Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Religiøs diskriminering i Saudi-Arabia

15 % av de 20 millioner innbyggerne i Saudi-Arabia er shia-muslimer. De fleste bor i den oljerike provinsen al-Sharkiyah. Mange av dem tilhører middelklassen i byene. De er godt representert i frie yrker og i det private næringslivet.

Men som religiøs minoritet er de holdt utenfor i offentlig sektor. Av de 400 høyeste stillingene i regjeringsapparatet, er bare en undersekretær shiamuslim. Av de 120 medlemmene i parlamentet (som er utpekt ovenfra) er bare to shiamuslimer.

Den ledende retningen av Islam i Saudi-Arabia er Hanbali-retningen, som er sunni-muslimsk. De ledende teologene der sier offentlig at shiamuslimene ikke kan regnes som muslimer. Domstolene godtar ikke vitnemål fra shiamuslimer. Det er forbudt for folk fra den herskende retningen å gifte seg med shiamuslimer. De radikale sunni-teologene vil ikke bli «urene» ved å håndhilse på en shiamuslim!

Presset mot shiamuslimene er så sterkt at mange av dem fortier sin tro overfor myndighetene. Hvordan de blir behandlet, går riktignok i bølger: Det varierer fra at de blir oversett og til aktiv undertrykkelse.
På 1980-tallet sendte nabolandet Iran agitatorer ut til shiamuslimene i Saudi-Arabia for å få dem til å støtte Khomeini. De lyktes ikke, shiamuslimene var lojale. Men dette ble et påskudd til nye forfølgelser. Mange shia-muslimer dro derfor fra landet, særlig til Iran og Storbritannia.

Etter som militante utgaver av sunniretningen av Islam har vokst, har shiamuslimene valgt å støtte kongedømmet. Faller det, kan makten i landet gå til fanatikere som vil gi dem tre valg: Omvende seg til den «rette» versjonen av Islam, dra fra landet eller dø.
Shiamuslimene krever å bli anerkjent som ekte muslimer. De krever å få fjernet fra skolebøkene slike påstander som at «shia-troen ble oppfunnet av en jøde for å splitte Islam» og at shiaene praktiserer incest og kannibalisme. De forlanger også likhet for loven og adgang til å vitne for retten.

Kilden for denne artikkelen er en artikkel av Amir Taheri 15. mai i Jerusalem Post. For egen regning vil vi tilføye at dette mønsteret minner svært mye om hvordan religiøse minoriteter, ikke minst jødene, har hatt det i muslimske land gjennom århundrene. Selv om Saudi-Arabia er mer fanatisk enn de fleste, blir religiøse minoriteter undertrykket på ulike vis i de fleste arabiske land fremdeles. Det er en viktig grunn til at jødene må ha en stat hvor de er i flertall og kan ha kontroll over sin egen skjebne.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart