Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Uheldig at informasjon fra PA var upresis

Espen Barth Eide, med utdrag fra brevet innfelt. (Foto: James Leynse, CTBTO, flickr.com)
Espen Barth Eide, med utdrag fra brevet innfelt. (Foto: James Leynse, CTBTO, flickr.com)
Utenriksminister Espen Barth Eide vedgår at palestinske selvstyremyndigheter gir "større og mer omfattende" støtte til palestinske fanger enn det regjeringen tidligere har opplyst om til Stortinget. - Det er uheldig at informasjon (...) i ettertid er upresis, skriver Barth Eide.

Barth Eide innrømmer også at palestinernes støtteordning til 4600 palestinske fanger dømt i israelske militærdomstoler «skiller seg i større grad enn tidligere antatt fra øvrige ordninger knyttet til sosialhjelp». Dette skal utenriksdepartementet ha forstått «relativt nylig». Dermed bekrefter Barth Eide hva statssekretær Torgeir Larsen ble presset til å innrømme av NRK Dagsrevyen 28. februar.

Allerede den gang varslet Larsen at Norge kom til å be om «presiseringer» fra palestinske selvstyremyndigheter (PA). Dette gjentar Barth Eide, som opplyser at Norge vil sende et felles brev sammen med Storbritannia.

Men Norge har allerede fått en muntlig orientering i et møte som norske representanter hadde med statsminister Salam Fayyad i forrige uke. Barth Eide skriver:

«I dette møtet tok vi også opp innrettingen og nivået på støtteordningen for fangene, og vi ga klart uttrykk fra norsk side at vi finner sider ved denne problematisk. Vi er også gjort kjent med nye opplysninger i dette spørsmålet som avviker fra tidligere informasjon gitt av PA. Vi har også gitt uttrykk for at vi finner dette uheldig. «

Barth Eide påpeker at daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre allerede i september 2012 fortalte at størrelsen på «sosialstønaden» fra PA til palestinske fanger «avhenger av hvor mange barn familien har og hvor mange år den innsatte har vært fengslet».

Men utenriksministeren innrømmer at det har dukket opp nye opplysninger. Vi gjengir disse to avsnittene i sin helhet:

«Vi har relativt nylig – og altså etter at daværende utenriksminister Støre svarte på spørsmålene – fått opplysninger som tilsier at forskjellene i både behovsprøving og kanaler for støtte er større og mer omfattende enn det vi har gått ut fra i følge de tidligere opplysninger vi mottok fra PA. Det er uheldig at den informasjon som først ble formidlet til Stortinget, som altså var basert på opplysninger innhentet fra PA på det tidspunkt, i ettertid er upresis.

Den ordningen som omfatter om lag 4600 palestinske fanger som er fengslet etter dom i israelske militærdomstoler skiller seg i større grad enn tidligere antatt fra øvrige ordninger knyttet til sosialhjelp. Dette er bakgrunnen for at Norge og Storbritannia sender et felles brev med spørsmål som trenger oppklaring til PA.»

Barth Eide lover å komme tilbake til Stortinget «på egnet måte» dersom det fremkommer opplysninger og presiseringer i saken som ytterligere avviker fra informasjon som er gitt Stortinget.

I 2011 tredoblet statsminister Salam Fayyad lønnsutbetalingene til palestinere som sitter i israelsk fangenskap dømt for sikkerhetsbrudd. Fangene som har strengest straff – fordi de utførte de mest dødbringende terrorangrepene – får høyest lønn, skrev MIFF i september 2012.

 

Bakgrunn for Barth Eides svar

4. mars 2013 sendte stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eide. Ropstad lurte på om utenriksministeren kunne bekrefte at  terrorister som sitter i israelske fengsler får utbetalt høyere beløp jo lenger straff de er idømt. Han ba også om utfyllende og korrigerende opplysninger.

Mandag kom svaret fra Barth Eide. Han innleder med å vise til svar som daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre ga 10. september 2012 og 15. september 2012. Bakgrunnen for spørsmålene den gang, var nye avsløringer om PAs belønning av terrorister,  omtalt av MIFF og Dagbladet 4. september 2012.

 

Gir gjennom Verdensbanken

I svaret til Ropstad gir Barth Eide støtte til at Israel dømmer terrorister. «Mange palestinske fanger dømt i israelske domstoler har begått alvorlige forbrytelser. Enhver som medvirker til å utføre terrorhandlinger må stilles rettslig til ansvar. Samtidig må enhver rettsprosess være i samsvar med internasjonale regler,» skriver utenriksministeren.

Han fremholder at budsjettstøtten til de palestinske selvstyremyndigheter (PA) er et «viktig virkemiddel», som skal støtte Norges mål «om å bidra til fred gjennom en tostatsløsning». Norsk budsjettstøtte blir gitt gjennom Verdensbanken i samarbeid med andre giverland.

– Norge kunne innføre øremerking av budsjettstøtten, men dermed ville ikke pengene lenger kunne overføres via Verdensbankens fond sammen med penger fra andre givere. I så fall ville Norge selv måtte etablere et eget omfattende kontrollregime uavhengig av våre partnere, og det anses ikke som hensiktsmessig, skriver Barth Eide.

 

Kritikk til Israel

Barth Eide inkluderer også et avsnitt med kritikk mot Israel, nesten helt mot slutten:

«Jeg vil presisere at gruppen av palestinere som er dømt av israelske militærdomstoler, er meget uensartet og favner f.eks. mindreårige fengslet etter steinkasting, fengslede folkevalgte fra Hamas og langtidsfanger dømt for terrorhandlinger. Jeg minner samtidig om at det derfor er blitt stilt en rekke spørsmål ved grunnlaget og vilkårene for frihetsberøvelsene for flere av de innsattes vedkommende, blant annet om de er i samsvar med menneskerettighetene og humanitærretten.»

Tirsdag 5. mars krevde lederen for Kontrollkomiteen på Stortinget dokumentasjon på at norsk bistand . Mye tyder på at utenriksdepartementet vil ha problemer med å framlegge slik dokumentasjon.

  • Hva synes du om svaret som utenriksministeren gir? Skriv din kommentar under.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart