Stadig bedre vannsituasjon

26. mars meldte Jerusalem Post at vannstanden i Kinneret (Genesaretsjøen) hadde steget med 15 cm de siste dagene. Det har ofte vært regn, og tilsiget til innsjøen fortsetter.

26. mars meldte Jerusalem Post at vannstanden i Kinneret (Genesaretsjøen) hadde steget med 15 cm de siste dagene. Det har ofte vært regn, og tilsiget til innsjøen fortsetter.

Vannstanden er steget med 3,78 meter fra begynnelsen av regntiden. Det er nå 1,74 cm igjen til det som er regnet som maksimal vannstand.

Vinteren 1991-92 steg vannstanden med 4 meter. Da var sjøen full, høyere vannstand ville ført til flom i Tiberias. Derfor ble slusene i sørenden av sjøen åpnet, slik at vann fra Genesaretsjøen rant videre ned i Dødehavet. (Det skjer nå i ganske liten grad. Det er derfor liten etterfylling av Dødehavet, og vannstanden der synker stadig. Men den sjøen er dyp, så det vil ta lang tid før den eventuelt tørker opp.)

Selv om det ikke skulle bli mer regn denne vinteren, vil vannstanden stige ytterligere. En viktig faktor er snøsmeltingen på Hermonfjellet, det er mye snø der. Vannmyndighetene håper at det også kommer mer regn, og at vannstanden vil stige med minst en meter til. Det er ikke sannsynlig at den vil nå flomgrensen, men det er håp om at det ikke vil mangle så mye.

Den forholdsvis store mengden av regn har også bedret status for grunnvannsreservene noe. De brukes i meget stor grad som vannkilde i Israel. Et stadig synkende vannspeil i grunnvannet har gjort det stadig mer utsatt for tilsalting ved at havvann siger inn.

Men Israel kan ikke basere seg på at hver vinter blir som denne. Da Kinneret og grunnvannsbassengene var fulle våren 1992, gikk det bare noen få år før det var krise. Israel må derfor fortsette å bygge ut sin kapasitet til å avsalte sjøvann (og brakkvann).

Relatert tema:
Vann

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart