Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Hva MIFF er og hva MIFF ikke er

I juni 2015 passerte MIFF 9.000 medlemmer. De siste syv årene har MIFF vokst netto med syv tusen medlemmer. (Foto: MIFF)
I juni 2015 passerte MIFF 9.000 medlemmer. De siste syv årene har MIFF vokst netto med syv tusen medlemmer. (Foto: MIFF)
Samarbeidet som er bygget opp i MIFF gjennom snart fire tiår på tvers av religiøse og partipolitiske skillelinjer er unikt.

Med Israel for fred samler Israel-venner med ulikt politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har også forskjellig syn på israelsk politikk. Når det gjelder saker som er omstridt internt i det israelske samfunnet, formidler vi de store gruppenes ulike hovedsyn, uten som organisasjon å ta stilling til spørsmålene.

Det er mange Israel-organisasjoner i Norge. De fleste arbeider for å spre en eller annen særskilt idé eller vinkling som medlemmene har om Israel.

MIFF går en annen vei. Vi tar utgangspunkt i hva de store gruppene i det israelske folk mener. Vår oppgave er å forklare til folk som forstår norsk hvordan israelere flest tenker. MIFF skal ikke ha en egen offisiell mening om alt mulig, men i første rekke formidle israelernes syn. Vi legger særlig vekt på perspektivene til de største gruppene og saker som samler bred politisk konsensus. Vi gjengir løpende fra den interne israelske debatten, hvor det også framkommer mye og frisk kritikk av skiftende regjeringers politikk.

Dersom MIFF gir et mest mulig klart bilde av hvordan israelere flest oppfatter situasjonen, har vi utført vår oppgave. Enten man er enig eller uenig i Israels politikk, tror vi de fleste vil finne det nyttig at det finnes en organisasjon som formidler denne informasjonen på norsk.

MIFF ser det ikke som sin oppgave å mene noe om saker som det er uenighet om blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så får folk trekke konklusjonene selv. Som organisasjon tar vi for eksempel ikke stilling når det gjelder jødiske bosetninger på Vestbredden fordi det er sterkt omstridt i Israel. Vi konstaterer at et stort flertall av jødene i Israel er villige til å oppgi en stor del av bosetningene i bytte for en ekte, varig fred. Problemet er at naboene ikke ser ut til å være villige til å inngå en slik fred.

MIFF er ikke en kristen organisasjon. Vi er heller ikke jødisk. MIFF er en religiøst nøytral organisasjon hvor muslimer, ateister, kristne og jøder deltar på likefot, så sant de støtter vårt formål og grunnlag.

Det betyr for eksempel at profetier, forkynnelse fra Bibelen om Israel eller andre teologiske emner holdes utenfor MIFF. Det betyr også at du aldri vil få høre salmesang eller bønn på våre møter. MIFF-medlemmer må velge andre fora for sitt eventuelle religiøse engasjement eller særinteresse knyttet til Israel.

MIFF er også en parti-politisk nøytral organisasjon. Derfor er og skal MIFF være en allianse for alle norske Israel-venner. Ingen skal misbruke MIFF til partipolitisk kamp eller som mobiliseringsverktøy i politiske saker som ligger utenfor MIFFs formål og grunnlag.

Samarbeidet som er bygget opp i MIFF gjennom snart fire tiår på tvers av religiøse og partipolitiske skillelinjer er unikt. Det vil vi alltid bevare.

 

Størst i Europa

MIFF er allerede en av de største utenrikspolitiske interesse­gruppene i Norge og den største ikke-religiøse, pro-israelske medlemsorganisasjonen i Europa. I mai 2015 trådte vi formelt inn i European Alliance for Israel. Der møter MIFFs arbeid beundring hos søsterorganisasjoner over hele kontinentet.

Men MIFFs mål er verken vekst eller å få beundring. Vår visjon er mye større enn å bygge en sterk organisasjon!

MIFFs mål er å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Alle våre medlemmer forenes i støtten til det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.

Det aller beste ville være om MIFFs innsats en dag ble overflødig! Det vil være dagen da et overveldende flertall av det norske folk forstår behovet for at Israel eksisterer som nødhavn for jøder. Det vil være dagen da det er bred politisk konsensus i Norge om å bygge nære økonomiske, politiske, kulturelle og militære bånd til Israel.

Frem til den dagen kommer, vil vi arbeide med stadig fornyet kraft. Det er derfor vi trenger å fortsette å vokse – i medlemmer, lokalforeninger, gaveinntekter, profesjonell stab med mer.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart