Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

USAs president Barack Obama la ned en minnekrans under sitt besøk ved Yad Vashem. (Foto: GPO)
USAs president Barack Obama la ned en minnekrans under sitt besøk ved Yad Vashem. (Foto: GPO)

– Dere er ikke alene

Barack Obamas tale til 600 studenter ved Det hebraiske universitet torsdag var klimakset på hans statsbesøk. Presidenten lovet fortsatt amerikansk støtte til Israel.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Times of Israel-redaktør David Horovitz beskriver talen som «en rørende tale fra en venstreside-zionist», som «var retorisk på sitt beste, da han forsøkte å overbevise Israels fredsskeptikere».

Mange israelere har vært skeptiske til ektheten i USAs president Barack Obamas kjærlighet til Israel. Torsdag talte han direkte til sine kritikere i landet, med mål om å gjøre Israel trygge nok på amerikansk ryggdekning til å våge å gjøre kompromisser overfor palestinerne.

Før Obama satte i gang med sine formaninger, kom han med mye lovprisning av Israel, slik han også har gjort tidligere under besøket. Obama har sagt at å stå med Israel gjør verden til et bedre sted. Han har også snakket om det jødiske folkets årtusenlange tilknytning til landområdet, og erklært Israels opprettelse som en moderne stat en «gjenfødelse uten sidestykke».

Det er helt nødvendig at okkupasjonen opphører og at freden kommer, for den jødiske statens videre eksistens, argumenterte Obama til studentene. Han kom med en sterk appell til Israels kollektive samvittighet.

– Det palestinske folkets rett til å styre over seg selv og rett på rettferdighet […] må anerkjennes. Prøv å sett deg selv i deres sko. Se på verden gjennom deres øyne. Det er ikke rettferdig, at et palestinsk barn ikke kan vokse opp i en egen stat og at hun vil leve med en fremmed hær, som kontrollerer bevegelsen til foreldrene hver eneste dag. Det er ikke rettferdig når bosettervold mot palestinerne ikke blir straffet. Det er ikke rett å hindre palestinerne fra å dyrke sin egen mark, å hindre studenter fra å reise rundt på Vestbredden, eller å kaste palestinske familier ut av sine hjem. Verken okkupasjon eller utkasting er svaret. Akkurat som Israel bygget en stat i sitt eget hjemland, så har palestinerne rett til å være et fritt folk i sitt eget land, sa Obama.

– Israel må kunne kreve sikkerhet
– Selvfølgelig kan Israel ikke forventes å forhandle med noen som ønsker å ødelegge dem. Men selv om jeg vet at dere er uenige med de palestinske selvstyremyndighetene, tror jeg at dere har sanne fredspartnere i president [Mahmoud] Abbas og statsminister [Salam] Fayyad. […] Fred er mulig. Jeg vet at det ikke ser slik ut. Det vil alltid finnes grunner til at det virker for risikabelt. Det koster dyrt å feile. Det vil alltid finnes ekstremister som gir gode grunner for å ikke handle. Og det er noe skikkelig slitsomt over å hele tiden samtale om samtaler, de daglige kontroversene og den tærende status quo. Forhandlinger er nødvendige, men det er ingen hemmelighet om hvor de må lede: To stater for to folk, sa Obama.

– Palestinerne må anerkjenne at Israel vil forbli en jødisk stat, og at israelerne har rett til å insistere på sikkerhet. Israelerne må anerkjenne at fortsatt bygging i bosetningene er kontraproduktivt for å oppnå fred, og at en palestinsk stat må bli levedyktig, at virkelige grenser må trekkes. Jeg har foreslått prinsipper når det gjelder landområder og sikkerhet som jeg tror kan fungere som basis for samtalene, sa Obama.

Kom inn på Iran
Men forholdet til palestinerne var ikke det eneste president Obama kom inn på under sin tale. Han snakket også trusselen fra et Iran, som ifølge store deler av verdenssamfunnet er i ferd med å utvikle atomvåpen.

– Når jeg tenker på Israels sikkerhet, så tenker jeg også på de mange tidsvitnene fra Holocaust som nå kan stå overfor en iransk regjering bevæpnet med atomvåpen, [en regjering] som tar til orde for Israels ødeleggelse. Det er ikke rart israelerne ser på dette som en eksistensiell trussel. Men dette er ikke bare en utfordring for Israel, det er en fare for hele verden – inkludert USA. Det er derfor USA har bygget en koalisjon, for å øke kostnadene for Iran ved å ikke møte sine forpliktelser. Den iranske regjeringen er under mer press nå enn noensinne tidligere. Det presset øker. Landet er isolert. De har er en økonomi som er i en fryktelig forfatning. Deres lederskap er delt. Deres posisjon i regionen og verden blir stadig svakere, sa Obama.

– [USA vil] arbeide med en enhetlig verden, med den hastigheten som er nødvendig. Men Iran må vite at de ikke har uendelig med tid. Jeg har sagt klart fra om USAs posisjon: Iran kan ikke få atomvåpen. Det er en fare som ikke kan bli holdt tilbake. Som president må jeg si at alle muligheter ligger på bordet for å oppnå våre mål. USA vil gjøre hva vi må for å forhindre et Iran med atomvåpen, erklærte Obama.

– Ta ikke feil: De som tilhører ideologien som avviser Israels rett til å eksistere kan like gjerne fornekte jorden under føttene deres og himmelen over dem, fordi Israel skal ingen steder. Jeg ønsker å si til dere, særlig dere som er unge, at så lenge det finnes et USA, Ah-tem lo lah-vahd (er dere ikke alene), sa Obama.

Mottok æresmedalje
Da presidenten møtte familien til Yitzhak Rabin fredag for å legge ned en krans ved minnestedet, forklarte han at det var faren og ektemannen deres som hadde vært den største inspirasjonen i arbeidet med torsdagens tale i Jerusalem. Sammen med Israels president Shimon Peres og statsminister Benjamin Netanyahu, besøkte Obama også Holocaust-museet Yad Vashem. Tidligere på dagen mottok han Israels høyeste sivile ærestildeling, Utmerkelsesmedaljen.

Senere i dag skal Obama innom Fødselskirken i Betlehem sammen med PA-president Mahmoud Abbas, før han reiser videre til Jordan.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart