Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Willoch og etnisk rensing

I en rekke aviser har tidligere statsminister Kåre Willoch hatt en stor artikkel om etnisk rensning. Foranledningen, og kanskje også hovedbudskapet, er situasjonen i det tidligere Jugoslavia. Men han nytter også anledningen til å komme med en rekke spark til Bibelen, oss som tror på den og til Israel. - I Stavanger Aftenblad stod Willochs artikkel 22.4.99. 29.4 stod nedenstående svar fra Odd Myrland.

«22.4 hadde Kåre Willoch en stor artikkel om etnisk rensing. Han nevner noen eksempler på store flyktningetragedier fra vårt århundre (grekere fra Tyrkia og tyrkere fra Hellas, 8-10 millioner tyskere fra Øst-Europa). Andre eksempler: Hinduer fra Pakistan og muslimer fra India, finner fra Karelen, flytting av kurdere i Tyrkia og arabiske land, flere flyktningestrømmer på Balkan. De aller fleste jødiske familiene i verden har måttet flykte en eller flere ganger. Og det er mange store tragedier i Afrika og andre verdensdeler.

Willochs anliggende (utenom Kosovo) er en av disse mange tragediene, nemlig de araberne som flyktet da Israel ble opprettet i 1948. Ifølge Willoch var det ca. 100.000 arabere igjen i Israel av 800.000 som bodde der på forhånd.

Hans tall og påstander om jødisk terror skal jeg la ligge nå. Jeg vil heller påpeke at Willoch ikke nevner at det var ca. 1 million jøder i de arabiske land tidligere i århundret, nå er det under 10.000. De fleste flyktet til Israel. Det har flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra Israel. De etterlot mer eiendom, og minst like mye historie. Ørlille Israel utgjør en mye mindre del av «det arabiske hjemland» (0,178 prosent) enn jødenes tradisjonelle antall skulle gi dem rett til.
Jødene fra muslimske land utgjør ca. halvparten av den jødiske befolkningen i Israel. De fleste av de andre kommer fra Øst-Europa, ikke minst fra Russland (hvor dumaen nylig stemte imot å beklage en uttalelse om at alle jødene i Russland bør «sendes til den neste verden»).

Willoch beklager de ulike etniske rensningene, men han krever ikke at noen av dem skal omgjøres etter mer enn 50 år. Det er visst bare ett unntak: Det ene tilfellet hvor en omgjøring ville ramme jøder. Det er det eneste tilfellet hvor de som rammes stort sett selv er flyktet etter århundrer med diskriminering og forfølgelse. Det er det eneste stedet hvor de som rammes, ikke bare vil få mindre plass etterpå, de vil ikke ha noe sted i verden å gjøre av seg. I arabiske land er forholdene for religiøse minoriteter i al-minnelighet og jøder i særdeleshet slik at det ikke er noe reelt alternativ å bo der. Jødene er i praksis fordrevet derfra.

Etter min oppfatning krever en seriøs behandling av flyktningespørsmålet i Midtøsten at ikke bare arabiske flyktninger, men også jødiske, er med i bildet.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart