Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Strid om kvinner på buss

Jenter på buss i Haifa. (Illustrasjonsfoto: David King, flickr.com)
Jenter på buss i Haifa. (Illustrasjonsfoto: David King, flickr.com)
Konflikten mellom de ultraortodokse og de sekulære jødene blir i hovedsak drevet fram av mindre grupper blant de ultraortodokse.

På IBAs dagsrevy tirsdag 27. desember 2012 var det en rekke innslag om de ultra-ortodokse jødene, også kalt haredim, i Israel. Her er noe av stoffet som kom fram, sammen med annet stoff om emnet fra en rekke gamle og nye kilder.

Israel har en raskt voksende befolkning av haredim. Innenfor dette samfunnet er det for tiden ingen klare lederskikkelser. Organisatorisk befinner de seg i en rekke retninger (omtrent som ulike evangeliske samfunn blant kristne i Norge). En slik situasjon gir også rom for ytterliggående grupper som vil påtvinge resten av samfunnet sin egen livsstil.

 

Busser

Det er særlig tre forhold som har preget konflikten mellom noen haredim og resten av samfunnet i det siste. Det ene gjelder kvinners plass i busser. Ortodokse jøder unngår å berøre en kvinne som har menstruasjon. Og siden man ikke vet hvilke kvinner på bussen som har det, forsøker man å unngå enhver berøring av kvinner. Det er et problem på overfylte busser hvor man gjerne står tett sammen.

Ultra-ortodokse har derfor forsøkt å få innført en frivillig ordning på bussruter som går mellom steder med mange haredim, en ordning hvor kvinner holder seg i den bakre delen av bussen. Det er snakk om noen få ruter. Men enkelte haredim har forsøkt å tvinge gjennom at kvinner må sitte bak i bussen også i andre sammenhenger. Dette har skapt stor oppstandelse.

 

Skolejenter

Enkelte steder, visstnok særlig i Beit Shemesh, har voksne, ultra-ortodokse menn angrepet småjenter på vei til og fra skolen fordi disse jentene ikke helt var kledd slik disse haredim mente de burde være kledd. Angrepene har helst vært verbale, med rop og utskjelling, men noen skal også ha spyttet på småjentene. Jentene blir naturlig nok skremt.

 

Spiller ofre

1. januar kom det fram i israelske medier at noen haredim hadde framstilt seg selv som ofre med Holocaust-image, blant annet med bruk av fangedrakter og gule davidsstjerner. Det vakte stor vrede i et vidt spekter av Israel.

 

Kvinner som synger

En sak som har vakt spesiell oppmerksomhet, har vi omtalt tidligere. Haredi soldater har nektet å være til stede ved anledninger hvor kvinner synger. Noen mannlige haredim har nemlig ikke lov til å høre kvinner synge. Jeg viser til denne artikkelen og også de artiklene det er henvist til der for dem som vil fordype seg mer i dette emnet.

 

Integrering

Disse konfliktene omfatter egentlig mest noen yttergrupper innenfor haredim. De kan gi et feilaktig inntrykk av totalsituasjonen. Ifølge Matti Wagner i Jerusalem Post er haredim i ferd med å bli mer integrert i samfunnet generelt enn tidligere. I stadig større grad søker unge haredi kvinner og menn yrkesutdanning, og tar seg jobb etterpå. Det bringer dem i kontakt med det sekulære samfunnet. Det kan nok ytterliggående deler av det ultra-ortodokse samfunnet oppleve som en trussel, en frykt som kanskje delvis kan forklare de mer drastiske reaksjonene.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart