Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Å forene den pro-israelske venstre- og høyresiden

Jødene i USA blir stadig mer polariserte når det gjelder Israel. Robert Horenstein mener det fortsatt er mye man kan stå sammen om.

Å forsvare Israel har alltid vært viktig for amerikanske jøder, helt siden staten ble opprettet i 1948. Det er det for så vidt fortsatt. Men ettersom debatten om Midtøsten-demokratiet blir stadig mer polarisert, har det samme skjedd med meningene i det jødiske miljøet i USA.

Vil unngå friksjoner
I flere jødiske menigheter tør ikke lenger rabbinerne å holde prekener om Israel, av frykt for å støte medlemmer med et annet syn. Noen synagoger har valgt å kutte ut alt politisk snakk om Israel for å unngå friksjoner. Den zionist-jødiske studentorganisasjonen Hillel unngår mange steder å stille opp Israel-flagg i sine lokaler, fordi enkelte studenter blir provoserte.

Den vanskelige situasjonen har gjort at for eksempel det jødiske samfunnsrådet i San Francisco markerer 2011 som ”et år for sivilisert debatt”. De ønsker å engasjere lokale jøder, over hele det politiske spekteret, til å ta del i en respektfull dialog om Israel. Jewish Council for Public Affairs har også den siste tiden fremmet debatt om Israel og ”andre vanskelige spørsmål”.

Mye å enes om
Robert Horenstein er kommunikasjonsdirektør for Jewish Federation of Greater Portland. Han mener det er mer enn nok saker for høyre- og venstresiden i debatten å forenes om.

Selv om ingen burde si at all kritikk mot Israel er overtramp, bør alle kunne innrømme at nasjonen er en kjerneverdi i jødisk liv. Det betyr ikke at alle USAs jøder må være enige om hva Israels endelige grenser skal være, men at landet har rett til å leve i sikkerhet.

Må stå skulder mot skulder
Selv om venstresiden kan få problemer med graden av maktbruk i krig, kan de uten reservasjoner stå sammen med høyresiden og støtte Israels rett til å forsvare seg mot fiender.

Høyresiden kan, på tross av sin støtte til bosetterne, stå sammen med Israel hvis landets myndigheter bestemmer seg for å trekke seg tilbake fra områder på Vestbredden.

Bekjempe ”meningsløs” boikott
– Vi må ikke glemme at det finnes konsensusområder for konservative og liberale. Uansett om man støtter den høyreorienterte Zionist Organization eller venstreorienterte J Street, burde vi klare å stå sammen i kamp mot meningsløs boikott, elller dem som trekker ut investeringer og innfører sanksjoner med mål om å delegitimere Israel. På samme måte er det en bred jødisk opposisjon mot palestinernes ”rett til å vende tilbake” nødvendig, poengterer Horenstein.

Amerikanske jøder, på begge sider, kan dessuten være med å hjelpe israelere i en sårbar økonomisk situasjon – både jøder og arabere – ved å tilby midler til sosiale tjenester, avslutter han.

Parallell til Norge
At meningene blant Israel-venner er mange, har vi også erfaring for i Norge. Ulike pro-israelske organisasjoner representerer ulike sider av debatten og promoterer oftest egne synspunkter.

Den organisasjonen som skiller seg ut er Med Israel for fred. Vi forener høyre- og venstresiden blant Israel-vennene i Norge og er mer opptatt av å formidle hva israelere selv tenker.

Våre medlemmer tilhører hele det politiske spekteret, fra FrP til SV. Samtidig har vi mennesker med ulik religiøs bakgrunn; jøder, kristne og sekulære.

Rett til å bli hørt
Medlemmene er svært ulike mennesker med svært ulike politiske ståsted. Men vi er enige om det grunnleggende: Israels rett til å forsvare seg selv og til å eksistere i sikkerhet innenfor trygge grenser. Ikke minst er vi enige om at israelere flest har rett til å bli hørt i den vestlige nyhetsdekningen fra Midtøsten, hvor deres meninger dessverre sjelden blir referert.

Vi kan være uenige om alt fra bosetninger og delingen av Jerusalem, til sikkerhetsgjerdet rundt Vestbredden. Men vi vil stå sammen med Midtøsten-demokratiet i de eksistensielle sakene vi kan forenes om, samtidig som vi lar israelere selv komme til orde i debatten.

Forhåpentligvis kan de amerikanske jødene komme til en liknende enighet, til det beste for Israel.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart