Redusert repitisjonstjeneste

Den israelske økonomien er i krise. Det er kutt i budsjettene til mange gode saker.

En følge av det er at den israelske hæren har redusert antallet dager voksne menn skal gjøre reservetjeneste fra 32 til 25 dager i året.
Ingen vet hvor lenge en slik beslutning blir stående. I mars tillot Knesset at hæren kan kalle inn til hele 43 dagers tjeneste årlig: 32 dager med felttjeneste, 5 dager med øvelse og 6 enkeltstående dager. Men dette året kaller hæren altså inn betydelig mindre enn denne øvre grensen.

Reduksjonen har gått sterkest ut over øvelsen, treningen i «vanlig krig».

Men dersom det blir mye terror, kan det hende at hæren utvider tjenesten igjen.

Uansett er jo også 25 dagers militærtjeneste hvert år til man er nærmere 50 år svært mye.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart