Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Demonstrasjoner i Oslo og Kristiansand og hva som forener islamistene og nynazistene

Tankegodset til norske nynazister og norske islamister om jøder er det samme. (Skjermdump fra frihetskamp.net og islam.no)
Tankegodset til norske nynazister og norske islamister om jøder er det samme. (Skjermdump fra frihetskamp.net og islam.no)
Fikk fullstendig ulik oppmerksomhet, men ikke vær blind for de slående likhetene.

Lørdag 22. juli avholdt en gruppe som kaller seg «Sammen for Jerusalem» en demonstrasjon i Oslo sentrum. Demonstrantene, som i all hovedsak så ut til å ha bakgrunn fra Midtøsten, ropte antisemittiske slagord som refererer til nedslakting av jøder. Den muslimske lederen Basim Ghozlan (tilknyttet Rabita-moskeen og styreleder for Det islamske forbundet) var en av talerne på demonstrasjonen, og tilsynelatende en av initiativtakerne. Så vidt MIFF har kunnet registrere har ingen av de større norske mediene omtalt demonstrasjonen.

Lørdag 29. juli avholdt norske nynazister (selv kaller de seg nasjonalsosialister) en marsj i Kristiansand. Demonstrasjonen, som var arrangert av Den nordiske motstandsbevegelsen, har fått veldig mye omtale i store norske medier. Ifølge arrangørene ble det ikke ropt kamprop under marsjen, men det ble utdelt flygeblader.

Til tross for ulike virkemidler og sterk ulik oppmerksomhet, er det en klar fellesnevner i tankegodset til deltakere i de to demonstrantene. Her sammenligner vi en artikkel av Ghozlan publisert på islam.no i mai 2005 (hvor den fortsatt er tilgjengelig) og en artikkel av Magnus Persson publisert på nettsiden til Den nordiske motstandsbevegelsen i desember 2016.

Det er mange slående likhetstrekk.

Både norske islamister og norske nynazister tror på myten om global jødisk maktdominans.

Ghozlan skriver: «Jeg er Israel – som har full kontroll over USA og hele den amerikanske administrasjonen. Det er jeg som i praksis styrer landet.»

Persson skriver: «Vi erfarer en stadig mer utstrakt bevisstgjøring at vi, fremfor alt i Vesten, blir styrt av en elite med internasjonale sionistiske ambisjoner som står i konflikt med nasjonale interesser.»

Både norske islamister og norske nynazister tror på myten om jøders kontroll av mediene.

Ghozlan skriver: «Jeg [Israel] kontroller også de amerikanske media. Det er nesten ingen nyheter som slippes ut der uten at jeg gir grønt lys til det. Både CNN, New York Times og mange andre er under min kontroll.»

Persson skriver: «Angrepene den 11. september 2001 ble arrangert av samme sionistiske elite, og var mulig på grunn av deres enorme makt over media.»

Både norske islamister og norske nynazister sprer anklagen om jøders politiske manipulasjon for egeninteresse, til skade for andre land.

Ghozlan skriver om Israel: «Alle vedtak som blir vedtatt i USA er først og fremst ment til å tjene meg og mine egne interesser. Jeg har, lenge nok, brukt USA som en vaktbesje [sic] og melkeku. USA er nå blitt en meget god og lydig vakthund for meg. Alle veto jeg trenger er klare på null komma null. Penger og våpen kan jeg få når jeg vil uten grenser.»

Persson skriver: «Praktisk talt samtlige av ideologiene som den sionistiske eliten har skapt (eller tilpasset for egne formål) bunner i likestilling. Enten det handler om kommunisme, feminisme, sosialisme, demokrati eller menneskelige rettigheter. Den franske revolusjonen (som ble gjennomført av frimurere) var et stort gjennombrudd for den typen verdier: «Frihet, likhet og brorskap». For jøder har det medført et stort løft ettersom de tidligere hadde begrensede rettigheter i de land hvor de levde. I kombinasjon med deres internasjonale nettverk, så har det medført store fordeler for dem, som de hjemmehørende i landet ikke har vært i nærheten av. En konsekvens av det har vært at de mer eller mindre har tatt over de land de har virket i.»

Både norske islamister og norske nynazister dyrker myten om at zionistene har maksimalistiske politiske mål som de søker å oppnå uten noe medlidenhet med andre.

Ghozlan skriver: «Men jeg blir frustrert når de dumme europeere ber meg om å vise litt respekt for de sivile. Vet de ikke at alle palestinere er våre fiender og at de må forlate vårt hellige land før de blir henrettet?.»

Persson skriver: «Utover den ideologiske hjernevasken og terrorismen utgjør økonomisk kontroll over menneskeheten en meget kraftfull kontrollmekanisme. Denne bankeliten har allerede enorme økonomiske muskler, men gjør likevel alt for at befolkningen skal trykkes ned og befinne seg i gjeldsslaveri. Gjennom deres kontroll over mange av verdens banker, kan de manipulere pengemengden etter eget skjønn og skape økonomiske kriser.»

Både norske islamister og norske nynazister fremstiller andre mennesker som hjelpeløse offer for jødenes manipulasjon.

Persson skriver: «Massemedia fungerer i høyeste grad som en indoktrineringskanal, og ellers intelligente mennesker blir av den anledning ute av stand til å forstå hva som utspiller seg fremfor dem.»

Ghozlan skriver: «Jeg er Israel – som en gang lurte verdenssamfunnet med å undertegne det såkalt Oslo-avtale.»

Både norske islamister og norske nynazister vil knekke zionistisk makt og innflytelse fullstendig.

Persson skriver: «Hva som er sikkert er at verden behøver en ny begynnelse, og de sionistiske kreftene må berøves all sin makt for at det skal kunne skje.»

Ghozlan går inn for en politikk som vil medføre at staten Israel, det fremste uttrykket for zionisme (det jødiske folkets nasjonalbevegelse), forsvinner.

Når tankegodset om jødene/ Israel/ zionistene er så likt, er det ikke annet enn passende at nynazistene i sin artikkel siterer Malaysias tidligere muslimske og antisemittiske statsminister Mahathir Mohamed fra en tale han holdt i 2003:

«I dag styrer jødene verden under dekke. De får andre til å kjempe og dø for dem. De la grunnlaget for sosialisme, kommunisme, menneskerettigheter og demokrati, slik at forfølgelsen av dem skulle ses som feil, slik at de kunne nyte godt av like rettigheter som alle andre. Med disse har de nå oppnådd kontroll over de mektigste land, og de, denne lille klikken, har blitt en verdensmakt.»

Både i Oslo og Kristiansand har det jødiske folkets fiender marsjert i gatene denne sommeren. Hvordan reagerer du?

Ønsker du at dine barn og barnebarn skal vokse opp uten å bli påvirket av nynazisters og islamisters jødehat? Bli medlem av MIFF (klikk her for å gå til registreringsskjema), bli Fast for Israel! eller trappe opp for Israel på annen måte. Du kan gi en gave med SMS i skjemaet under, til Vipps på 39881 eller bankkonto 78770654539.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart