Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

KrF tok opp jødehat i Stortinget

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under spørretimen 28. januar 2015. (Foto: Stortingets videoarkiv)
Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under spørretimen 28. januar 2015. (Foto: Stortingets videoarkiv)
- Noe av første vi må gjøre, er å erkjenne at det er et problem, svarte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Antisemittisme handler ikke om hva Israel som stat gjør, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I spørretimen på Stortinget onsdag 28. januar tok KrFs stortingsrepresentant Hans Olav Syversen opp antisemittisme. Hva etterlyste svar på hva regjeringen konkret vil gjøre – i handling – for å motvirke jødehat.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) svarte på vegne av regjeringen. Han begynte med å takke for et aktuelt spørsmål.

–  Jeg tror noe av det første vi må gjøre, er å erkjenne at det er et problem, erkjenne at også i Norge er antisemittiske holdninger en utfordring som må håndteres. Det andre som er viktig, er at vi er tydelige på at jødene ikke skal stå alene, at vi er tydelige på at diskriminering, hatefulle ytringer, ikke er minoritetenes ansvar å ta et oppgjør med – på samme måte som det ikke er jødenes ansvar å ta et oppgjør med antisemittiske holdninger. Det er vårt ansvar. Det er ditt ansvar. Det er mitt ansvar. Det er storsamfunnets ansvar å ta et oppgjør med den type holdninger, sa Sanner.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) fulgte opp utvekslingen mellom Syversen og Sanner med et spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Statsråden understreket at antisemittisme ikke kan unnskyldes eller forklares med noe som staten Israel gjør.

– Antisemittisme handler ikke om dagsaktuelle begivenheter, det handler ikke om hva Israel som stat gjør; det handler om fordommer basert på århundrelange stereotypier, oppsummert i ideen om «den evige jøde». Man ser det til og med i samfunnsdebatten, hvor noen av vår såkalte fremste intellektuelle også fremmer den type vrangbilder, sa Røe Isaksen.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) henviste til ferske eksempler på jødehat i Sverige og spurte Sanner hva som er enkeltindividets ansvar i møte med antisemittisme og andre former for diskriminering.

–  Noe av det viktigste, mener jeg, er at vi ikke henfaller til likegyldighet, men at vi også bruker vår ytringsfrihet til å ta til motmæle. Det er åpenbart, i hvert fall for meg, at vi som politiske ledere har et betydelig ansvar for å stå opp for viktige verdier, og at vi også går foran i vår hverdag og viser at respekt for enkeltmennesket er avgjørende for det gode fellesskapet vi har i Norge, svarte Sanner.

Ola Elvestuen (V) tok opp spørsmål ved sikkerheten til synagogen i Oslo. Kommunalministeren ville ikke gå inn i detaljer om dette for åpen mikrofon på Stortinget, men opplyste at det er «en problemstilling vi har dialog om».

Aud Herbjørg Kvalvik (SV) spurte hva regjeringen gjør for at arbeidet mot antisemittisme ikke skal bli «sektorisert».

Sanners svar på dette ble avslutning på debatten:

«Noe av det aller viktigste er at statsministeren har et sterkt engasjement i denne saken, og at hun også har tatt initiativ til møter hvor dette har vært et tema. Vi hadde bl.a. ett før jul, hvor hatprat sto på dagsordenen, og hvor ulike representanter for våre minoriteter bl.a. var invitert. Jeg mener at den type møter og arenaer er viktig. Det er avgjørende at vi også blir kjent med de enkelte historiene og får høre hvordan rasisme og antisemittisme rammer både grupper og enkeltmennesker. Så dette er et tema som står høyt på regjeringens dagsorden, og de ulike departementene jobber også med konkrete tiltak. Som jeg har redegjort for, følger vi nå opp det som kom inn i budsjettet for 2015, i vår dialog med det mosaiske trossamfunn. Da er kunnskap et av de viktige virkemidlene – hvordan vi kan bygge opp kunnskap og bygge ned fordommer bl.a. i skolen.»

Les hele referatet fra spørretimen på Stortinget.no.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart