Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Ti prosent arbeidsledighet

Etter mange år med lav arbeidsledighet (5-6 %) har ledigheten de siste årene gått opp i 10-11 %. Særlig sterk har stigningen vært siden palestinerne begynte sin krig mot Israel i september 2000. Terroren, særlig i form av selvmordsbomber, har ført til at turismen til Israel er kraftig redusert. Dette har igjen satt i gang en negativ spiral:

Bedrifter, særlig utenlandske, utsetter investeringer. Etterspørselen faller. Summen blir lavere salg, mindre inntekter, lavere forbru.

Arbeidsledigheten i første kvartal i år var på 268.500 (10,6 %). I andre kvartal var den sunket til 260.500 (10,3 %). Men dette er dessverre ikke så positivt som det kan virke. Det skyldes mest to forhold: 20.000 reservister er innkalt til ekstra tjeneste, og noen ledige blir vikarer. Dessuten har antall private sikkerhetsvakter økt sterkt. Det har gitt arbeid til noe.

I andre halvdel av 2001 var ledigheten på 220.300. Den har økt, med andre or.

Det er ett tall som ser gledelig ut: I 2. kvartal i år økte industriproduksjonen med 4,5 %. Sammen med andre tegn gir det håp om at nedgangen i det minste flater ut, og kanskje det kan bli en langsom oppgang igjen

Fremmedarbeidere

Når arbeidsledigheten blir drøftet i Israel, er det gjerne noen som påpeker at antallet arbeidsledige er nokså likt tallet på fremmedarbeidere. 2-300.000 mennesker (ikke-jøder) fra Ghana, Romania, Filippinene, Kina og mange andre land er kommet til Israel i de senere årene. De utfører i stor grad jobber israelere ikke vil ha, til lønninger som ligger betydelig under det israelere får. Men for mange av dem betyr oppholdet i Israel at de kan stifte familie og bygge hus når de kommer hjem, eller forbedre sin families situasjon i hjemlandet. Så selv om den offisielle politikken er å få en stor del av dem tilbake til deres hjemland, er antallet i praksis nokså stabilt, ser det ut for.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart