Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Araberne nekter militærtjeneste

De fleste arabiske menn i Israel slipper under en langvarig førstegangstjeneste og hyppige repetisjonsøvelser. De får dermed en mye lengre yrkeskarriere enn de fleste jødiske menn. (Illustrasjonsfoto: IDF)
De fleste arabiske menn i Israel slipper under en langvarig førstegangstjeneste og hyppige repetisjonsøvelser. De får dermed en mye lengre yrkeskarriere enn de fleste jødiske menn. (Illustrasjonsfoto: IDF)
De fleste israelske arabere nekter både militærtjeneste og siviltjeneste. At jødiske menn og kvinner må gjøre flere års militærtjeneste er den virkelig store diskrimineringen i Israel.

En israelsk araber fra Majd al-Krum i Galilea, Muhammad Halaila, skrev nylig et innlegg der han tar sterk avstand fra at de israelske araberne skal bli innkalt til militærtjeneste, slik det debatteres for tiden. Halaila gir disse grunnene:

De israelske araberne er en del av den palestinske nasjonen. Det er utenkelig at de skal kjempe mot sine palestinske brødre.

Han viser til Or-kommisjonen, som etterforsket begivenhetene i oktober 2000 (i starten av den andre intifadaen), da 13 israelske arabere ble drept i tumultene. Han skriver at Or-kommisjonen sa at staten ikke måtte sette arabernes lojalitet på prøve, og ikke tvinge araberne til å slutte seg til hæren. ”Vi kan ikke tjenestegjøre i en okkupasjons-hær i krigstid,” skriver Halaila.

Andre grunner han gir, er:

Araberne har mange klager mot Israels okkupasjon og mot den uretten som den zionistiske bevegelsen har utsatt det palestinske folket for.

Israel fortsetter å overse alle internasjonale resolusjoner som er vedtatt for å oppnå et kompromiss mellom folkene.

 

Siviltjeneste

Israelerne og vi har veldig mange kommentarer vi kunne komme med i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen Halaila presenterer. Men det skal vi la ligge nå. Vi vil bare si at ut fra arabernes perspektiv, og ut fra den virkelighetsbeskrivelsen de har vokst opp med, kan vi forstå at han ser det slik i forhold til militærtjeneste for arabere.

Men der hans argumentasjon blir virkelig svak, er i forhold til siviltjeneste, samfunnstjeneste. Det betyr at ungdom jobber for liten lønn i utdanning, helsestell og på andre felter. Det er da naturlig at arabisk ungdom først og fremst vil gjøre en innsats blant sine egne. Mange israelske jøder gjør enten ren siviltjeneste eller en kombinasjon av militær og sivil.

Halaila avviser siviltjeneste med disse ordene: ”Å utføre nasjonaltjeneste [siviltjeneste] er ute av bildet, fordi vi tror at hensikten med den er til slutt å lede oss til å tjenestegjøre i hæren.” Altså: Han vil ikke gjøre siviltjeneste i dag fordi dette senere kunne bli brukt til å innkalle folk til militæret.

Det er et argument som overhodet ikke holder. Tvert imot: En effektiv siviltjeneste vil dempe presset i det israelske samfunnet for å tvinge araberne til militærtjeneste. For det som irriterer mest, er at ultra-ortodokse og arabere slipper alt.

Israels Høyesterett har satt en frist til 1. august til å erstatte den gamle loven om tjeneste med en ny. I hvor høy grad ultra-ortodokse og arabere skal gjøre militær og sivil tjeneste, er den fremst innenrikspolitiske kampsaken i Israel akkurat nå.

 

Diskriminering

Mange kritiserer Israel for diskriminering, og bruker mye strengere kriterier enn man bruker på oss selv og andre land. Men den virkelig store diskrimineringen i Israel er at ”vanlige” jødiske menn må gjøre 3-4 års militærtjeneste, kvinner 2 års førstegangstjeneste. Siden blir mennene innkalt til tjeneste noen uker hvert år til de er ca. 50 år gamle. De fleste araberne slipper dette, og får dermed en mye lengre yrkeskarriere enn jødene.

Kilde: Et innlegg av Muhammad Halaila på Yediot Aharonots engelske nettsted ynetnews.com 29. juni 2012.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart