Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

En av tre barn fattige

I slutten av desember kom en rapport som viste at ca. en tredel av israelske barn lever under grensen for fattigdom.
Beduinbarn mater duer.

Grensen er halvparten av medianinntekten. (Dersom alle israelere er sortert etter inntekt, er medianen den midterste på lista). I og med at inntektsnivået i Israel har gått ned i løpet av intifadaen, har også grensen for hva som regnes for fattigdom sunket. De fattige er blitt fattigere, med andre ord. Nå i den siste tiden er mange fattige rammet av sterke nedskjæringer i offentlige budsjetter, og er kommet ned i ren nød.

Mer enn halvparten av de ikke-jødiske barna (54 %) lever i fattigdom. Det vil for de flestes vedkommende si arabere, men også nye innvandrere som er definert som ikke-jøder. Av jødene er de ultra-ortodokse (haredim) sterkt overrepresentert blant de fattige. Det som er felles for araberne og haredim er at en meget stor del av familiene i disse samfunnsgruppene er svært barnerike. Dessuten er det langt færre kvinner som har lønnet arbeid blant araberne enn blant jødene, ikke minst av kulturelle grunner. Hos haredim studerer en stor del av mennene teologi nesten hele livet, og har ikke lønnet arbeid. I tillegg til den diskrimineringen som utvilsomt finnes, er det to viktige forklaringer.

Rapporten viste at fattige barn oftere enn før bruker narkotika, begår kriminelle handlinger og forsøker å ta sitt liv. Og oftere enn før faller de ut av undervisning og får ikke de nødvendige helsetjenestene.

Varmt måltid
Den israelske staten er også i økonomisk krise, og det finnes ikke mye penger til å bøte på situasjonen. Ett av de tiltakene man vil forsøke, er å sørge for at alle barn får et varmt måltid på skolen hver dag. Problemet er at staten ikke ser seg råd til å betale det. Det er derfor politisk strid om detaljene i ordningen.

Når dette blir skrevet, ser det ut for å gå mot en løsning der alle barn får et varmt måltid, og at foreldrene må betale for det etter den økonomiske evnen de har. En meningsmåling viser at 87 % av de israelske foreldrene støtter tanken om et varmt måltid, og 81 % er villige til å betale for det.

Ødelagt framtid?
Noen frykter at dagens situasjon også vil slå ut på lang sikt. For eksempel sier Yitzak Kadman fra Barnerådet at om 10-20 år vil mange unge være utelukket fra det livet flertallet har. Deres bakgrunn vil gjøre at de ikke blir i stand til å fungere som positive voksne i samfunnet.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart