Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Innbyggerne i Oslo er de ivrigste i Europa til å boikotte Israel

Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
Et større antall deltakere i 1. mai-toget i Oslo i 2017 gikk under paroler som krevde boikott av verdens eneste jødiske stat. (Foto: Roland Baltzersen)
38 prosent av innbyggerne i Oslo støtter boikott, deinvesteringer og sanksjoner av Israel, viser en ny israelsk meningsmåling.

Tirsdag 28. juli deltok Ronen Manelis, direktør for Israels strategidepartement, i et møte i Knessets kontrollkomité. Direktøren la fram resultatene av en ny meningsmåling som måler holdningen til BDS-bevegelsen i 15 storbyer i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Sør-Afrika. BDS står for boikott, deinvestering og sanksjoner av Israel, og bevegelsens politiske mål inkluderer krav om rett for over 7 millioner palestinere å flytte inn i Israel. Dette vil føre til at verdens eneste jødiske stat blir borte, og erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Politiets sikkerhetstjeneste i Berlin klassifiserer delene av BDS-bevegelsen som stiller spørsmål ved Israels eksistens som antisemittiske.

Deltakerne i målingen ble spurt hvordan de stiller seg til BDS-bevegelsen, dens mål og aktiviteter. I Oslo svarer 16 prosent at de støtter sterkt, 22 prosent at de støtter noe. Til sammen utgjør dette en støtte for BDS på 38 prosent.

Av de 14 andre byene i undersøkelsen, er det bare Johannesburg (43 prosent) i Sør-Afrika som har større støtte til boikott enn Oslo. I København er støtten kun 27 prosent. I de andre europeiske byene er støtten for BDS slik: London (33 prosent), Paris (27 prosent), Madrid (26 prosent), Berlin (21 prosent). I amerikanske byer har BDS støtte fra 22-30 av befolkningen.

Sterkest motstand mot BDS finner meningsmålingen i Berlin (21 prosent) og de to sør-amerikanske byene Sau Paulo og Buenos Aires. I Oslo sier 9 prosent at de er sterkt imot BDS, 7 prosent sier at de er noe imot. 46 er oppført som «nøytrale».

Skjermbilde fra presentasjonen av meningsmålingen lagt fram i Knesset 28. juli 2020.

I 2019 gjennomførte MIFF en måling av hva det norske folk tenker om at Norge videreutvikler handel og samarbeid med Israel. Det er en liten overvekt som er negative (37 prosent), men 32 prosent er positive. Som MIFF tidligere har påpekt, konkurrer partier på venstresiden om å være mest mulig ivrig i boikott av Israel. Det gir stemmer fordi en betydelig andel nordmenn har antisemittiske holdninger og enda flere tror på løgnbilder av Israel. Velgerne til Rødt er klart mest negative til å videreutvikle handel og samarbeid med Israel, 79 prosent, tett fulgt av SV, 70 prosent. Det er et positivt tegn at respondenter som ikke hadde stemmerett ved forrige stortingsvalg, det vil si i første rekke tenåringer, er mindre negative til samarbeid og mer positive til samarbeid enn gjennomsnittet i befolkningen.

Det kanskje mest alvorlige funnet i 2019-målingen, er å se at støtten til Israel som jødisk stat er betydelig lavere for den yngste (28 prosent) enn for den eldste (53 prosent) delen av befolkningen. 45 prosent under 30 år sier det er umulig å svare eller har ikke svart. Også dette resultatet viser at det er stort behov for en informasjonsorganisasjon som støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland. MIFF forventer at regjeringen gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at Norge krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder.

Resultatene av disse meningsmålingene bør gi alle medlemmer og støttespillere av MIFF kraftig inspirasjon til å trappe opp arbeidet for Israels sak i Norge. MIFF har stort behov for nye medlemmer og faste givere. Vi har 30 lokallag som trenger nye frivillige og det er også mange andre måter å bli aktiv på. Hjertelig takk for din støtte!


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart