Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Israel klarer det som er vanskelig

Tel Aviv. (Illustrasjonsfoto: Ronsho, flickr)
Det går bra for økonomien i Israel og landets økonomiske senter Tel Aviv. (Illustrasjonsfoto: Ronsho, flickr)
De problemene Israel står overfor i dag, er mye mindre enn dem min generasjon var tvunget til å takle, mener veteranjournalisten Sever Plocker.

Sever Plocker tilhører venstresiden i Israel. Han skriver i Yedioth Aharonoth, som vi leser på engelsk på ynetnews.com. 19. januar 2015 hadde han en artikkel om situasjonen for Israel.

Plocker mener at Israel har sviktet på to viktige felter: Okkupasjon og fattigdom. At Israel fremdeles kontrollerer et stort antall palestinere [på Vestbredden, og kanskje han regner med Gaza også], og at det ser ut til å fortsette, er en dårlig arv å etterlate barn og barnebarn.

Akkurat dette med okkupasjon er så mye framme i debatten at det skal vi la ligge her i denne artikkelen.

 

Fattigdom

Han nevner også fattigdommen i Israel som et av de to mest negative trekkene ved Israel, sammen med okkupasjonen av palestinere. Han utdyper det lite. I leserkommentarene kommer det en rekke innspill om dette.

En som kaller seg Miche Norman skriver at det meste av verden ville like å ha den levestandarden som Israels «fattige» har. Dessuten er en meget stor del av de fattige folk i Israel som har valgt en livsstil som fører til fattigdom. Det er ultra-ortodokse jøder (haredim) hvor mennene ikke har betalt arbeid, men studerer teologi hele livet. Og det er arabere hvor få av kvinnene er i lønnet arbeid og hvor mennene ofte pensjonerer seg tidlig. Begge disse gruppene har oftest store barneflokker.

En som kaller seg Erik fra Norge spør: Hva er fattigdom? Hvis du har tak over hodet, mat og klær, da er du rik.

En leser som kaller seg Uzi Ran skriver at statistikken over fattige lyger. Mange haredim og mange arabere jobber svart og tjener mer enn statistikken viser.

 

Andre problemer

Når det gjelder andre problemer som Plocker lister opp, er han mer optimistisk.

Korrupsjon er et problem i Israel. Det er et skammelig og irriterende problem. Men Israel er ikke mer korrupt enn mange andre utviklede land. Både Frankrike, USA og Irland, for ikke å snakke om Italia, er blant land som er mer korrupte enn Israel.

Boligprisene er skyhøye i Israel. Men de fleste utviklede land har i løpet av de siste tiårene hatt oppgang og nedgang på boligpriser. Israel vil komme helskinnet ut av den nåværende krisen, tror Plocker.

Konkurransedyktighet: Israel er ganske konkurransedyktig på mange felter. Plocker tror at markedsfolk og gründere vil klare jobben.

Dårlig nivå på utdanning: Det er et problem, men Plocker mener at det kan løses ved økonomi og ansettelse [så god betaling at dyktige folk blir lærere, blant annet]. Han tror at hvis en minister blir sittende i to valgperioder og ikke blir skiftet ut hvert annet år, vil mye kunne rette seg. [Israel ligger lenge nede enn de ønsker på internasjonale tester, det gjør Norge også. Mange klager på altfor lave lærerlønninger.]

Den demografiske trusselen (at araberne etter hvert skal komme i flertall) er mye mindre truende enn den var tidligere. Jødene i Israel får flere barn. Det gjelder ikke bare ultra-ortodokse, som vokser raskt i antall på grunn av mange barn. Også i andre familier fra middelklassen øker antallet barn raskt. [Og hos araberne går antall barn ned.]

Forsvarsbudsjettet er fremdeles tyngende [og langt høyere per person enn Norge og andre vestlige land]. Men det har vært mye mer tyngende tidligere, også så seint som i begynnelsen av dette århundret.

Eksperter fra OECD roser Israels pensjons-system som et av verdens mest effektive, sjenerøse og egalitære i Vesten. Plocker mener at økonomien i det kan reddes hvis kvinnenes pensjonsalder økes. Nå er den 67 år for menn og 62 år for kvinner. [Det store antallet barn og unge vil, må vi tro, gjøre det lettere å bevare bærekraften, det er langt flere til å betale pensjonen enn i Norge.]

Israel har mange flere problemer enn dem som er nevnt her, og nye problemer oppstår med få måneders mellomrom. Men Plocker tror at de unge i Israel vil løse de fleste problemene når deres tur kommer. De problemene Israel står overfor i dag, er mye mindre enn dem Plockers generasjon var tvunget til å takle, mener journalisten.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart