Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Fattige «haredim»

Jerusalem Post har hatt gående en serie om fattigdom i Israel. 10.4 tok reporteren Eetta Prince-Gibson for seg haredim, de ultra-ortodokse jødene i Israel.

En hovedgrunn til at det er svært mange fattige i denne gruppen, er at en stor del av mennene der studerer teologi mer eller mindre hele livet. De har altså lite eller ingenting av inntektsgivende arbeid. Et annet kjennetegn er at de har svært mange barn. Summen av det blir fattigdom. – Når så mange menn studerer i årtier, har det sammenheng med ønsket om å bli skikkelig kjent med Guds lov. Men det har også sammenheng med at så lenge de studerer, slipper de militærtjeneste. Og når de er kommet opp i 40-årene, har de ofte ikke lært noe som arbeidsgivere er villige til å betale for. Kort sagt: De har vanskelig for å få arbeid.

Reporteren har invitert en representant for gruppen, Esther på 42 år. Hun har 7 barn (bare en over 18 år), og håper å få flere. Familien får snaut 8.000 kroner i måneden i barnetrygd og andre trygder. Yeshivaen der mannen studerer, klarer å skaffe 3.600 kroner til støtte. Av og til får de noen hundre kroner ekstra. I gjennomsnitt har familien en månedlig inntekt på 13-14.000 kroner. Den offisielle fattigdomsgrensen for en familie med 7 barn i Israel er 17.500 kroner i måneden. Inntil det fjerde barnet ble født, kunne Esther spe på familiens inntekt ved å sy eller gi privatundervisning. Nå går ikke det lenger.

Men Esther insisterer på at de ikke er fattige. Selvsagt har de lite å rutte med økonomisk. Barna må gå i klær de har arvet. De har ikke råd til la barna gå til musikkundervisning. Det er aldri tale om å spise på restauranter. Barna kan ikke dra på sommerleirer, de kan ikke gå på kino eller se på sportsbegivenheter. Men slikt ønsker de heller ikke å gjøre, så de føler seg ikke fattige fordi de går glipp av det.

Men de har store fordeler på sin side. Barna går i glimrende skoler. De går på religiøse skoler. Den eldste datteren studerer til å bli lærer. Og det at faren kan vie hele sitt liv til å studere Guds lov, gjør at de føler seg rike.

Leiligheten er liten, men ren og ryddig. Den virker fredelig, selv med alle barna hjemme, skriver reporteren. Og Esther har overskudd til å arbeide frivillig for å hjelpe fattige familier.

De føler seg derfor materielt fattige, men åndelig rike. Det gjelder mange av de haredim som offisielt bidrar til statistikken over fattige. De mener at de har valgt frivillig å klare seg med mindre materielt sett, å leve et «enkelt liv». Barna opplever kjærlighet i et stabilt hjem, og de har høy status i sitt eget miljø.

Ifølge statistikken er 30 % av haredim i Jerusalem fattige. Noen av dem er også fattige på andre måter. Ikke alle er overskuddsfamilier slik som Esthers familie. Noen er nylig blitt religiøse, og har ikke så sterke bånd til det religiøse samfunnet og ikke en så god trening til å mestre situasjonen. Andre har vært svært fattige i to-tre generasjoner, og barna fikk ikke grunnlag til selv å kunne mestre situasjonen da de siden ble foreldre. De har dårlig utdanning.

Men få haredim mangler de grunnleggende ting. De har kjøleskap, ovner, klær og tepper, og ingen sulter. I tillegg til støtte fra staten, er det en lang rekke private hjelpeorganisasjoner som sørger for at folk ikke mangler det aller nødvendigste. Men uten en slik hjelp, ville mange haredim vanskelig overleve.

77 % av israelske menn (utenom haredim) har inntektsgivende arbeid. Men bare 41 % av haredim har det. I Jerusalem har bare 28 % av mannlige haredim inntektsgivende arbeid. Forskjellen skyldes det utrolige antallet studenter. 62 % av familiene med studerende far kommer under fattigdomsgrensen.

Som en del av det politiske spiller har det nylig lykkes de ortodokse partiene i Knesset å øke barnetrygden. Økningen er på ca. 1 milliard kroner i året. De to gruppene som først og fremst nyter godt av det, er haredim og araberne. Men for de israelske arabernes vedkommende er fødselstallet på vei nedover. For haredim er det økende.

Haredim selv mener at de bidrar mer enn noen til Israel, selv om sønnene ikke er i militæret og mange ikke har inntektsgivende arbeid. For ved å arbeide med Guds lov, sikrer de Guds velsignelse. De sier også at når de ikke vil gå i militæret, er det ikke fordi de er redde eller synes at deres liv er viktigere enn andres. Men slik forsvaret er lagt opp (med tjeneste for begge kjønn og mange som har liten kjennskap til og respekt for jødisk lov i den strenge formen haredim følger den), er det skadelig for deres religiøse liv å gjøre militærtjeneste. – Men det er noe ulike syn blant ulike religiøse grupper på dette.

I 1985 var 6 % av barna i Israel haredim, i 1995 var prosenten kommet opp i 11. Det er altså tale om en raskt økende befolkning. Hvordan det skal gå dem, er uklart. Esther og mange av hennes generasjon hadde foreldre som arbeidet, og som kunne gi sine haredi barn en viss økonomisk hjelp. Men hun selv og hennes mann har ingenting økonomisk å gi sine barn når de skal stifte hjem. Det er mange som arbeider med forslag til å løse problemene, forslag som f. eks. vil gjøre det lettere for kvinnene å ha arbeid som er forenlig med deres religion, og som kanskje også gjør det mulig for flere av mennene å ha i det minste en viss arbeidsinntekt.

Men så langt ser det ut for at de fleste haredim velger lav materiell standard for å oppnå en åndelig velsignelse. Dermed blir de et pengesluk for staten, og unndrar seg forsvarsbyrden. Dette er en stor irritasjon for resten av den jødiske befolkningen i Israel. Konflikten mellom religiøse og sekulære jøder i Israel er en av de dypeste i det israelske samfunnet.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart