Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Israels nasjonalforsamling Knesset. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons)
Israels nasjonalforsamling Knesset. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons)

Hva sier egentlig den nye loven om Israel som jødisk stat?

Les lovteksten på norsk her.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Etter flere timer med opphetet debatt vedtok den israelske nasjonalforsamlingen Knesset natt til torsdag en lov som for første gang forankrer Israel som «det jødiske folks nasjonale hjemland», skriver Times of Israel.

Det var opposisjonspolitiker Avi Dichter fra partiet Kadima som først foreslo loven i 2011. I årene etter er forslaget til lovtekst blitt endret flere ganger.

Avi Dichter. (Foto: Facebook)
Avi Dichter foreslo loven i 2011. (Foto: Facebook)

Loven ble vedtatt med 62 mot 55 stemmer. To representanter avsto fra å stemme.

Mens statsminister Benjamin Netanyahu hyllet vedtaket i Knesset som «en viktig hendelse i årbøkene til Zionismen og staten Israel,» reagerte flere arabiske representanter med raseri.

Israel har ingen grunnlov, men en samling grunnleggende lover (Basic Laws) som denne loven vil inngå blant.

Hvordan er så teksten i nye loven?

Her følger en norsk oversettelse basert på Times of Israels engelske versjon:

Grunnleggende lov: Israel som nasjonalstaten til det jødiske folk

1 — Grunnleggende prinsipper

A. Landet Israel er det jødiske folks historiske hjemland der Staten Israel ble etablert.

B. Staten Israel er det nasjonale hjem til det jødiske folk, der det oppfyller dets naturlige, kulturelle, religiøse og historiske rett til selvbestemmelse.

C. Retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unikt for det jødiske folk.

2 — Statens symboler

A. Statens navn er «Israel.»

B. Statens flagg er hvitt med to blå striper nær kantene og med en blå Davidsstjerne i midten.

C. Statens emblem er en sju-armet menora med olivenblader på begge sider, og ordet «Israel» under.

D. Statens nasjonalsang er «Hatikvah.»

E. Detaljer angående statens symboler vil bli bestemt ved lov.

3 — Statens hovedstad

Jerusalem, fullstendig og forent, er Israels hovedstad.

4 — Språk

A. Statens språk er hebraisk.

B. Det arabiske språk har en spesiell status i staten. Bruken av arabisk i statlige institusjoner eller av dem vil bli bestemt ved lov.

C. Denne paragrafen gjør ingen skade på status til det arabiske språk før denne loven ble satt i verk.

5 — Innsamling av de landflyktige

Staten skal være åpen for jødisk immigrasjon og innsamling av de landflyktige [jøder i diasporaen, MIFFs presisering].

6 — Forbindelse til det jødiske folk

A. Staten vil arbeide for å sikre trygghet for medlemmer av det jødiske folk som er i vanskeligheter eller fangenskap på grunn av deres jødiskhet eller deres statsborgerskap.

B. Staten vil virke i diasporaen for å forsterke forbindelsen mellom staten og medlemmer av det jødiske folk.

C. Staten vil arbeide for å bevare den kulturelle, historiske og religiøse arven til det jødiske folk blant jøder i diasporaen.

7 — Jødisk bosetting

A. Staten anser utviklingen av jødisk bosetting som en nasjonal verdi, og vil arbeide for å oppmuntre og promotere dets etablering og stadfesting.

8 — Offisiell kalender

Den hebraiske kalenderen er statens offisielle kalender. Sammen med den gregorianske kalenderen vil den ble brukt som offisiell kalender. Bruken av den hebraiske kalenderen og den gregorianske kalenderen vil bli bestemt ved lov.

9 — Uavhengighetsdagen og minnedager

A. Uavhengighetsdagen er statens offisielle helligdag.

B. Minnedagen for de falne i Israels kriger og minnedagen over Holocaust og heltemot er statens offisielle minnedager.

10 — Hviledager og sabbat

Sabbaten og Israels høytider er de etablerte dagene for hvile i staten. Ikke-jøder har en rett til å opprettholde hviledager på sine sabbater og høytider. Detaljer på dette området vil bli bestemt ved lov.

11 — Uforanderlighet

Denne grunnleggende loven skal ikke bli endret, med mindre det skjer gjennom en annen grunnleggende lov vedtatt av et flertall av Knessets medlemmer.

 

Striden om loven om Israel som jødisk stat

Hva vil skje med Jerusalem dersom byen blir delt?

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart