Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Undersøkelseskommisjonen en alvorlig trussel

Lørdag 27. april kommer FNs undersøkelsesteam til Israel for å begynne arbeidet med å finne ut hva som skjedde i flyktningeleiren i Jenin.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Israel er skeptisk til opplegget, men understreker samtidig at landet ikke har noe å skjule. Er ikke det mistenkelig? Hva er det Israel reagerer på?

a) Særbehandling: Her har det vært en krig med langt færre drepte enn i kriger i vestlige lands regi. Og så skal den undersøkes, som den eneste av alle krigene.

b) Sammensetningen av kommisjonen: Israel bad om at kommisjonen ble sammensatt av militære eksperter, som kan vurdere krigen ut fra hva som er vanlig og nødvendig i krig. I stedet ble den stort sett sammensatt av folk som er eksperter på hjelpearbeid og menneskerettigheter. Det gir i utgangspunktet en helt feil vinkling.

c) Israelske offiserer får visstnok ikke lov til å komme inn i leirenfor å forklare på stedet hva som skjedde. Israelere får da antakelig heller ikke lov til å delta i arbeidet med å avsløre det israelerne hevder er i ferd med å skje: Palestinerne bringer lik fra gravsteder i nærheten til nylagede massegraver i Jenin.

d) Det er uklart om kommisjonen skal behandle hva palestinerne gjorde i flyktningeleiren i Jenin (trening, utrustning og utsendelse av terrorister, våpenfabrikker), det som gjorde at Israel måtte gå inn der.

e) Det verste er mandatet kommisjonen har:

Israel har ingenting imot en kommisjon som undersøker om det har vært en massakre i Jenin, eller om Israel har brukt hardere metoder enn det vestlige land bruker når de er i krig. Israel ville komme fint ut av enhver slik undersøkelse.

Men man trenger ikke å være noen ekspert for å kunne fastslå at så lenge verden har stått, har det aldri vært en krig hvor ikke en hjelpearbeider kunne sitte på et kontor etter krigen og finne ut atnoen er drept unødvendig. Slik mandatet ble utformet, kan enhver israeler bringes for den internasjonale domstolen i Haag tiltalt for krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten hvis kommisjonen skulle finne ut dette om vedkommende.

Resultatet kan da bli at israelere skal tiltales for «krigsforbrytelser» og dømmes for det av representanter for land som selv har gått og går langt mer brutalt fram i kriger i Afghanistan, Kosovo, Irak og andre steder, og som ikke bringer noen av sine for retten for dette.

Med andre ord: Det innføres regler og straffer som i hele verden gjelder bare for israelske jøder, og som vil gjøre det helt umulig for Israel å forsvare seg på noen måte. Det er naturligvis også hensikten.
Alle ansvarlige politikere i Israel, i hele bredden, betrakter dette som et svik og en grunnleggende trussel mot staten Israels eksistens. Intet mindre.

Dette er bakgrunnen for at Israel forlanger immunitet for sine soldater. Israelske soldater skal behandles likt alle andre i verden. De skal tiltales hvis og når de gjør noe som vestlige soldater ville bli tiltalt for, ikke ellers.

Det hører også med i bildet av FNs generalsekretær, Kofi Annan, hadde lovt at Israel skulle få uttale seg om mandatet, sammensetningen av kommisjonen osv. Men han brøt løftet.

Drepte i Jenin

Fredag 27. april hadde Uzi Benzimann en artikkel i Ha’aretz. Der står følgende tall om drepte i kampene i Jenin-leiren, som rimeligvis var ajour da journalisten skrev artikkelen:

Det er funnet 45 lik i leiren. Bare tre av dem var sivile, resten var bevæpnet.

Palestinerne hadde fra begynnelsen av en liste på 3.000 savnede. Den er nå kommet ned i 150. (Israel venter at tallet vil synke ytterligere.)
Israel har hele tiden hevdet at palestinerne minela bygninger og at det ikke bare var å sende redningsarbeidere inn. Det er blitt bevist da internasjonale hjelpeteam så bort fra Israels advarsler og ble såret av eksplosivene som var tiltenkt israelerne.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart