Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Parkinson sykdom

På venstre side ser du en normal fullt utvokst hjerne, mens til høyre ser du skadene på hjernen til en voksen person med Alzheimers. (Illustrasjon: Wikimedia Commons)

Forskning kan bremse gensykdommer

Israelske forskere håper et nytt funn kan både forhindre og behandle degenererende gensykdommer som Alzheimers, Parkinson og Huntington.

DNA-strukturer (Illustrasjon: Wikipedia)

Vil teste par for flere gensykdommer

Et ekspertpanel i Israel ønsker at alle par som skal stifte familie, skal få tilbud om å DNA-teste seg for gensykdommer som slår ut i voksen alder.

0

Your Cart