Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Ti prosent arbeidsledighet

Etter mange år med lav arbeidsledighet (5-6 %) har ledigheten de siste årene gått opp i 10-11 %. Særlig sterk har stigningen vært siden palestinerne begynte sin krig mot Israel i september 2000. Terroren, særlig i form av selvmordsbomber, har ført til at turismen til Israel er kraftig redusert. Dette har igjen satt i gang en negativ spiral:

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Bedrifter, særlig utenlandske, utsetter investeringer. Etterspørselen faller. Summen blir lavere salg, mindre inntekter, lavere forbru.

Arbeidsledigheten i første kvartal i år var på 268.500 (10,6 %). I andre kvartal var den sunket til 260.500 (10,3 %). Men dette er dessverre ikke så positivt som det kan virke. Det skyldes mest to forhold: 20.000 reservister er innkalt til ekstra tjeneste, og noen ledige blir vikarer. Dessuten har antall private sikkerhetsvakter økt sterkt. Det har gitt arbeid til noe.

I andre halvdel av 2001 var ledigheten på 220.300. Den har økt, med andre or.

Det er ett tall som ser gledelig ut: I 2. kvartal i år økte industriproduksjonen med 4,5 %. Sammen med andre tegn gir det håp om at nedgangen i det minste flater ut, og kanskje det kan bli en langsom oppgang igjen

Fremmedarbeidere

Når arbeidsledigheten blir drøftet i Israel, er det gjerne noen som påpeker at antallet arbeidsledige er nokså likt tallet på fremmedarbeidere. 2-300.000 mennesker (ikke-jøder) fra Ghana, Romania, Filippinene, Kina og mange andre land er kommet til Israel i de senere årene. De utfører i stor grad jobber israelere ikke vil ha, til lønninger som ligger betydelig under det israelere får. Men for mange av dem betyr oppholdet i Israel at de kan stifte familie og bygge hus når de kommer hjem, eller forbedre sin families situasjon i hjemlandet. Så selv om den offisielle politikken er å få en stor del av dem tilbake til deres hjemland, er antallet i praksis nokså stabilt, ser det ut for.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart