenhet for den troende i hans jihad…ª
  (Regler for lesning av Koranen, for 7. klasse, # 565, s. 31.)

  ´De troendes hengivenhet overfor pakten med Allah (inkluderer) både ham som holdt sin ed og døde som martyr for Allah, og dem som fortsatt er bundet av pakten mens de venter på å oppnå martyrdom…ª
  (Ibid., s. 32.)

  ´Tillatelse til kamp:
  … denne eden kalles Troskapseden for krig, og den tillot islam å gå til det historiske skritt som kalles konfrontasjon…. Tillatelsen til kamp muliggjør for muslimer å slåss mot sine fiender, og er første skritt på veien som kalles jihad. Den religiøse tillatelsen til å slåss er en erklæring av en alvorlig konfrontasjon mot de ikke-troendes styrker og … pålegger hvert individ et personlig ansvar.ª
  (Islamsk opplæring, for 9. klasse, # 589, ss. 60-61.)

  ´Jihads betydning og typer:
  Det finnes tre former for jihad: jihad med eiendom, jihad med ens eget liv, og jihad ved hjelp av språk…
  Det finnes tre former for jihad: jihad med eiendom, jihad med ens eget liv, og jihad ved hjelp av språk…
  1. 1. Jihad med ens eget liv: Dette skjer ved å kjempe mot fienden og å stå fast mot den i krig og slag. Dette er det høyeste nivå av jihad, fordi jihad-krigeren ofrer seg selv for Allah og sin religion og for å forsvare den islamske nasjon…ª
  (Islamsk opplæring, for 7. klasse, # 564, s. 107.)

  ´Dette er jihads lover: Jihad er en generell plikt for muslimer – hvis en gruppe av dem utfører den på en tilfredsstillende måte, er de andre unntatt fra den… Men hvis nasjonens sikkerhet er i fare, eller hvis fienden har erobret deler av landet og de som kjemper for det ikke er i stand til å drive fienden tilbake, da blir jihad en individuell plikt for hver muslimsk mann og kvinne, til angrepet vellykket har blitt slått tilbake, landet frigjort fra erobring og den muslimske ære gjenopprettet.ª
  (Ibid., s. 108.)

  ´Spørsmål: 1. Hva er betydningen av jihad? 2. 2. Hvilket er det høyeste trinn av jihad?
  Hvilket er det høyeste trinn av jihad?
  2. 2. Når blir jihad en individuell religiøs plikt?ª
  (Ibid., s. 110.)

  ´Martyren i islam:
  I de foregående avsnittene har du lært at jihad-kjemperen slåss for Allah, må Han opphøyes, for å forherlige Hans ord, forsvare Hans religion og for å beskytte de hellige steder, blodet og æren. Ved hjelp av jihad oppnår han ett av to gode ting: enten seier eller martyrdom. Betydningen av martyrdom (shehada):
  Martyrdom (shehada) inntreffer når en muslim blir drept for Allahs skyld, må Han opphøyes, mens han viser sterk utholdenhet for å oppnå belønningen i den neste verden, og møter den uten flukt. Et menneske som dør på denne måten kalles ‘martyr’ (shahid) fordi Allah, må Han opphøyes, og Hans engler i himmelen er vitner (shahida) til hans inntreden i Paradis…
  Martyrens stilling:
  Martyrdom for Allah er alles håp som tror på Allah og har tillit til Hans løfter. Derfor vier martyren seg selv og sin velstand til Allah med velvilje og gavmildhet i hjertet, og oppnår en høy stilling hos Allah, som bringer ham inn i Paradis og gir ham et godt liv. Martyren gleder seg i Paradis, som Allah har forberedt for ham. Allah sa: ‘Ikke betrakt dem som døde, de som har dødd for Allah, for de lever og næres av sin Herre. Og de gleder seg over den overflod Allah har gitt dem (Koranen)’.ª
  (Ibid., s. 112.)

  ´Sett i lys av martyrens opphøyde stilling, pleide sahabaene (Profetens følgesvenner) å kappes med hverandre i jihad for å søke martyrdom.ª
  (Ibid., s. 113.)
  ´Allah elsker jihad, som utkjempes for Hans skyld, opphøyelsen av Hans ord, opprettholdelsen av Hans religion, og beskyttelsen av muslimene og deres land.ª
  (Ibid., s. 121.)
  ´Islam, den sanne religion: Kommentar: Disse versene viser storheten i jihad for Allahs skyld… og advarer mot å unndra seg jihad for Allah… og en advarsel til muslimene mot å avvise Hans ord eller holde seg fra jihad…ª
  (Ibid., 124.)

  ´Islams seier:
  Denne religionen vil triumfere over alle andre religioner, og vil bli spredd, ved Allahs vilje, gjennom de muslimske jihad-kjemperne.ª
  (Ibid., 125.)

  ´Hva lærer versene oss?:
  1. 1. Muslimen tror på Allah og Hans Budbringer og kjemper jihad for Allah med eiendom og liv for å glede Allah og oppnå en plass i Paradis på oppstandelsens dag.ª
  (Ibid., s. 129.)

  6. 6. Forherligelse av personlige eksempler på jihad og martyrdom
  Flere utdrag fra de følgende lærebøkene har blitt oversatt for å vise behandlingen av jihad og martyrdom. Den følgende teksten er typisk for hele boken:

  ´Hans tidlige mot:
  Under den brennende ørkensolen ble en gutt født…
  De første ordene den lille gutten hørte var ordene ‘jihad’, ‘angrep’ og ‘erobring’, for hans far var en av de første som sluttet seg til islam. Disse ordene var bestandig på hans lepper, som de var på alles lepper som trodde på Allah og Hans Profet og underkastet seg islam på grunn av tro. Gutten forstod ikke disse ordenes betydning de første årene, men etter at han ble voksen og begynte å forstå begivenhetene som fant sted rundt ham, forstod han betydningen av ordene ‘jihad’, ‘angrep’ og ‘erobring’… Uqba vokste opp med kjærligheten til ‘jihad’ i årene, og den fyllte hver fiber av hans eksistens. Han ville være en av heltene i kamp, han øvde seg sammen med den muslimske ungdommen i bruk av våpen.ª
  (Uqba – Afrikas erobrer, for 6. klasse, # 700, ss. 5-7.)

  ´… Uqba var en ung mann på 22 år som elsket jihad for Allah, og hvis største glede var å kjempe under islams flagg… For ham fantes ingen glede lik deltakelsen i jihad.ª
  (Ibid., ss. 11, 13, 43.)

  ´Uqba (fikk i oppdrag) å lede hæren… Uqba, den tapre helt, hvis hjerte var fylt av kjærlighet til jihad, kunne ikke skjule sin glede ved denne utnevnelsen, og hans ansikt strålte…ª
  (Ibid., s. 47.)

  ´Nok en gang fikk han muligheten til å stille sin lengsel og gå i kamp mot Allahs fiender og utbre området til den islamske stat…ª
  (Ibid., s. 48.)

  ´Om natten, som Uqba hadde planlagt skulle være begynnelsen på angrepet, holdt han seg våken sammen med sine barn til det var svært sent, og fortalte dem historier om jihad og om døden som martyr.ª
  (Ibid., s. 82.)

  ´Intet var ham mer gledelig enn synet av sverd og spyd som skinte i hendene til de kjempende rytterne. Intet var mer behagelig for hans øre enn lyden av hestene som red ut i kamp, og intet ga ham større glede enn synet av fiender som lå døde på slagmarken eller var nedkjempet og flyktet for sine liv.ª
  (Ibid., s. 83.)

  ´… Uqba ledet hæren med glede… Hver gang han dro noen mil lenger fram spurte han: ‘O, Allah, når skal vi møte fienden?’ª
  (Ibid., s. 88.)

  ´Da svarte de muslimske offiserene rundt ham: ‘Tålmodighet! Slagene kommer og Allahs seier vil inntreffe’. Snart møtte den islamske hæren en annen hær… Lemmene fløy alle steder og området ble fylt med blod, og de bysantinske kvinnene og berberkvinnene ble fylt av skrekk da deres menn ble slaktet.ª
  (Ibid., s. 89.)

  ´Uqba viste mot og tapperhet… han angrep dem fra hesten sin og hakket fienden i stykker, han gikk på dem gang på gang, og knuste skallene deres.ª
  (Ibid., s. 96.)

  ´Uqba… så mot himmelen og sa: ‘O, Gud, Du vet at jeg kjemper for Deg. Hjelp meg derfor med å fortsette denne jihad.’ª
  (Ibid., s. 102.)

  ´… Hans ambisjon – selv om han hadde passert de seksti – var ikke svekket, og hans fasthet var ikke blitt mindre. Faktisk hadde han siden han først åpnet øynene… han elsket jihad og sang med glede ved lyden av klingende sverd…ª
  (Ibid., s. 112.)

  ´… Uqba dro fram i spissen for sine tropper, med sjeldent mot, og ropte til dem: ‘Dette er martyrdom, O, dere troende’… og de falt som martyrer, deres rene blod malte jorden…ª
  (Ibid., s. 119.)

  ´Al-Makhtar… var en av de best kjente jihad-kjemperne i Libya mot de italienske imperialistene. Gerazzini: -Hvorfor kjempet du en så brennende kamp mot den italienske regjering? Al-Makhtar: -Fordi min religion påbyr meg det… Jeg var en kjent jihad-kriger og intet annet…ª
  (Lesebok, for 10. klasse, # 607, ss. 99, 101.)

  ´Moralen i teksten:
  Jihad-kjempere som blir martyrer er de mest ærerike menneskene etter Profetene… De dør for Allah, de ofrer seg selv for sine prinsipper og for å beskytte sitt hjemland og sitt folks ære. De levende husker martyrene og ærer dem ved å fortelle sine barn historiene om deres liv i generasjon etter generasjon.

  Diskusjon og analyse: 7. Hva minner det libyske folks kamp mot de fremmede inntrengerne deg om?ª
  (Ibid., ss. 103, 105.)

  ´Martyren ‘Izz al-Din al-Qassam:
  Sheik ‘Izz al-Din al-Qassam kom til Palestina fra Syria på slutten av 1920-tallet på grunn av den zionistiske fare… Innbyggerne (i Haifa) elsket ham fordi de innså at hans meninger var kloke, hans holdning ubøyelig, og han var tapper i utføringen av jihad… Al-Qassam begynte å advare de arabiske innbyggerne i Palestina mot den zionistiske fare. Han oppfordret til jihad… I 1935 forlot sheik al-Qassam Haifa sammen med en gruppe jihad-krigere… Da de britiske offiserene ropte til jihad-krigerne: ‘Overgi dere og dere vil bli spart!’, ropte sheik al-Qassam tilbake: ‘Nei, vi vil ikke overgi oss. Dette er jihad for Allah!’ Så vendte han seg mot sine følgesvenner og ropte til dem: ‘Dø som martyrer!’…
  Martyrenes kropper ble svøpt i arabiske flagg og tusener av sørgende gjentok ropet: ‘Allah er stor’. Kvinnene utstøtte gledesskrik fra hustakene…ª
  (Vårt arabiske språk, del 1, for 6. klasse, # 553, s. 21.)

  7. 7. Vestens fall og erstatningen med islam
  ´I den nåværende perioden, som overgår alle tidligere perioder når det gjelder materielle og vitenskapelige framskritt som finner sted, er samfunnsvitere, psykologiske og medisinske forskere bekymret over økningen i antall personer som lider av nervøse forstyrrelser… og statistikken fra Amerika i denne saken er en klar indikasjon på det…
  Vestlig sivilisasjon blomstret, som er velkjent, som et resultat av Vestens bånd til den islamske kulturen gjennom islamske-arabiske institusjoner (for studier) i Spania og i andre islamske land, der islamske tenkere og filosofer fattet interesse for gresk filosofi og vestlige lærde…
  Vestlig sivilisasjon, begge grenene av den – den kapitalistiske og den kommunistiske, frarøvet mennesket sjelefred og stabilitet, og opphøyet menneskelige eksempler en kunne se opp til, da den gjorde materiell velstand til det fullkomne mål… hans penger førte ham ingensteds, bortsett fra til selvmord…
  Vestlig sivilisasjon er representasjonen av den høyeste from for materielt liv som mennesket har oppnådd, men dette alene gir ikke lykke, som du har sett. Det finnes ingen flukt fra (behovet for) en ny sivilisasjon, som vil vokse fram i kjølvannet av dette materielle framskrittet, og som vil videreføre det og løfte mennesket til det høyeste åndelige nivå ved siden av det materielle framskrittet. Vil det komme en slik sivilisasjon? Finnes den nasjon som er i stand til å fylle denne rollen… Det finnes bare Èn nasjon som er egnet til denne oppgaven, og det er vår nasjon (islam). Ingen andre enn vi kan bære morgendagens sivilisasjons flagg høyt hevet…
  … Vi tror ikke at den vestlige sivilisasjons sammenbrudd og forflytting av sivilisasjonens sentrum til oss (islam) vil skje i de nærmeste tiårene, for sivilisasjoners vekst og fall følger naturlige prosesser, og selv når en festnings grunnvoller sprekker, fortsetter den i lang tid å være sterk. Uansett har (Vestens sivilisasjon) begynt å oppløses og å bli en ruinhaug.
  Fra begynnelsen av vår gjenoppvåkning… vi våknet opp til en smertefull virkelighet og undertrykkende imperialisme, og vi drev den ut av noen av våre stater og vi fortsetter å drive den ut fra resten…ª
  (Framstående eksempler på vår sivilisasjon, for 11. klasse, ss. 3,5,12,16.)

  8. 8. Relevante tilleggstekster
  ´Jødene gjorde flere enn ett forsåk på å drepe Budbringeren (Muhammed). Jødiske stammer bodde i al-Medina. Budbringeren bannlyste en av disse stammene, Bani Nadir-stammen, på grunn av dens forræderi og forsøk på å drepe ham… Muslimenes beleiring ble forsterket. Jødene fra Quraiza-stammen brøt sin allianse med Allahs Budbringer, og bestemte seg for å slåss mot muslimene. Dermed var faren for muslimene både inter, fra jødene, og ekstern, fra Quraish…

  Spørsmål: 2. Forble jødene fra Quraiza trofaste i sin allianse med Budbringeren?
  Muslimene beleiret Quraiza i 25 dager… Allahs Budbringer beordret at de skulle straffes og at krigerne blant dem skulle drepes som straff for bruddet på alliansen med ham.
  øvelse: Elevene skal framføre disputten mellom muslimene og jødene, og lese opp Budbringerens dom over Quraiza.ª

  (Palestinsk nasjonalopplæring, for 4. klasse, # 539, ss. 60-62.)

  ´De foregående versene har vist at israelittene gikk bort fra den rette vei som deres budbringer, Moses, ga dem, fred være med hans navn. Som resultat ble de korrupte, og ble dermed gitt en hard straff…ª
  (Islamsk opplæring, for 8. klasse, # 576, s. 79.)

  ´De ikke-troendes situasjon:
  På Dommens dag skal de ikke-troende stå framfor Allah, med bøyde hoder på grunn av deres manglende tro og onde gjerninger, mens de ber Allah om å sende dem tilbake til verden en gang til, slik at de kan tro på Ham og gjøre gode gjerninger, nå som de har sett med sine egne øyne den fryktelige Dommens dag og pinslene som Allah har forberedt for dem…ª
  (Islamsk opplæring, for 6. klasse, # 551, ss. 21-22.)

  ´Allah sendte Moses til sitt folk og sendte Torahs bok ned til dem… Men senere gjorde israelittene opprør mot sin Herre og forvrengte Hans bok. De kranglet og korrumperte landet, og derfor truet Allah dem med pinsler på Dommens dag.ª
  (Ibid., ss. 31-32.)

  ´Vår mester Abraham:
  Abraham var en muslimsk monoteist og ikke en av avgudsdyrkerne.ª
  (Islamsk opplæring, for 5. klasse, # 540, s. 143.)

  ´Omar-pakten:
  Denne viser til kalif Omar ibn al-Khattab, som opprettet en pakt med innbyggerne i Jerusalem, der han lovet å spare deres liv, deres eiendom og deres kirker og ga dem religionsfrihet, på betingelse av at de betalte ekstra skatt til muslimene og hindre jødene fra å bo i byen.ª
  (Samfunnslære for 5. klasse, # 549, s. 63.)

  ´De arabiske land etter frigjøringen:
  Stormaktenes grådighet: USA har siden annen verdenskrig ført en politikk som går ut på å støtte den zionistiske enhet, og forsynt Israel med penger og våpen og bistand i dets aggressive kriger mot de omliggende araberstatene.ª
  (Nyere arabisk historie og samfunnsproblemer, del 2, for 10. klasse, # 613, s. 89.)

  DE PALESTINSKE MYNDIGHETENES SKOLESYSTEM

  1. 1. Bakgrunn
  I årene med israelsk administrasjon av Gaza og Vestbredden (1967-1994) var skolesystemet egyptisk og jordansk. Imidlertid fjernet Israel fra skolebøkene ord og setninger som var anti-semittiske eller oppmuntret til vold mot Israel. Etter en klage fra Jordan og Egypt, som hevdet at Israel endret pensum i strid med Geneve-konvensjonen, avsa en undersøkelseskomitÈ fra FN dom i Israels favør, og hevdet at Israel hadde rett til å stryke ord og uttrykk som var fiendtlige og ringeaktende overfor jøder og Israel.

  2. 2. Det nåværende systemet
  I 1994 undertegnet Israel og PA ´Den innledende myndighetsavtalenª, som overførte myndighet og ansvar for utdannelse og skolesystem til PA. I januar 1995 ble Jordan og PA enige om at PA fortsatt kunne bruke jordansk skolemateriell i minst tre år, utgi nytt materiell, og gjøre disse nye lærebøkene til grunnlaget for det endelige PA-pensumet som Jordan skulle godkjenne. I dag bruker alle elever i de palestinske selvstyrte områdene bøker som offisielt utgis av PA, noen basert på jordanske og egyptiske bøker, og noen som er helt nye. Yassir Arafat er den nåværende utdanningsministeren.

  3. 3. Utvikling
  I 1995 opprettet PA’s utdanningsdepartement ´Det palestinske senter for pensumutviklingª, som da ble ledet av Ibrahim Abu Lughod, den tidligere leder for den pro-arabiske lobby i USA. Senteret skulle i tiden fram til 1999 utvikle et enhetlig pensum, som skulle vektlegge den palestinske identiteten. Pensumet skulle være akseptabelt både for Egypt og Jordan, da disse statene ikke uten videre godkjenner vitnemål basert på pensum de ikke selv har autorisert. I tillegg skulle tekstene holdes i ´Oslo-avtalenes og Kairo-avtalens åndª, og ´sikre at skole-systemet bidrar til fred mellom Israel og det palestinske folkª. Senteret skulle være uavhengig. Men i 1997 sluttet Lughod som leder, og senteret er nå en del av PA’s utdannelses-departement. Den første serien av nye skolebøker ved navn ´Palestinsk nasjonalopplæringª, som ble utviklet ved senteret og tatt i bruk i det palestinske skolesystemet, ble skrevet av en gruppe på 27 forfattere.

  INTERNASJONAL BISTAND TIL PA’s SKOLESYSTEMDe palestinske selvstyremyndighetenes budsjett for 1998 er utgjør omtrent $ 900 millioner. 40 % brukes til skolesystemet, og mye av dette går til lønninger.

  Flere av PA’s aktiviteter støttes av internasjonal bistand fra 39 stater og 8 internasjonale organisasjoner, som har arbeidet for å styrke PA helt siden Oslo-avtalen av 1993.

  Den totale bistand fra disse giverne for femårsperioden 1993-1998 var på $ 4,14 milliarder, som ble administrert og ført oppsyn med av Verdensbanken og Det internasjonale pengefond. Omtrent tre fjerdedeler av denne bistanden ble av giverne øremerket til spesielle prosjekter.

  21 stater og 4 internasjonale organisasjoner forpliktet seg spesifikt til utdannings-prosjekter til en totalverdi av $ 299 millioner for årene 1995-1998. Den faktiske utbetalingen var på $ 226,9 millioner.

  Stans i bistanden til utdannelsessystemet viser at et stort antall internasjoanle organisasjoner er involvert. Flere stater kanaliserte sin bistand gjennom forskjellige statlige og ikke-statlige organisasjoner, for eksempel APHEDA, World Vision, FCD, GTZ, UNWRA, The International Labor Organization, HEDCO, UNESCO, Verdensbanken, UNDP, CODESPA, FPSC, IEPALA, International Promotion Cultural Fund, American-Mideast Institutional Development for Educational & Training Services. For eksempel har Italia bidratt til ulike utdanningsprosjekter gjennom følgende kanaler: PA’s utdanningsdepartement (politikk og ledelse, politisk analyse, palestinsk pensumutvikling, erstatning av ustabile skoler på Vestbredden, leseopplæring), PA’s departement for høyere utdanning (universitetsstipender, opplæring av matematikk- og naturfaglærere), UNESCO (forbedring av grunnskolen) og Verdensbanken (støtte til hele det palestinske utdanningssystemet).

  ——————————–
  Algerie, Argentina, Belgia, Brunei, Canada, China, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Egypt, Finland, Frankrike, Hellas, India, Indonesia, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Jordan, Korea, Kuwait, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Quatar, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyrkia, Tyskland, USA, østerrike.

  Arab Fund, EU, EU Investment Bank, International Finance Corporation, FN’s utviklingsprogram (UNDP), Forente arabiske emirater, Verdensbanken, Verdens matvareprogram.

  PA, Planleggings- og samarbeidsdepartementet (MOPIC), avdeling for bistandskoordinasjon, MOPIC’s andre kvartalsrapport for bistand, 30. juni 1998, s. 1.

  Verdensbanken, Det palestinske forskningsinstitutt for økonomisk politikk, ‘Development under Adversity? The Palestinian Economy in Transition’ – utkast til diskusjon under møte i rådgivergruppen for Vestbredden og Gaza, 30. oktober 1997, kap. 10, s. 1.

  Detaljert liste over utdanningsprosjekter, over givere og kanalisering gjennom organisasjoner og fond finnes i MOPIC’s annen kvartalsrapport om bistand, 30. juni 1998, ss. 7-11.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart