Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Ørkenen kan fordrives

År etter år går millioner mål åkerland tapt i Asia og Afrika, og stadig flere mennesker lider nød. Trær hugges til brensel, og ørkenen brer seg. Hvordan kan man snu en slik utvikling?

Bibelsk fruktbarhet gjenvinnes:År etter år går millioner mål åkerland tapt i Asia og Afrika, og stadig flere mennesker lider nød. Trær hugges til brensel, og ørkenen brer seg. Hvordan kan man snu en slik utvikling?

Israel har bevist at det går an. De fleste jordbruksområdene, parkene og byene i Israel var en gang sumper, sanddyner eller klipper. Det viser at menneskene kan vinne i kampen mot naturen. Menneskene har skapt ørkenen, men de kan også stanse den og hindre den i å spre seg.

Hvert år kommer mennesker fra den 3. verden til Israel for å lære av israelske eksperter hvordan de gjør det mulig å leve der hvor det før var ørken. Arkeologiske utgravninger har vist at det ble drevet jordbruk på Bibelens tid der hvor det i dag er ørken.

Forskerne kombinerer moderne teknikk med gamle bibelske metoder, og det har lykkes dem å gjenskape de gamle terrassene, plante skog og drive ørkenjordbruk som på Bibelens tid.

Trær er symbol på optimisme, livskraft og tro på fremtiden. Hvert år plantes det minst 3 mill. trær i Israel, mange av dem på områder med minimal nedbør, slik som i Yatir i det nordlige Negev hvor det faller mindre enn 250 med nedbør hvert år. I dette området vokser de fleste av de norske skogene. Der hvor det er plantet store områder med trær, øker nedbøren, og ørkenen gir tapt. Fjellene nær Eilat, sand- og løssområder rundt Beersheba kalksteinsfjell ved de bratte skråningene ned mot Dødehavet og Aravadalen mellom Dødehavet og Rødehavet hører til de tørreste og varmeste områdene i verden, og de var lenge ansett som helt ufruktbare. Disse ørkenområdene utgjør over halvdelen av Israels areal. De har god plass og er nøkkelen til Israels framtid.

Hvordan har det vært mulig å forvandle disse tørre områdene? Ett eksempel er Yatir på Judeafjellenes sydskråning. Da treplantingen begynte der i 1965, mente ekspertene at forsøket var dømt til å mislykkes. I dag teller de to store skogene Lahav og Yatir over 20 mill. trær og gir rekreasjonsmuligheter til innbyggerne i Beersheba, Arad og Dimona. Foruten skogene er det plantet to store parker, den ene i Negevs vestlige del, Park Eshkol nær Ofakim, hvor tamarisker, daddelpalmer og peppertrær danner et grønt paradis. Den andre store parken er Park Golda med en stor dam midt inne i ørkenen. Det plantes trær langs hovedveiene og rundt ørkenbyene for å hindre frammarsjen av sand som ellers ville vandre og dekke veier og marker. Skogplanting er bare ett ledd i kjeden av JNF/KKL-foretagender som skal beskytte menneskene som bor ved ørkenranden og bringe framskrittet ut til dem.

SATAF er et område i utkanten av Jerusalem med gamle eroderte terrasser ca. 600 m.o.h.. Man har funnet tunneler utgravd i fjellene helt fra Bibelsk tid med to naturlige kilder, som bringer vann fra den ene terrassen ned til den neste. Israelsk ungdom, speidere og skoleelever bruker av sin fritid til å restaurere de gamle terrassene og dyrke grønnsaker der vannet på naturlig måte fra kildene. Der kommer også folk fra Jerusalem som ønsker å leie en parsell for å dyrke sine egne grønnsaker. Man får ikke bruke kunstgjødsel, og all vanning må skje på naturlig måte. Stedet blir passet av to familier som bor fast der.

I dette området har man funnet keramikk fra romersk og bysantinsk tid. Terrassene var forfalt og erodert før israelsk ungdom tok fatt og begynte restaureringen med hjelp fra JNF. Vinranker, grønnsaker og frukttrær vokser til, og alt dyrkes som i gamle dager. Det går bilvei fram til Sataf, og derfra har man utsikt til Hadassa-sykehuset.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart