Egne regler for jøder

I vår artikkel Undersøkelseskommisjon en alvorlig trusselskrev vi at FN og "menneskerettsorganisasjoner" vil kunne tiltale israelske soldater for krigsforbrytelser mens de selv sitter på et fredelig kontor og mener at noen er blitt drept unødvendig i kampene.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Israelske soldater vil kunne bli dømt av land som selv går langt mer brutalt til verks i sine kriger (USA, Storbritannia og andre NATO-land, Russland og mange andre). Det er land som blant annet bruker artilleri og bombing fra stor høyde i situasjoner hvor Israel risikerte sine egne soldaters liv (og mistet mange soldater) i bakkekrig for ikke å påføre palestinerne unødige tap.

Ødelagte hus
Det viser seg å være enda mer urettferdig. 29. april brakte Vårt Landen NTB-melding om et besøk David Holley, «menneskerettighetsekspert» fra Amnesty International, avla i flyktningeleiren i Jenin, hvor de hardeste kampene foregikk. Amnestys mann bekrefter at det ikke er noe som tyder på en massakre i leiren. Men så sier han om ødelagte hus: «Israel kan ikke ha ødelagt husene mens skuddvekslingene pågikk. Det er åpenbart at dette ble gjort etter at kampene hadde stoppet, og det framstår som en kollektiv straff og en krigsforbrytelse, sa Holley.»

Altså: At Israel raserte hus som var minelagt, men uten folk, er enkrigsforbrytelse. For det skal israelere kunne stilles for domstolen i Haag, på linje med folk som har myrdet et stort antall mennesker i rene massakrer.

Med dette har Amnesty etter min oppfatning definitivt gått inn i gruppen useriøse organisasjoner, som lar seg blinde av jødehat og som ikke fortjener støtte fra noe anstendig menneske. Og som dessverre svekker sin troverdighet i de (mange) tilfellene det kan haberettiget kritikk, også mot Israel.

Bare for jøder
Å ødelegge tomme hus som et ledd i krigføring er altså nå blitt enkrigsforbrytelse. Tror noen at russere, amerikanere, briter, franskmenn og andre har begynt å skjelve for at de skal bli trukket til Haag for bombing fra stor høyde, for å ha ødelagt bruer, for å rasere hele bydeler, osv.? Tror du at russere, amerikanere, briter, arabere, kinesere osv. frykter at hjelpearbeidere skal vurdere om noen tsjetsjener, iraker, serber, kurder, tibetaner eller afghaner er drept unødvendig? For ikke å si om noe hus skulle være ødelagt unødvendig i kampens hete? Selvsagt ikke, og det har FN overhodet ikke tenkt seg.
Disse reglene skal utelukkende gjelde for jøder. For mennesker ellers gjelder begrepet krigsforbrytelse bare når det er tale om rene massakrer, og da bare for dem som enten utfører dem, direkte medvirker til dem eller gir ordre til dem.

Kutte strømmen
Dersom nå FN ikke skulle klare å få gjennomslag for at hus er ødelagt unødig, har man tydeligvis noe i bakhånd. I VGs debattforum på Internett, tema for Midtøsten, skriver en som kaller seg Claymore: «Å kutte strøm og elektrisitet er en krigsforbrytelse.» En annen debattant svarer: «Mener du da at den gangen jeg var uten strøm i 17 timer i 10 minusgrader, så kunne jeg altså tiltale elektrisitetsverket for krigsforbrytelser?»

Vi ser at i sitt jødehat er en «menneskerettighetsforkjempere» villige til å tømme begrepet krigsforbrytelse for alt reelt innhold. Men, igjen: Det er regler som helt åpenbart utelukkende er beregnet på jøder.
Vi har full forståelse for at Israel nekter å samarbeide på slike premisser.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart