Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Bakgrunn for Hamas

Hamas (et ord som betyr mot og tapperhet) er en radikal islamistisk organisasjon som ble til under den første fasen av den første intifadaen.

Hamas (et ord som betyr mot og tapperhet) er en radikal islamistisk organisasjon som ble til under den første fasen av den første intifadaen.

Hamas har spilt en vesentlig rolle i voldelige, fundamentalistiske ødeleggelser og radikale terroristoperasjoner mot både israelere og arabere. Den første tiden var organisasjonen ledet stort sett av mennesker fra territoriene som identifiserte seg med Det Muslimske Brorskap (MB).

Intifada I
I løpet av intifadaen utviklet Hamas seg sterkere ettersom de utvidet sin virksomhet også på Vestbredden. De ble som følge av dette den dominante islamske fundamentalistorganisasjonen i de to territoriene (Gaza og Vestbredden). Den definerer sitt viktigste virkemiddel for frigjøringen av Palestina «fra Middelhavet til Jordanelven» som jihad (hellig krig). Da Hamas deltok i gatevold og mord, forsterket det sin appell overfor radikale palestinerne. Som en følge av sine ødeleggelser og terroraktiviteter, ble Hamas erklært fredløse av Israel i september 1989.

Vokser i styrke
Etter Gulf-krigen har Hamas blitt den ledende iverksetter av terroraktivitet over hele territoriene, samt inne i Israel. I dag har det blitt den mektigste terrorgruppen etter Fatah, og blir ofte sett på som en truende utfordrer til de sekulære nasjonalistene i det palestinske samfunnet.

Mer om bakgrunnen for Hamas
Hamas er et akronym for «Den Islamske Motstandsbevegelsen» (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya). Dens organisatoriske og ideologiske kilder er Det Muslimske Brorskap (MB) som ble oppstartet i 1920-årene i Egypt, og styrket sin aktivitet på 60- og 70-tallet i den arabiske verden, mest i Jordan og Egypt.

Operative i territoriene
De muslimske brødre var også aktive på Gaza-stripen og Vestbredden. Hjørnesteinen i Det Muslimske Brorskap er systemet av essensielle sosiale aktiviteter som de kaller Da’wah. I de tjue årene som fulgte den første intifadaen fra 1987, bygde de seg en imponerende sosial, religiøs, utdannende og kulturell infrastruktur, som gav dem en politisk skanse både på Gaza-stripen og på Vestbredden. Dette ble en suksess, bortsett fra deres mangel på støtte for sin nasjonalistiske politikk med væpnet krig.

Hamas starter opp
Hamasbevegelsen ble opprettet i 1987 av sjeik Ahmed Yassin, bevegelsens religiøse leder, som en islamsk organisasjon med navn Al-Mujamma Al Islami. Denne utvidet sin tilhengergruppe gjennom religiøs propaganda og sosialt arbeid.

En viktig rolle i Hamas’ suksess er deres innflytelse på Gaza-stripen. Det store antallet flyktningleirer og den relativt lave statusen til nasjonalistiske elementer der inntil nylig, gjorde det mulig for Hamas å skyte røtter blant flyktningene. Troen på en løsning som vil inkludere frigjørelsen av hele Palestina er mer attraktiv for mennesker på Gaza-stripen, enn de sosiale faktorene som heller gir næring til den islamske innflytelsen i området.

En annen faktor som tjener populæriteten til det islamske fenomenet, var at den palestinske nasjonalistiske bevegelsen og PLO flyttet det sentrale av sin politiske makt bort fra Palestina, ved å anskaffe seg et eksternt lederskap på bekostning av et internt inne i territoriene. I kontrast til dette utviklet de islamske gruppene og dets lederskap seg i Palestina (al-dakhil) og kunne slik bedre tjene palestinernes interesser.

Engasjerer seg sosialt
Den islamske infrastrukturen i territoriene var separat, men parallell til de nasjonalistiske institusjonene som ble bygget av PLO i 1980-årene. Hamas lyktes med å skape et sosialt system som gav et alternativ til den sosial-politiske strukturen til PLO. Hamas’ prestisje er basert på både dets ideologiske og praktiske kvalifikasjoner, og er en bevegelse som gir et bidrag til det palestinske dagliglivet, som er identisk med bidraget til kampen mot Israel og okkupasjonen.

Den viktigste forandringen i Det Muslimske Brorskap var dets transformering fra passivitet mot den israelske kontrollen, til militant og voldelig aktivitet i stor skala, spesielt i og fra Gaza-stripen. Bevegelsen endret sitt navn til Den Islamske Motstandsbevegelsen – Hamas, og adopterte sin palestinske karakter og patriotisme. Den erklærte at den ikke ville være bare en parallell styrke til den nesten absolutte kontroll til PLO og dets fraksjoner over palestinerne i territoriene, men en alternativ styrke.

Den Islamske Pakt
I august 1988 publiserte Hamas Den Islamske Pakt, dens ideologiske trosbekjennelse som presenterer organisasjonens politikk på alle plan i kampen, både mot Israel og den nasjonale bevegelsen av PLO. Hamas Pakten utfordret PLO og dets påberopte krav om å være den eneste legitime representant for det palestinske folk, men søker ikke PLOs ødeleggelse. Midlet brukt av Hamas for å øke dens innflytelse i gatene var moskeene. Moskeen var første stopp på veien til sivilt opprør. På samme tid jobbet Hamas-lederne med å sette opp ulike apparater i bevegelsen. I tro med tradisjonen i Det Muslimske Brorskap, bygde sjeik Yassin Hamas opp som en undergrunnsbevegelse. Han bestemte seg for å dele opp de ulike apparatene og aktivistene i området, og bruke kun kodede beskjeder i den interne kommunikasjonen.

Mujahidin
Det militære apparatet ble kalt Mujahidin. I begynnelsen strevde ikke lederskapet mot et stort antall aktivister i organisasjonen. Målet for grunnleggerne var å sette opp aktivitetinstrumenter som vil være avhengig av en mindre grupper aktivister. Men en ny generasjon av gateledere oppstod som følge av det komplekse struktursystemet bygd av MB i løpet av de forgående årene. Denne generasjonen, lydig og full av religiøs glød, har blitt spydspissen i den islamske kampen.

Oppstarten av Izz Al-Din Al-Qassam Bataljonene
Zaccaria Walid Akel, overhodet i terrorfløyen av Hamas, satt i begynnelsen av 1991 opp de første avdelingene av Izz Al-Din Al-Qassam bataljonene. I sine første faser kidnappet og drepte terroravdelingene mennesker som de mistenkte for å samarbeide med Israel. Drapet på Kfar Darom-innbygger Doron Shorshan i desember 1991 var det første mordet på en israelsk sivilborger utført av Izz Al-Din Al-Qassam skvadronene og markerte forandringen i Hamas’ måte å drive virksomhet.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart