Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Proporsjonalitet i krig er ikke hva mange i Norge tror

Røyk og flammer stiger opp etter et israelsk luftangrep mot et terrormål i Gaza by 7. oktober 2023. (Foto: Flash90)
Mange har en forestilling om «proporsjonalitet» under en væpnet konflikt som er det reneste tøv.

Guide til proporsjonalitet i krigføring

1. Noen tror at prinsippet om «proporsjonalitet» under en væpnet konflikt henviser til antallet mennesker som hver side dreper. Hvis Hamas drepte 20 sivile, ville Israel altså handle «disproporsjonalt» hvis landet som svar drepte mer enn 20 palestinere. Dette er tøv.

2.Ingen stat eller stridende kan med militære midler angripe noen uskyldige sivile for å oppnå noe mål, uansett om målet er verdig og uansett hvor få eller mange staten eller den stridende drepte. Dette er nøyaktig det Hamas gjør, ikke Israel.

3. På den annen side tillater folkeretten stater å bruke makt til selvforsvar, forutsatt at (a) den er rettet mot et militært mål, (b) tilfeldig skade på sivile og sivil eiendom blir redusert så mye som mulig mens man oppnår det militære målet, og (c) enhver skade på sivile og sivil eiendom ikke er overdrevet med hensyn til den militære fordelen man forventer å oppnå. Det er dette som menes med proporsjonalitet i en militær konflikt.

4. Hvorvidt disse kriteriene blir tilfredsstilt, må vurderes med henvisning til avgjørelsen til en rasjonell militærleder ut fra omstendighetene på et gitt tidspunkt, med informasjonen som da er kjent for ham. Det er ikke en øvelse i ettertid.

5. Enhver regjerings plikt er først og fremst å beskytte sine borgere. Etter det vilkårlige massemordet 7. oktober 2023 satt i gang av en terroristorganisasjon fra et tilstøtende område har Israel rett til, som selvforsvar, å gå inn i dette territoriet for å demontere denne organisasjonen og hindre at den noensinne gjentar sine morderiske mål. Dette omfatter å drepe eller ta til fange dens medlemmer og ødelegge dens evne til å produsere, anskaffe eller utplassere krigs- eller ødeleggelsesvåpen, dens anlegg, strukturer og bygninger uansett hvor de måtte befinne seg. Dette er Israels legitime militære mål. Et slikt mål vil også ha den fordel at det reduserer lidelsene til Gazas innbyggere som har måttet utholde styret til en terroristorganisasjon som grep makten i 2006  og senere aldri har avholdt valg.

6. USAs president Biden[1] og USAs tidligere president Obama[2] har begge på en utvetydig måte sagt at Israel ikke bare har rett, men også plikt til å eliminere og demontere Hamas. For å si det med den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken: «Israel har rett – ja, de har plikt til – å forsvare seg mot disse angrepene fra Hamas, og prøve å gjøre det de kan for å sørge for at dette aldri skjer igjen.»[3]

7. Problemet Israel står overfor, er at Hamas skjuler seg og sine våpen blant sivilbefolkningen i Gaza og bevisst bruker dem som menneskelige skjold. Med denne straegien (som i seg selv er en krigsforbrytelse) vil enhver lovlig operasjon for å eliminere Hamas med nødvendighet forårsake død og skader blant Gazas sivilbefolkning og skade på sivil eiendom. Ingen har foreslått noe alternativ annet enn at Israels befolkning bare må fortsette å tåle slike angrep og gi etter for terror som aldri tar slutt.

8. Én måte å redusere sivile tap på ville være å advare og oppfordre sivile til å bevege seg vekk fra områder der man planlegger militære aksjoner. Israel har med god grunn rådet sivile i Gaza til å reise ut av områder hvor det skal foregå bakkeoperasjoner. Hadde de ikke gjort det, ville de ha blitt beskyldt for ikke å prøve å redusere sivile tap.


[1] «Hamas must be ‘eliminated entirely’»: https://www.reuters.com/world/middle-east/conflict-middle-east-could-escalate-us-national-security-adviser-warns-2023-10-15

[2] Tweet på X 9. oktober 2023: «All Americans should be horrified and outraged by the brazen terrorist attacks on Israel and the slaughter of innocent civilians. We grieve for those who died, pray for the safe return of those who’ve been held hostage, and stand squarely alongside our ally, Israel, as it dismantles Hamas …»

[3] https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-remarks-to-the-press-12/#:~:text=Israel%20has%20the%20right%20%E2%80%93%20indeed,that%20this%20never%20happens%20again

UK Lawyers for Israel (UKLFI) har laget denne korte guiden til hva som menes med proporsjonalitet innen humanitær folkerett.

 Teksten er oversatt til norsk av Bertil Knudsen.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart