Irak etter Saddam

I Jerusalem Post for 17. oktober gjør Danielle Pletka seg noen tanker om hva som kan skje, og bør skje, i Irak og andre arabiske land etter at Saddam Hussein er fjernet. Noen få punkter, fritt gjengitt:

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Iran er styrt av shia-muslimer. Alle arabiske land har hittil vært styrt av sunni-muslimer. Hvis det skal bli noe som ligner på demokrati i Irak, vil shia-muslimene (som er den største gruppen) få en dominerende stilling. Hvilke virkninger det kan få i andre arabiske land, er det ingen som vet. I Bahrain utgjør shia-muslimene 70 % av befolkningen, men er holdt utenfor styre og stell. I Saudi-Arabia er det også en stor shia-muslimsk gruppe, spesielt i de mest oljerike områdene, og de er undertrykt. Mange arabere frykter at shia-muslimene vil bli en slags femtekolonne for Iran. Men det er mange faktorer som tyder på at den frykten er ubegrunnet.

Kurderne er også en stor folkegruppe. De er jaget, drept og undertrykket.

Men dersom alle folkegruppene i Irak skulle få hver sin stat, eller utstrakt selvstyre, vil det begynne en ond sirkel av krav og motkrav om makt og ressurser, og det vil bli en uløselig knute. Kanskje løsningen er privatisering, uten å gjøre forskjell mellom etnisk og religiøs bakgrunn?

Dersom det skulle lykkes å få til noe som er noenlunde vellykket i Irak, vil det øke presset på herskeren i Syria ytterligere. I heldigste fall kan det bli en demokratiseringsprosess der også.

Det gjenstår å se om reelt demokrati er mulig i muslimske samfunn generelt og i den arabiske verden spesielt.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart