Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Ikke-jøder til Israel

I år 2000 kom 26.800 ikke-jøder og 26.200 jøder til Israel. Dessuten kom 7.000 som ble registrert som "tvilsomme". Det betyr at de enten ikke kunne bevise at de er jøder, eller de israelske myndighetene trodde ikke på dem. Det var lignende tall i årene før og i 2001.

Anslagsvis 200.000 ikke-jødiske innvandrere fra de senere år er i en alder hvor de snart eller i løpet av noen få år skal gifte seg. De fleste er fra det tidligere Sovjetunionen.

De fleste av disse innvandrerne blir assimilert inn i det israelske samfunnet. Men etter jødisk lov (halacha), og etter de holdningene israelere flest har, er og blir de ikke-jøder. Når de etter hvert gifter seg, vil ekteskap mellom dem og jøder ikke bli anerkjent som jødiske. Og deres barn vil ikke være jøder hvis moren er ikke-jøde. For man er jøde bare hvis man har en jødisk mor eller selv har gjennomgått en gyldig omvendelse til jødedommen.

I tillegg kommer et stort antall fremmedarbeidere. Ifølge Statistisk sentralbyrå i Israel er de 240.000, av dem er 150.000 ulovlig i Israel. Mange av disse fremmedarbeiderne er der for en kortere periode for å legge opp penger, og de vil deretter reise hjem. Men en stor del av fremmedarbeiderne ønsker selv å bli værende i Israel for godt.

Disse fremmedarbeiderne har ca. 6.000 barn som er registrert. Men det er nok langt flere som ikke er registrert. Faren er da at de vil falle utenfor samfunnets tilbud, både om utdanning og helse. Og når «ulovlige» foreldre får barn i Israel, har disse barna etter vanlig regel rett til å bli boende der. Man har sterke rettigheter i det landet hvor man er født.

Ekteskapsproblemer
Disse forholdene aktualiserer behovet for borgerlig vielse i Israel. Hittil er det bare religiøse vielser som er godkjent (jødiske, muslimske og kristne). Dersom de to ektefellene har ulik religion, kan det være vanskelig å bli viet. Mange drar til Kypros i sakens anledning, for utenlandske ekteskap blir godkjent i Israel.

Dette er i ferd med skape en ny kløft i Israel. For de sekulære jødene godkjenner mange av disse innvandrerne som jøder. De tjenestegjør jo i den israelske hæren, og noen gir sitt liv i forsvaret av Israel. De ortodokse, særlig de ultra-ortodokse (haredim), godkjenner dem ikke.

Innstramming?
Mange israelere går også inn for å stramme inn «tilbakevendingsloven», som gir alle jøder rett til å flytte til Israel og bli statsborgere der. Denne loven har en mye videre definisjon av «jøde» enn den religiøse, jødiske loven har. I dag kan enhver som har en jødisk bestefar eller bestemor reise til Israel som jøde, selv om de selv er erklærte kristne.
Dr. Asher Cohen ved Bar-Ilan-universitetet foreslår følgende innstramminger:

Ingen får flytte til Israel på grunnlag av en jødisk besteforelder uten at vedkommende jøde også bor i Israel.

De som ikke er jøder, skal ikke få statsborgerskap i Israel uten at de innen rimelig tid lærer seg hebraisk og får et visst kjennskap til jødisk historie og lov.

Og så må det blir mye lettere å omvende seg til jødedommen. I dag har haredim i stor grad kontrollen over omvendelsesprosedyrene. Og de stiller krav som er helt urealistiske hvis man ønsker at mange skal bli jøder. I tillegg til kravene til kandidatene, er kapasiteten altfor liten: Det er bare 3.000 plasser i «omvendelsesskolene», behovet er mange ganger så stort. Cohen mener at man først og fremst må satse på de unge kvinnene. For hvis de blir jøder, blir deres barn også jøder.

Kilde: En artikkel av Yair Sheleg i den israelske avisen Ha’aretz 20.12.2001.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart