Flere yeshiva-studenter

De teologiske høyskolene i Israel blir kalt yeshivaer. Ifølge statistikken økte antallet studenter på yeshivaene med 6,1 % høsten 2001.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Det virker kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Men når vi hører hvor mange studenter det er tale om, blir tallene utrolige: 221.300 personer (de aller fleste menn) studerer teologi ved høyskoler i Israel!

I de 10 foregående månedene økte tallet med bare 100. Men nå har det altså vært en sterk vekst. Det fører til sterke reaksjoner og stor mistenksomhet fra sekulære israelere. Det har flere grunner:

a) Disse studentene slipper militærtjeneste. Andre mannlige israelere må gjøre 3-4 års militærtjeneste, deretter er det «rep» hvert år til de er ca. 50 år gamle. Dette slipper altså yeshiva-studentene.

b) Studentene utfører ikke lønnet arbeid. De er i alderen 18 år og oppover til over 40 år gamle. Og haredim (de ultra-ortodokse, som utgjør hovedmengden av de aktuelle studentene) er kjent for å få mange barn. Kombinasjonen av å ha store barneflokker og ikke ha lønnet arbeid betyr fattigdom. (Se artikkelen «Fattige haredim«) Men for den sekulære befolkningen betyr denne befolkningen store utgifter til ulike støtteordninger og til barnetrygd.

De sekulære partiene er skeptiske til tallene fra yeshivaene. Mest skeptisk av alle er Shinui-partiet, som har kampen mot haredim som sin viktigste kampsak. Meretz-partiet, som ligner mye på det norske SV, er også skeptisk. Det har hendt før at yeshivaer har meldt inn for mange studenter for å få større støtte.

De er ikke minst skeptiske til en opplysning om at en betydelig del av økningen skyldes utenlandske jøder som kommer til Israel for å studere et år. Det har vært lite av slike studenter etter at den andre intifadaen begynte i september 2000. Og slike studenter har ikke egentlig krav på støtte heller.

Men Sharon trenger, som tidligere statsministre har gjort, støtte fra haredi politikere for å få flertall i Knesset (Israels «Storting»). Derfor er det vanskelig å få gjort noe radikalt med støtte-ordningene.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart