Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFF oppløser lokalt styre etter konflikt om foredragsholdere

Morten Fjell Rasmussen, Conrad Myrland og Bengt-Ove Nordgård fra MIFF før et besøk i Utenriksdepartementet mandag 4. mai 2015. (Foto: MIFF)
Morten Fjell Rasmussen, Conrad Myrland og Bengt-Ove Nordgård fra MIFF før et besøk i Utenriksdepartementet mandag 4. mai 2015. (Foto: MIFF)
Ikke alle Israel-aktører passer som foredragsholdere i MIFF.

Den siste tiden har det pågått en konflikt hvor flertallet av lokallagsstyret i MIFF Trondheim flere ganger har trosset retningslinjer og pålegg fra MIFF Norges hovedstyre. Hovedstyret har derfor valgt, enstemmig i møte 8. juni, å oppløse styret i MIFF Trondheim.

– Dette er et drastisk skritt som vi i det lengste håpet å unngå, noe som aldri før har skjedd i MIFFs 38 år lange historie, sier styreleder Morten Fjell Rasmussen.

Onsdag 31. august kl. 19.00 vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte i MIFF Trondheim hvor et nytt styre vil bli valgt. MIFFs grunnlegger og styremedlem Jan Benjamin Rødner skal holde foredrag på møtet.

Etter at MIFF Norge varslet medlemmene i Sør-Trøndelag om dette 9. juni, har deler av det oppløste styret misbrukt MIFFs adresseliste til for andre gang å kalle inn til et møte denne uken som MIFFs hovedstyre har kansellert. Dette anser hovedstyret som tyveri av MIFFs medlemsdata og et nytt alvorlig tillitsbrudd. I et ekstraordinært styremøte søndag 12. juni valgte derfor hovedstyret å ekskludere fire av styremedlemmene i MIFF Trondheim. To andre medlemmer nektes å ha tillitsverv i MIFF de neste fem årene.

Tre av lokalstyrets medlemmer har ikke ønsket å ta en slik konflikt med hovedstyret og har trukket seg ut av saken.

 

Hva gjelder saken?

Mandag 13. juni har MIFF sendt ut full redegjørelse for saken til alle våre medlemmer i Sør-Trøndelag. Kortversjonen er som følger:

I høst sendte MIFF ut et brev til alle lokalforeninger hvor vi forklarte at en navngitt leder i en annen Israel-relatert organisasjon i Norge er uegnet som foredragsholder i MIFF. Hovedavsnittene i denne redegjørelsen var de følgende:

NNs [anonymisert] konflikt med MIFF går tilbake til 1990-tallet, og det meste er ukjent for de fleste av MIFFs medlemmer og lokalforeninger (som har kommet til etter den tid). Vi ønsker ikke å grave opp disse sakene nå, det er tilstrekkelig å nevne at noen av disse var svært grove angrep mot MIFF og tillitsvalgte i MIFF. NN har gjennom flere år gjort et hederlig arbeid med å oversette og distribuere israelske akademikeres artikler som belyser forhold i Israel og Midtøsten. Samtidig har vi med beklagelse sett at NN også de senere år har gitt uttrykk for egne meninger og dratt konklusjoner som MIFF overhodet ikke vil forbindes med. (…)

MIFF råder generelt lokalforeninger til å unngå Israel-aktører som har egne kanaler og plattformer som er i konflikt eller «konkurranse» med MIFFs arbeid. Bare på grunn av dette er NN mer diskvalifisert enn de aller fleste. Også i et par andre tilfeller de siste årene har MIFFs hovedstyre grepet inn og stanset invitasjon av foredragsholdere som er upassende i MIFF. Foredragsholdere som kan skape tvil om MIFFs profil eller skade MIFFs omdømme som en saklig aktør må generelt unngås.

I mai ba lokallederen i Trondheim om at MIFFs administrasjon skulle sende ut invitasjon til møte med denne uegnede foredragsholderen. Hovedstyret gjorde det da klart fra første stund at dette ikke var greit, men flertallet i lokallagsstyret trosset MIFFs ledelse en rekke ganger for eksempel ved selv å sende innkalling til møtet, kunngjøre det på Facebook, avholde møtet og publisere foredraget på YouTube i ettertid.

I prosessen ble det også klart at MIFF Trondheim hadde vedtatt å invitere tre andre foredragsholdere som er uegnet i MIFF. Hovedstyret ba om bekreftelse på at lokallagsstyret ville respektere MIFFs retningslinjer for foredragsholdere, men det ble ikke mottatt.

– I MIFFs lover § 9 heter det at «Lokalforeningene svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i saker av såvel økonomisk som politisk natur.» MIFF er altså ikke en organisasjon hvor selvstendige lokalforeninger er sluttet sammen i en løs overbygning. Tvert imot er lokallagene underlagt den nasjonale ledelsen, understreker styreleder Morten Fjell Rasmussen.

For å klargjøre hvordan hovedstyret tenker omkring foredragsholdere i MIFF, er det vedtatt en ny veiledning (se under). Hovedstyret har også innkalt til en telefonkonferanse med lokallagslederne på torsdag.

 

Støtte fra Odd Myrland

I et personlig brev til MIFFs medlemmer i Sør-Trøndelag gir Odd Myrland, MIFFs mangeårige avisredaktør, sin støtte til hovedstyrets vedtak.

– En rekke talere som jeg ellers går på møter for å høre i andre sammenhenger, egner seg ikke som talere i MIFF. Der skal ateister, agnostikere og troende av alle religioner og retninger innenfor religionene kunne føle seg hjemme, så sant de er venner av Israel og støtter MIFFs formål: Å gjengi det de store gruppene i Israel mener. Dette betyr ikke at det er noe galt med disse talerne eller at de bør slutte sin virksomhet. Den passer bare ikke innenfor MIFF. Det er derfor veldig fint at det er flere typer Israel-arbeid, det gir størst total-effekt, skriver Myrland.

I brevet gir han et eksempel på det han mener er overdreven og urettferdig kritikk som nylig er framsatt av den uegnede foredragsholderen mot et norsk regjeringsmedlem.

– Vi ønsker ikke at lokalforeninger skal ødelegge våre arbeidsmuligheter overfor politikere og andre ved å knytte oss til folk som kommer med det som blir oppfattet som urettferdig kritikk, skriver Myrland.

– Jeg er overbevist om at hovedårsaken til MIFFs suksess er alle de sakene og synspunktene vi IKKE tar opp. Det må vi ikke la noen få ødelegge, avslutter Myrland.

 

 

Vedtatt enstemmig på MIFFs hovedstyremøte 12. juni 2016.

Veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF

Med Israel for freds lokalforeninger arrangerer over hundre åpne møter i året. Foredrag er som oftest hovedelementet i disse møtene. Når lokalforeninger skal velge foredragsholdere, må MIFFs formål og grunnlag alltid være det overordnede styringsverktøyet: Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Det er stemmer som kan hjelpe oss å nå dette målet vi vil ha frem som foredragsholdere.

Som hjelp til lokalforeningene har MIFF utarbeidet en kontaktliste med ca. 20 tillitspersoner i MIFF, ca. 40 personer som er kjent for i hovedsak å støtte MIFFs profil og formål og ca. 30 mer uavhengige stemmer, foredragsholdere som er aktuelle og/ eller har interessant spesialkompetanse. Listen blir oppdatert og sendt ut til lokalforeninger minst én gang i året, men siste versjon kan også fås ved henvendelse til post@miff.no. På denne listen bør det i utgangspunktet være rikelig med kandidater til interessante møter i flere år.

Men en slik liste vil aldri kunne bli komplett. Lokalforeningene står derfor som hovedregel fritt til å velge aktuelle foredragsholdere som ikke har kommet inn på listen.

MIFF har likevel noen prinsipielle retningslinjer for hvem man må unngå som foredragsholdere.

– Israel-relaterte aktører som har sine egne organisasjoner, kanaler og/ eller plattformer som er i konflikt eller «konkurranse» med MIFFs arbeid. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon.

– Israel-relaterte aktører som opptrer splittende og/ eller konfronterende overfor andre Israel-venner i Norge eller større sektorer av den israelske befolkningen. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en vidtfavnende organisasjon hvor alle ulike typer Israel-venner kan føle seg velkomne.

– Politikere som tar til orde for boikott av Israel eller har gitt grovt urettferdig kritikk av Israel. MIFF trenger ikke gi mikrofonen til dem som allerede har mange mikrofoner.

– Aktører som sprer konspirasjonsteorier eller frastøter seg viktige norske samfunnsaktører med personsjikane eller grunnløs/ overdreven kritikk.

MIFF er ikke et forum for religiøs forkynnelse, generell religionskritikk eller -debatt og heller ikke generell politisk debatt (innvandring, EU, økonomi, fordeling etc). MIFFs møteledere må være seg dette bevisst, og for eksempel påminne om dette under spørsmålsrunder etter foredragene.

På bakgrunn av disse retningslinjene, har MIFFs hovedstyre de siste årene bedt lokalforeninger unngå å bruke foredragsholdere. At noen er erklært uegnet som foredragsholder i MIFF betyr ikke at de ikke kan være dyktige, kunnskapsrike, hyggelige mennesker som kjemper for saker som noen i MIFF finner viktig og riktig. Det betyr bare at de er uegnet som foredragsholdere i MIFF.

Dersom lokalforeninger arrangerer debattmøter eller panelsamtaler hvor ulike stemmer blir balansert og korrigert av hverandre, og det er tydelig hvem som snakker for MIFF (ansatte eller tillitspersoner, eller MIFF bare fungerer som ordstyrer), kan personer som ellers blir regnet for uegnet som foredragsholdere delta i panelet.

Skulle det lokale styret være i tvil om en foredragsholder er egnet i MIFF, eller hvem som kan passe og ikke passe i en panelsamtale, er det bare å ta kontakt.

Vi minner om at MIFFs lokalforeninger svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i MIFF Norge i saker av såvel økonomisk som politisk natur (§ 9 i MIFFs lover). Det er derfor viktig at det lokale styret følger disse retningslinjene.

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF, tlf. 922 43 963, morten@miff.no

Conrad Myrland, daglig leder MIFF, tlf. 41 17 67 80, post@miff.no


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart