Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Har Det muslimske brorskap moderert seg?

Det muslimske brorskapet støtter fortsatt terror og hellig krig, viser en ny rapport fra Jerusalem Center for Public Affairs.

Det muslimske brorskaps rolle i demonstrasjonene i Egypt har blitt tonet ned i vestlige medier. Vi har sett det samme her hjemme. Kommentatorer, analytikere og eksperter har fokusert på alt det positive som kan komme ut av et maktskifte i Egypt, men tatt lite høyde for at dette kan åpne dørene på vidt gap for islamistiske krefter. Det har til og med blitt hevdet at Brorskapet har moderert sitt budskap de siste årene.

Ikhwan
Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) slapp nylig en rapport om Det muslimske brorskap og deres budskap og ideologi. Det er JCPAs leder Dore Gold som står bak rapporten.

På arabisk heter Det muslimske brorskap (MB) «Ikhwan al-Muslimun» eller bare «Ikhwan» (Brorskapet). Det ble opprettet i 1928 av den egyptiske skolelæreren Hassan al-Banna. Det startet opp som en sosial og religiøs bevegelse, men har etter hvert gitt militær trening og utført terrorangrep mot egyptiske regjeringer og landets koptiske kristne. I desember 1948 drepte de statsminister Mahmoud al-Nuqeashi Pasha og forsøkte å drepe landets øverste leder Abdul Nasser i oktober 1954.

Ekspansjon
I årenes løp har organisasjonen opprettet kontorer i mange arabiske land, samt USA, Frankrike og Storbritannia.

MB har helt siden starten hatt som hensikt å ekspandere. Ønsket er å gjenopprette «Det islamske imperiet» – et samlet arabisk rike. De støtter krig for å vinne tilbake tidligere muslimske områder som Spania, Sør-Italia og Balkan og generelt bryte ned Europa og USA gjennom hellig krig (jihad).

Kun gjennom jihad
Den nåværende lederen for Det muslimske brorskap i Egypt, Muhammed Badi, avslørte i en preken i september 2010 sitt syn på slik hellig krig.

– Muslimer i dag må forstå at forbedringen og forandringen av den muslimske nasjonen som vi søker kun kan bli oppnådd gjennom jihad og offer, og av en jihad-generasjon som søker død – akkurat som våre fiender søker liv, sa Badi

Driver terrorutdanning
Fra sin begynnelse og fram til i dag har MB støttet slik bruk av vold og militære aktiviteter for å nå sine mål. Når man ser på CV-en til dem som har fått trening og utdanning av organisasjonen, understrekes dette inntrykket.

Abdullah Azzam (fra Jordan MB) og Muhammed Qutb (fra Egypt MB) underviste begge ved Kong Abdul Aziz-universitetet i Saudi Arabia. Her var blant annet Osama bin Laden student. Azzam slo seg sammen med sin elev for å bekjempe Sovjet i Afghanistan. En som vokste opp i organisasjonen i Egypt, er dessuten viseleder under bin Laden, Ayman al-Zawahiri. al-Qaidas Khalid Sheikh Muhammed, som regisserte og organiserte 11. september 2001, ble undervist i Kuwait MB.

Premissleverandør
I den arabiske verden regnes Det muslimske brorskap som selve premissleverandøren for islamistisk ideologi og teologi. Denne ideologien har gjort at en rekke journalister og redaktører i Midtøsten har advart mot terrorbevegelsens farlige hensikter.

Spaltist Tariq Hasan i Al-Ahram (Egypt) skrev i juni 2007 at MB planlegger en voldelig maktovertakelse i landet. Han mener de ønsker å kopiere Hamas sitt kupp på Gaza-stripen ved å bruke sine egne militante styrker i kampene.

En annen spaltist som har tatt til orde mot grupperingen er Hussein Shobokshi fra Al-Dharq al-Awsat (Saudi Arabia). Oktober samme år skrev han at «fram til i dag» har MB «ikke skapt noe annet enn fanatisme, splittelse og ekstremisme, og i noen tilfeller blodbad og drap.» Det faktum at begge disse avisene er statseide viser at heller ikke de arabiske statene selv har særlig tro på at Brorskapet har moderert seg.

Naive USA
Et eksempel på Vestens naivitet i forhold til MBs innflytelse og popularitet kan vi se i en avgjørelse USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice tok i 2005. Hun presset president Hosni Mubarak til å åpne for at flere kunne delta i parlamentsvalg. Det førte til at Brorskapet økte sin representasjon fra 15 til 88 seter.

Det virker som nåværende president Barack Obamas administrasjon i Washington har adoptert denne naive holdningen til Brorskapet, mener Dore Gold. De har nemlig uttalt at de ikke utelukker at MB deltar i framtidige demokratiske valg i Egypt.

Så langt JCPA.

Burde MB få stille til valg?
«Hamas var jo folkevalgt» er argumentet mange Israel-kritikere bruker når de skal forklare hvorfor de mener Jerusalem bør samtale med terrorgruppen. Men gjør vel det faktum at noen er folkevalgte dem nødvendigvis stuerene over natten?

Hamas sitt charter er ikke endret etter valgseieren i 2006. Deres mål står fortsatt fast: Å eliminere Israel og drepe jøder før dommens dag. Det er heller ingen som helst grunn til å tro at Det muslimske brorskaps ideologi vil bli mindre ekstrem dersom de får politisk innflytelse. Det er ikke bare naivt, men det er en svært farlig holdning som slike grupperinger vet å utnytte.

Ville utnytte «demokratiet» i 2007
Da organisasjonen stilte til parlamentsvalg i 2007, var det ikke fordi de anerkjente demokratiske valg. De gjorde det klart for velgerne at valget ble utnyttet for å opprette et islamsk regime og deretter fjerne demokratiet.

– Det muslimske brorskap forkynner Allahs vei … [og deltar derfor for] å oppfylle Allahs befalinger på fredelige måter, ved å bruke eksisterende konstitusjonelle institusjoner og en beslutning bestemt av valgurnene, het det i valgprogrammet, som også sier:

– Statsformen i Egypt må være republikansk, parlamentarisk og demokratisk i samsvar med islamsk sharialov […] Sharia sikrer frihet for alle.

Sharia er løsningen
Men betyr det at de anerkjenner demokratiske valg slik vi kjenner dem? Slettes ikke, forklarer deres øverste åndelige leder Muhammed Mahdi Akef i et intervju med Al-Karama samme år. Da avslørte han at han MBs slagord i valgkampen ville bli «Sharia er løsningen». Han forklarte at kun islam, som har blitt gitt til menneskene av Allah, er det sanne uttrykk for demokratiet.

– Islam står over […] menneskers doktriner og ideologier […] Islam og dets verdier står over Vesten ved at de etablerte det sanne demokrati, hevdet Mahdi Akef.

Vil ha en muslimsk stat
Dette blir enda klarere i egenpresentasjonen som finnes på MBs hjemmesider.

– Vi ønsker muslimske individer, muslimske hjem, et muslimsk hjem, en muslimsk regjering og stat som vil lede de islamske landene.

Kan vinne, som nazismen og Hamas
Hvorfor skulle ting være noe annerledes dersom det blir et fritt valg i Egypt?

Spørsmålet er om historiske ekstremistiske valgvinnere som Hamas og nazistene i det hele tatt burde fått lov å stille til valg i utgangspunktet, når deres ideologier ikke bare er demokratifiendtlige, men direkte menneskerettsstridige.

Det samme spørsmålet må gå an å stille når det gjelder en så ytterliggående bevegelse som Det muslimske brorskap.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart