Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Avsalter sjøvann

For å redusere belastningen på de altfor knappe vannressursene, er Israel i gang med å bygge ut fem avsaltingsanlegg for sjøvann. Tre av dem er ferdigstilt og i drift, det siste i januar 2010.

Israel har Middelhavs-klima: Det regner sjelden fra april til oktober, og det er ikke alltid så mye regn fra oktober til april heller. Nivået på Genneretsjøen i Nord-Israel (der hvor Jesus ifølge Det nye testamentet gikk på vannet og stilte stormen), er sunket så lavt at man frykter forurensning. Jordan-elva er i ferd med å bli en liten bekk. Det har også vært et overforbruk på grunnvannet, og det er fare for at saltvann fra Middelhavet skal ødelegge vannkvaliteten noen steder.

For å redusere belastningen på de altfor knappe vannressursene, er Israel i gang med å bygge ut fem avsaltingsanlegg for sjøvann. Tre av dem er ferdigstilt og i drift, det siste i januar 2010.

Når alle fem anleggene er ferdige, skal de til sammen skaffe to tredeler av Israels behov for drikkevann. Alle disse anleggene ligger like ved Middelhavet, hvor også en stor del av befolkningen bor. Avsaltingsanleggene øker altså den samlede forsyningen av drikkevann. Dessuten gjør de det mulig å redusere vesentlig transporten av vann. Tidligere har vannet fra Gennesaretsjøen blitt fraktet lange veier. Nå blir behovet for det redusert, og dermed transportkostnadene for vann.

Prosessen
Et nettverk av ledninger langt ute i Middelhavet skaffer sjøvannet som blir avsaltet. Det nyeste anlegget, som ligger ved Hadera i Nord-Israel, er det største i verden som bruker omvendt osmose-teknologi. Med den prosessen trenger man ikke å varme opp vannet.

Ifølge Wikipedia vil det si at man bruker en halvgjennomtrengelig hinne. Vannet kan gå gjennom, men ikke salt og andre store molekyler. Når man setter trykk på sjøvannet, vil altså vannmolekylene gå gjennom hinna og bli helt rent, mens salt, mineraler, virus, bakteriere og andre stoffer ligger igjen. Rent vann smaker litt «dødt», så man tilsetter litt mineraler for å gi vannet frisk smak.

Foreslår tørkeavgift
De siste fem vintrene har det vært så lite regn i Israel at det må kalles tørke. Det er 80 år siden sist det var en så lang sammenhengende tørkeperiode, påpekte Nehemia Shtrasler i en artikkel i Ha’aretz 1. august.

Shtrasler mener myndighetene bør gjeninnføre en ”tørkeavgift” på bruk av vann. Fra juli til desember 2009 var det en ekstra avgift på bruk av vann i husholdninger. Det førte til at vannforbruket i denne sektoren sank med 20 %. Det er like mye som et avsaltingsanlegg produserer.

Men i stedet for å utvide avgiften til også å gjelde jordbruket, opphevet Knesset avgiften i januar 2010. Det førte til at vannforbruket i husholdningene økte igjen.

Men Israels regjering må satse på et stort antall tiltak som hver for seg bidrar til en løsning. Ellers kan krisen bli alvorlig.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart