Svensk opprop mot media

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Svenske jøder og Israel-venner har sendt ut et opprop mot svensk medias partiske fremstilling av Midtøsten-konflikten. Oppropet er undertegnet av forstanderne i de jødiske forsamlingene i Stockholm, Gøteborg og Malmø, samt ledere i Svensk Israel-Information og Svenska kommittén mot antisemitism.

Vi gjengir oppropet i fri norsk oversettelse:

Midtøsten-konflikten
«Partisk press oppmuntrer til hat mot jøder»

Som representanter med ulikt politisk utgangspunkt, med forskjellige yrker og religioner, vil vi i fellesskap protestere mot svenske massemediers ensidige rapportering fra Midtøsten-konflikten.

I aviser, TV og radio opplever vi en partisk behandling og en fordømmelse av Israel, mens de palestinske selvstyremyndigheters ansvar ikke nevnes, eller tones ned. Israel fremstilles som en trussel mot verdensfreden, mens palestinerne beskrives som frihetskjempere.

Stadig påminnes vi om Sharons politiske historie, mens Arafat, som gav verden flykapringer og nå er på vei til å inspirere nye selvmordsbombere, går moralskt fri.

Som en følge av den massive anti-israelske kampanjen har vi observert en dramatisk økning av anti-jødisk aktivitet og uttrykk for antisemittisme i det svenske samfunnet.

Den enøyde kritikken mot Israel hjelper ikke frem til en fredelig løsning i Midtøsten-konflikten. En av konsekvensene er derimot at man indirekte og direkte oppmuntrer til hat og voldstendenser mot den jødiske minoriteten i Sverige.

Sverige bør med all kraft arbeide for forhandlinger som kan lede frem til en to-statsløsning med sikre og anerkjente grenser. Vi som håper på fred og sikkerhet for både israelere og palestinere, forventer oss at massemediene upartisk skildrer både sidenes synspunkter og handlinger, og samtidig tar hensyn til konfliktens historiske bakgrunn.

Lena Posner-Körösi
Ordförande Judiska församlingen, Stockholm
Anders Carlberg
Ordförande Judiska församlingen, Göteborg
Bernt Katina
Ordförande Judiska församlingen, Malmö
Hadar Cars
Ordförande Samfundet Sverige-Israel
Elisabeth Abramowicz
Ordförande Svensk Israel-Information
Sverker Oredsson
Svenska kommittén mot antisemitism

Så langt oppropet fra Sverige. Israel-vennene over kjølen opplever altså akkurat de samme fenomenene som Israel-venner i Norge.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart