Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Politimann: Det du gjør idag, er det du ville gjort i 1938

Anti-israelske provokatører i Oslo 14. januar 2024. (Foto: Pål Holden)
En anonymt leserbrev fra en norsk politimann.

Som medlem av Politiets Felles­forbund (PF) reagerer jeg, og flere andre, sterkt på at hoved­organisasjonen Unio, som PF er en del av, valgte å trekke politiets fag­organisasjon inn i politikken ved å stille i en politisk slagside­markering i Oslo lørdag 16. desember 2023 under slagordet «Hele Oslo for fred i Gaza».

Vi er alle for fred i universet, men alle bør reagere kraftig på den anti­semittiske tilslutningen slike markeringer tiltrekker seg – holdninger som PF ikke bør la seg assosiere med noen gang. Unio kom i forkant med en politisk ramme­skeiv henstilling til regjeringen den 4. desember 2023.

For utenforstående er det i stor grad likhetstegn mellom politiet og PF, selv om de to har ulike formål. Politiet er ikke PF. Men PF er Politiet. PF kan da ikke stille opp i et hvilket som helst forum og støtte enkelte parti­politiske syn, og fortsatt forvente å bli møtt med tillit internt eller eksternt, heller ikke bli oppfattet som nøytrale og upartiske.

Markeringen til Unio og andre har svært negative konsekvenser for PFs renommé og troverdighet som fagforening i en etat som skal opptre politisk nøytralt.

Hvor var i så fall støtte- og solidaritets­markeringen til Unio etter terror­angrepet som rammet hele sivil­samfunnet i Israel på verste måte den 7. oktober 2023? Stillhet var det da.

Unio ber regjeringen om å «stoppe krigen» og er dypt bekymret for spesielt sykehusene, helse­personell og menneske­rettig­heter. Men ikke et ord om den 4. Genève-konvensjonens artikkel 19, eller om sykehus­direktøren på Kamal Adwan Hospital – Ahmad Mohammad Hassan al-Kahlout og hans leger og syke­pleieres medlemskap i Qassam-brigadene. Ingenting om dollar­milliardærene i Hamas’ topp­ledelse eller milliardene som har gått med til våpen og terror­infra­struktur i og rundt sivile institusjoner.

Heller ikke et ord om støtte fra Unio til de israelske politi­ansatte som mistet mange av sine kolleger flere steder, som ble drept fordi de var jøder eller ble antatt å være jøder, og fikk sin politi­stasjon i Sderot totalt ødelagt og jevnet med jorden den 7. oktober. Vil ikke Unio støtte politiet i Israel også? Politisk og moralsk skjevt fra Unio.

PF sitt fokus må være på nasjonale forhold som angår norsk politi, lønns- og arbeids­vilkår, PF-medlemmene, kriminalitets- og samfunns­utviklingen i Norge for øvrig.

Norsk politi anno 1930–40

Samfunnsutviklingen i sanntid har stygge likheter med tiden rundt 2. verdenskrig. Historien sier at høsten 1942 var det politi­inspektør Knut Rød som organiserte arrestasjonene av jøder i Oslo og Akershus under andre verdenskrig i Norge. Rød var medlem av Nasjonal Samling (NS) fra 1941 til 1943.

I landssvikoppgjøret etter krigen ble han i 1948 likevel frifunnet for å ha bistått den tyske okkupasjons­makten. Lagdommer Cappelen skriver derimot i sin dissens:

«Den som på det tidspunkt da slike forbrytelser innledes står på en overordnet post hvor han beordres til å delta i forbrytelsen, må svare nei – uansett konsekvensene.»

Jødene var i ettertid fortvilet over at politi­offiserer ble frifunnet, og at forbrytelser mot jødene ble behandlet mindre alvorlig enn om de hadde skjedd mot andre grupper. Jødene stod den gang alene, først mot ondskapen i jøde­forfølgelsen og folkemordet, deretter mot institusjonene og samfunnet som skulle ta et oppgjør.

Norsk politi anno 2023

Lørdag 16. desember 2023, da Unio arrangerte den nevnte markeringen, tagget noen «Hitler started it. We finished it» på Furuset T-banestasjon.

Det har vært registrert flere anti­semittiske ytringer i det offentlige rom siden Israel gikk til krig mot terror­organisasjonen Hamas etter terror­angrepet 7. oktober, og historieløs delegitimering av Israel som stat. Ingenting om den romerske keiser Hadrian, San Remo-konferansen og Balfour-erklæringen. Hva med Haj Amin al-Husseini sitt møte i Berlin den 28. november 1941? Eller Khartoum-resolusjonen 1. september 1967?

PST mener trusselbildet mot jøder er skjerpet i Norge. Det fremstår særdeles lite troverdig når vi bekjemper «hatkriminalitet», men ikke jødehat.

I Norge har det vært et økende antall demonstrasjoner «for å protestere mot Israels handlinger i Gaza». Et vanlig innslag er jihadistiske rop som «From the river to the sea, Palestine will be free», også under Unio sin «freds­markering» 13. desember. Er jihadistiske rop noe PF vil bli assosiert med? Jeg gremmes. PF må her ta et tydelig standpunkt, så jeg vet hva PF står for.

Betydningen av dette ropet er at Israel, fra Jordan­elven til Middel­havet, skal renskes for jøder. Intet annet.

PF må være så politisk nøytrale at de derfor uten forbehold og på eget initiativ står imot urett og anti­semittisme som rammer jøder i Norge – uansett konsekvensene for PF. Om ikke PF kan fordømme anti­semittisme, så er ikke PF politisk nøytrale.

Det kommer tydelig frem av Hamas sitt charter at de er en del av Det muslimske brorskap, at jihad er eneste virke­middel og at de skal utslette jødene i Israel. Hvis det samme «Nazi-Hamas»-jødehatet viser spor av seg i Norge, bør PF, og i alle fall politiet, mene noe om det, jf. den politisk nøytrale politi­loven og straffe­loven.

Ingen skal trues med folkemord i Norge. Man kan ikke under noen omstendighet akseptere jødehat. Da er man ikke nøytral.

Den jødiske synagogen i Bergstien, Oslo. (Foto: flickr.com)
Den jødiske synagogen i Bergstien, Oslo. (Foto: flickr.com)

Til våre kjære jøder i Norge

Dere har måttet tåle mye urett i Norge, kun fordi dere er jøder. Vi er mange i PF som ser og hører dere. Dere er sterke. Jeg beklager at min fagforening og min arbeids­giver ved politi­direktøren ikke viser handlekraft mot jødehat, dehumanisering og anti­semittismen som dere møter og føler på hver eneste dag, og i økende grad i Norge siden 7. oktober. Dere får til og med skylden for terroren dere selv opplevde.

Vi er mange PF-medlemmer som reagerer på dette, og som ikke aksepterer at Unio eller noen andre misbruker PF sitt navn og rykte for å fremme sitt politiske syn. Anti­semittisme kan objektivt og politisk nøytralt slås ned på ved hjelp av eksisterende lover og regler, som gjelder alle i Kongeriket Norge.

Spesielt har politiet et historisk ansvar for å slå hardt ned på anti­semittisme og jødehat isolert sett, også i sine egne rekker, dessverre. Jødehatet er rettet mot én bestemt etnisk minoritet og er en forkastelig, grusom, uakseptabel og økende trend i tiden – og signaliserer noe sykt i samfunnet.

Jeg gir blanke i hva «historie­professorene» i Unio måtte mene om alt annet enn lønns- og arbeids­vilkår, og de får ikke misbruke meg til noe politisk. Jeg er takknemlig for, stolt av og beundrer dem som jobber i norsk helse­vesen. Unio og Syke­pleier­forbundet burde heller kjempet for å bedre lønns- og arbeids­vilkårene til sine hardt­arbeidende medlemmer i stedet. 200.000 kroner mer i årslønn til Norges syke­pleiere burde til og med PF under Unio kunne støtte.

PF kan ikke la seg misbrukes historieløst av politisk infiserte organisasjoner hverken på den ene eller andre måten. PF og politiet må fremover være politisk nøytrale og bekjempe anti­semittisme, uansett konsekvensene.

Som i 1938 ser vi den samme anti­semittismen igjen i dag. Så kjære PF, kjære politi­kolleger, kjære politi­inspektører, kjære politi­direktør, faktisk:

Det du gjør i dag, er nettopp det du ville ha gjort i 1938.

Teksten ble først ble først publisert hos Document, som også kjenner artikkel­forfatterens identitet.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart