Fylkestinget i Trøndelag vedtok boikott av varer og tjenester fra okkuperte områder. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

KrF støttet Trøndelags boikott-vedtak

Fylket vil boikotte israelske varer og tjenester fra Vestbredden og Golan.

Onsdag 26. februar diskuterte fylkestinget i Trøndelag en interpellasjon fra Rødt om «nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte områder». I interpellasjonen var det kun israelske virksomheter på Vestbredden og Golanhøyden som ble nevnt med ord, men under debatten i fylkestinget ble det sagt at vedtaket også kunne gjelde andre landområder. Det var likevel liten tvil om at målet med Rødts forslag først og fremst var å ramme Israel.

– Det er nå en gang slik at Israels okkupasjon gjennom ulovlige bosetninger og evig vekst, er gjentatte ganger fordømt av FN, EU og en rekke nasjoner. I dag er det cirka 250 bosetninger på Vestbredden med over 600.000 bosettere. Det er 19 store industrisoner, hvor rundt 500 ulike selskaper opererer, sa Rødts Hege Bae Nyholt, som stod bak interpellasjonen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet støttet Rødts forslag.

– Fylkesordføreren mener at det er både etisk og moralsk riktig å ikke støtte opp under en folkerettsstridig okkupasjon, gjennom innkjøp fra slike områder. Og vil derfor støtte interpellantens forslag, sa Sandvik.

Frps Lill Harriet Sandaune tok fra talerstolen til motmæle mot boikotten.

Rødt-politiker Hege Bae Nyholt fikk støtte for sitt boikott-forslag. (Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen/Rødt)

– Hva er det som gjør at Rødt så sterkt ønsker å undergrave verdens eneste jødiske stat, sa hun innledningsvis.

Videre pekte hun på, som MIFF har påpekt flere ganger, at Vestbredden ikke er «okkupert i strid med folkeretten», slik Rødt påstår. Israel ble angrepet av Egypt, Syria og Jordan i 1967. Som kjent vant Israel sin forsvarskrig og ble stående på angripernes landområde. Ifølge folkeretten har Israel da full rett til å bli stående som okkupant inntil den okkuperte går med på en rimelig fredsavtale.

I tillegg er Israels administrasjon av A- og B- områdene på Vestbredden, som stipulert i Oslo-avtalene, lovlig etter folkeretten inntil en varig fredsløsning er på plass. Boikotten er basert på en feil oppfatning når det forutsettes at Vestbredden er okkupert i strid med folkeretten og at produksjon av varer og tjenester fra israelske firma er i strid med folkeretten.

Frps fylkespolitiker mente Trøndelag ikke burde blande seg inn i utenrikspolitiske spørsmål og sammenlignet det med om israelske kommuner skulle begynne å blande seg inn i den pågående debatten mellom Norge og Russland om Svalbardtraktaten.

– Synes vi det er naturlig om israelske kommuner aktivt skal engasjere seg i Svalbardtraktaten? Med Rødts standpunkt er det jo ikke grenser for hva Trøndelag fylkeskommune bør ta tak i og engasjere seg i, sa Sandaune.

Etter en pause skulle fylkestinget stemme over forslaget. Alle Arbeiderpartiets 18 representater stemte for. Det samme gjorde alle Senterpartiets 13 representanter. Også representantene fra Miljøpartiet de grønne (3), Sosialistiske Venstreparti (3), (Rødt (3), Venstre (2), Uavhengig (1) og – noe oppsiktsvekkende må det vel sies – KrFs ene representant. Bare Høyres 9, Frps 3 og Pensjonistpartiets 2 representanter stemte imot.

Dermed ble dette forslaget vedtatt og tatt inn i Trøndelag fylkeskommunes etiske krav i «Veileder for innkjøp og leverandørkontakt i Trøndelag fylkeskommune»:

«Trøndelag fylkeskommune skal ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, eller direkte eller indirekte investere i selskaper og fond som bidrar til brudd på folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene».

Vedtatt i Trøndelag fylkesting onsdag 26. februar 2020.

MIFF har kontaktet KrFs representant i fylkestinget, Karin Kirsti Bjørkhaug, med spørsmål om hvorfor hun valgte å støtte interpellasjonen fra Rødt.

– Det var fordi det var et generelt forslag om nei til handel fra okkuperte områder, selv om Israel ble nevnt i interpellasjonen, forteller hun til MIFF.

KrF-politikeren avviser at dette vedtaket dreier seg om en Israel-boikott.

– Det er det ikke. Dette handler om at vi skal ha strenge anskaffelsesregler. Det går på alt fra arbeidsliv, sosial dumping og lærlinger, men det går også på etisk handel. Handel fra okkuperte områder føyer seg fint inn i den sammenheng, sier hun og mener vedtaket ikke kan sammenlignes med det som ble gjort i Oslo – som Kristelig Folkeparti sentralt har gått sterkt imot.

– Der er man mer spesifikk på at det er Israel man boikotter. Dette vedtaket var helt generelt og derfor noe jeg støttet, forklarer fylkestingspolitikeren.

Nylig kom nyheten om at israelske forskere er i ferd med å utvikle en vaksine mot coronviruset. På spørsmål om Trøndelag fylke vil boikotte denne vaksinen hvis produksjonen direkte eller indirekte kan knyttes til israelske virksomheter på okkupert land, svarer hun dette:

– Nå vil jeg avvente til vi får en vurdering fra rådmannen på hvordan det vil bli i praksis, men nå handler ikke fylkeskommunen vaksiner, så det er ikke en aktuell problemstilling.

Debatten fra fylkestinget i Trøndelag kan du se her (fra 4:22:50):

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart