Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

NRK og den italienske TV-skandalen

Den 18. oktober avslørte mediene en formidabel TV-skandale. En journalist fra RAI TV i Italia bekjente åpenlyst at han adlød Arafats "regelverk for journalistarbeid". NRK har fortiet hele skandalen. Sannsynligvis skyldes fortielsen at NRK selv adlyder det samme regelverket.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Et stykke ute i Dagsrevyen den 18.10. kommer det et innslag om Ramallah-lynsjingen. Sitat: «Israelske sikkerhetsstyrker arresterte i dag åtte palestinere, mistenkt for lynsjingen». Et arabisk intervjueobjekt anklager Israel for å ha «kidnappet» dem.

Sunnanå forteller imidlertid ingen ting om den italienske TV-journalisten Riccardo Christiano. Det var han som skrev det skandaløse leserbrevet som denne dagen kom på trykk i en av Arafats arabiske aviser. Der forklarte Riccardo at det slett ikke var det statlige italienske fjernsynsselskapet, RAI TV, som filmet lynsjingen i Ramallah. Det var det derimot konkurrenten i et privat italiensk fjernsynsselskap som gjorde. «Vi i statlig italiensk fjernsyn respekterer derimot Selvstyremyndighetenes regelverk for journalistarbeid», forsikret Riccardo og avsluttet ledserinnlegget med å be om Allahs velsignelse over sine «kjære palestinske venner».

Opplysningen om at det fins et arabisk «regelverk for journalistarbeid», som det internasjonale pressekorpset må adlyde, slo ned som en bombe. Den servile italienske journalistens forsikring om hvor lojal han er, er jo skammelig lesning for alle som vet hva uavhengig journalistintegritet er for noe.

Men hva med NRK?
Nå er fortielsen av den italienske fjernsynsskandalen i Dagsrevyen 18. oktober i seg selv en meget mistenkelig indikasjon på hvordan NRK og Lars Sigurd Sunnanå for sin del forholder seg til Selvstyremyndighetenes «regelverket for journalistarbeid».

Men fins det forøvrig i Dagsrevy-materialet noe som kan illustrere NRKs forhold til dette regelverke, bortsett fra at det ikke fins eksempler på at NRK frivillig har krenket det?

Ja, allerede neste dag, den 19, oktober, kommer det en meget tankevekkende midtøstenreportasje. Man inn-annonserer «dramatikk i Betlehem». Så følger en Sunnanå-tekst: «Det var etter alt å dømme en beholder med propangass som eksploderte i den palestinske sikkerhetstjenestens hovedkvarter i Betlehem». «De første fjernsyns-teamene som nådde frem til Arafats sikkerhetshovedkvarter, ble regelrett banket opp av rasende palestinske demonstranter». «Det som har gjort palestinerne oppbragte, er det italienske fjernsynsselskapets filming av lynsjingen i Ramallah.» Israelerne hadde åpenbart gransket filmen nøye. Bildene var brukt til å identifisere de arabiske lynsjerne. Slik greide Israel å arrestere åtte av dem. «Mange palestinere tror nå at utenlandske TV-folk er i israelernes tjeneste», sier Sunnanå.

Terrorbombe på politistasjon
Denne reportasjen viser at NRK i virekeligheten tenker på samme måten som Riccardo Christiano.

For det var jo ikke noen propangassbeholder som eksploderte inne på politistasjonen i Betlehem den 19.10., men det var en terrorbombe. Den eksploderte mellom hendene på konstruktøren. NRK kan simpelthen ikke få seg til å fortelle norske fjensynsseere at det konstrueres terrorbomber inne på Arafats politistasjoner. Man får seg ikke til å nevne muligheten, en gang. Derfor tyr man til teorien om «eksplosjon i en propangass-beholder».

Hvilket naturligvis er nøyaktig i samsvar med Arafats «regelverk for journalistarbeid».

Dessuten forklarer altså Sunnanå det internasjonale pressekorpsets problemer etter lynsje-filmingen på en måte som gir et sterkt inntrykk av hvor opptatt han er av å gjenvinne arabernes tillit: «Mange palestinere tror nå at utenlandske TV-folk er i israelernes tjeneste».
Arafat har i virkeligheten ingen grunn til å klage over NRK og Lars Sigurd Sunnanå. Dagsrevyen er blant Arafats dyktigste og mest lojale propagandister.

Som Arafat selv sa det i avskjedstalen til det internasjonale pressekorpset under en middag i Tripoli etter Libanonkrigen i 1982: «You were my best brigade. Dere var den beste brigaden min.» (Sitert etter Ze’ev Khafetz: «Double Vision»).

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart