Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Er palestinske muslimer som andre muslimer?

En palestinsk mann kaster ut godteri til forbipasserende i forbindelse med avslutningen av ramadan. (Illustrasjonsfoto: Asim Bharwani, flickr.com)
En palestinsk mann kaster ut godteri til forbipasserende i forbindelse med avslutningen av ramadan. (Illustrasjonsfoto: Asim Bharwani, flickr.com)
Fire av ti palestinere avviser å regne tilhengere av shia-retningen i islam som muslimer. Like mange tror Jesus vil komme igjen i deres levetid. Palestinske ungdommer ber mindre, går sjeldnere i moské og leser mindre i Koranen enn sine eldre slektninger.

Dette kommer fram i en fersk meningsmåling fra muslimske land gjennomført av Pew Research Center. Dataene ble samlet inn med mer enn 38.000 ansikt-til-ansikt intervjuer på over 80 språk.

 

Shia-sunni skillet

Meningsmålingen avdekker at det historiske skillet mellom sunni- og shia-muslimer fortsatt splitter muslimene i Midtøsten. Muslimer i sunni-dominerte områder fikk spørsmål hvorvidt tilhengere av shia-islam er å regne som muslimer. 40 prosent av palestinske muslimer svarer nei, kun 38 prosent svarer ja. I Egypt (53 prosent), Marokko (50) og Jordan (43) er uviljen mot å akseptere shiaer i det muslimske selskapet enda større.

I land hvor shia- og sunni-muslimer i stor grad lever side om side, er viljen til å anerkjenne hverandres tilknytning til islam større. I Irak er det kun 14 prosent av sunni-muslimene som avviser at shia-tilhengere er muslimer. I Libanon er det 21 prosent.

85 prosent av palestinerne som deltok i undersøkelsen identifiserer seg som sunni-muslimer. 15 prosent identifiserer seg som «bare muslim». Dette tilsvarer tallene fra Egypt (88/12).

 

Unge ber mindre

Skal vi tro tallene i meningsmålingen, er palestinerne blant de muslimske folkegruppene som har  størst ulikhet i religiøst engasjement mellom unge og eldre. 92 prosent av palestinske muslimer fra 35 år og oppover sier religion er veldig viktig i deres liv. Blant ungdom er det kun 80 prosent. 87 prosent i den eldste gruppen ber flere ganger hver dag, det gjør kun 64 prosent av ungdommene. 61 prosent av de voksne går i moskéen minst én gang i uken, det gjør kun 50 prosent av ungdommene. 62 prosent av de voksne leser eller lytter til Koranen daglig, det gjør kun 43 prosent av ungdommene.

I Russland ser man en motsatt trend blant landets muslimer – det religiøse engasjementet blant ungdom er betydelig større enn i de eldre generasjonene. Pew skriver at Russland er det eneste landet med en stor muslimsk befolkning hvor man klart ser slike trekk.

84 prosent av palestinerne sier de gir almisser (zakat), en søyle i den islamske tro. Dette er betydelig mer enn egypterne (70 prosent) og jordanerne (74), men mindre enn indoneserne (98) og marokanerne (92). 91 prosent av palestinerne sier de har vers fra Koranen plassert ut i sine hjem.

 

Palestinere tror på Jesu gjenkomst

I islams endetidslære skal Mahdi komme tilbake som en frelsende verdensleder før Dommens dag. I samme forbindelse ser mange muslimer også for seg at Jesus (Isa) skal returnere til jorden.

I de fleste muslimske befolkninger er det sterke paralleller i andelen som tror på at Mahdi og Jesus skal returnere. Slik er det også blant palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen. 46 prosent sier de tror Mahdi vil returnere i sin levetid, like mange sier de tror Jesus vil returnere i sin levetid. I nabolandene Egypt (39 prosent) og Jordan (28) er troen på Jesu gjenkomst betydelig mindre blant muslimene. I Tunisia tror 67 prosent av muslimene at de skal se Jesus returnere til jorden i sin levetid.

 

Religiøs romslighet

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om det finnes bare én måte å forstå islams lære på, eller om det er mulig med flere ulike tolkninger. Blant muslimene i de palestinske områdene svarte 49 prosent at flere ulike tolkninger er mulig, 42 prosent svarer at det finnes kun én rett tolkning av islam.

Her viser palestinske muslimer større religiøs romslighet enn muslimer i de fleste andre land. I Egypt og Jordan er det kun 21 og 23 prosent som mener islam gir rom for ulike tolkninger. Blant de muslimske landene som deltar i Pews undersøkelse, er det kun muslimer i Tunisia og Marokko som gir større rom for ulike tolkninger enn palestinerne.

Meningsmålingen avdekker at palestinske muslimer er svært avvisende til dans i religiøs sammenheng. Kun 5 prosent sier dans er akseptabel som en form for religiøs handling eller tilbedelse. I naboland som Jordan (12 prosent) og Egypt (16) er også skepsisen stor, mens 72 prosent av tyrkiske muslimer synes dans i religiøs sammenheng er ok.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart