Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Obama: – Noen ganger er krig nødvendig

- Krigens instrumenter spiller en rolle i å bevare freden, slo fredsprisvinner Barack Obama fast under sin tale ved prisutdelingen.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig
President Barack Obamas forsvar for rettferdige kriger var hovedoppslag i alle de tre store engelskspråklige nyhetsnettsidene i Israel torsdag ettermiddag.

– Men krig i seg selv er aldri ærefull, og vi må aldri fremstille den slik, la han til.

– De som ønsker fred kan ikke stå passive mens nasjoner væpner seg med atomvåpen, sa Obama. Han refererte særskilt til Iran og Nord-Korea.

Presidenten påpekte at menneskers frykt for å miste det de verdsetter med sin identitet leder til konflikt.

– Noen ganger virker det som vi går tilbake. Vi ser det i Midtøsten, hvor konflikten mellom arabere og jøder ser ut til å hardne til. Vi ser det i nasjoner som er slitt i stykker etter etniske skillelinjer, sa Obama.

Utover disse bemerkningene, nevnte ikke Obama Israel eller konflikten med naboene i talen. Men han tok opp trusselen fra terror på generell basis.

– Moderne teknologi gir et lite antall menn med et forvokst sinne til å myrde uskyldige i en grotesk skala, sa Obama.

– Ingen hellig krig er en rettferdig krig. For dersom du virkelig tror at du utfører en gudommelig vilje, da er det ingen grunn til å være tilbakeholden – ingen grunn til å spare den gravide moren, eller doktoren, elller til og med en person med samme religion. Slik et vrengt religionsbilde er ikke bare uforenelig med fred, men med religionens hensikt – for den ene regel som ligger i hjertet av alle store religioner er at vi gjør mot andre som vi vil at andre skal gjøre mot oss, sa Obama.

Som president av USA, kan ikke Obama kun følge ikke-volds eksemplene til Gandhi og Martin Luther King.

– Jeg står overfor verden som den er, og kan ikke forholde meg passiv overfor truslene mot det amerikanske folk. For ikke ta feil: Ondskap eksisterer i denne verden. En ikke-voldelig bevegelse kunne ikke ha stanset Hitlers hærstyrker.
Forhandlinger kan ikke overbevise al-Qaida ledere om å legge ned sine våpen. Å si at bruk av makt noen ganger er nødvendig, er ikke å oppfordre til kynisme – det er å erkjenne historien, menneskets ufullkommenhet og fornuftens begrensninger, sa Obama.

Presidenten påpekte at USA aldri har kjempet noen krig mot et demokrati.
– Jeg mener freden [i et land eller område] er ustabil dersom innbyggere blir nektet å ytre seg og drive sin religionsutøvelse i frihet, velge sine egne ledere eller arrangere samlinger uten frykt, sa Obama.

En overbevisning om at fred er ønskelig, er sjelden nok til å oppnå den, sa han også.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart