Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Aserbajdsjans president Ilham Aliyev knytter stadig tettere bånd med Israel. (Foto: World Economic Forum, flickr.com)
Aserbajdsjans president Ilham Aliyev knytter stadig tettere bånd med Israel. (Foto: World Economic Forum, flickr.com)

Israel og Aserbajdsjan med stadig tettere bånd

Tette militære og økonomiske bånd og en felles fiende i Iran, gjør at forholdet mellom Aserbajdsjan og Israel blir stadig bedre.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Jewish Telegraph Agency (JTA) publiserte tirsdag en sak om utviklingen i forholdet mellom det muslimske, eks-sovjetiske landet Aserbajdsjan og Israel. Det er to land som har knyttet stadig tettere bånd de siste årene, spesielt etter at Israels gode forhold til Tyrkia ble kjølig.

Vi vil her oppsummere noen av de mest interessante momentene fra JTAs artikkel:

Det tette forholdet ville nok ikke vært mulig, hvis ikke det var for den muslimske nasjonens avslappede forhold til jøder, sammenliknet med araberverden og Iran. Det hevder i det minste regjeringstalsmann Fuad Akhundov til JTA:

– Jøder har alltid blitt sett på som markedsførere av framgang, en del av eliten, som noe med inneboende potensial. Disse positive følelsene har hatt en rolle i å etablere de tette båndene, mener han.

Handel binder dem sammen
Det er kun en måned igjen til innbyggerne i Aserbajdsjan skal gå til valgurnene og sannsynligvis velge Ilham Aliyev som president for tredje gang. Under Aliyevs regime får landet kritikk for brudd på menneskerettigheter og den politiske opposisjonen forfølges, men samtidig retter presidenten landet inn på samarbeid med Vesten generelt og Israel spesielt.

– Partnerskapet mellom Israel og Aserbajdsjan er komplisert på grunn av politiske faktorer, men beveger seg likevel videre framover på grunn av økonomiske hensyn. Aserbajdsjan er en stabil oljeleverandør til Israel og Israel er en stabil leverandør av høyteknologi og våpen, forklarer Israels tidligere EU-ambassadør Oded Eran.

I dag står Baku-regjeringen for 40 prosent av oljeleveransene til Israel. Andre veien går det også mye varer, ikke minst militært materiell. Totalt utgjør handelen mellom de to landene nå mer enn 18 milliarder kroner i året, på tross av at Aserbajdsjan fortsatt ikke har noen ambassade i Tel Aviv. Selv beskrev Aliyev i 2009 forholdet til Israel som et isfjell, der 90 prosent er skjult under overflaten.

Felles fiende i Teheran
Forholdet mellom de to landene forsterkes ytterligere av at de to har en sterk, felles fiende i Iran, som grenser til Aserbajdsjan. Angivelig skal etterretningssamarbeid ha ført til at et Iran-ledet terrorangrep mot USAs og Israels ambassader i Baku ble avverget i fjor. Reuters skrev det året at Israel ville få tilgang til flybaser i Aserbajdsjan, dersom et angrep mot Iran skulle finne sted. Begge landene har i ettertid avvist dette. Men ingen av landene har verken bekreftet eller avkreftet Irans påstander om at Aserbajdsjan var innblandet med Mossad i mordene på iranske atomeksperter.

Israels ambassadør i Aserbajdsjan, Raphael Harpaz, har tro på at båndene mellom Jerusalem og Baku kan fortsette i den positive retningen, ikke minst siden han oppfatter at antisemittisme nærmest er fraværende her.

– Aserbajdsjans økonomiske suksess og relativt liberale holdninger står som kontrast mot Irans restriktive politikk og er et levedyktig alternativ, som nok gjør Mullah-regimet ukomfortable, sier han.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart